המס על כלים חד פעמיים מפלסטיק 11 ₪ לק"ג
האוצר מציע לגבות מס של 11 ₪ על כלי חד"פ מפלסטיק: צלחות, קערות, כוסות, קשיות, וסכו"ם. המס מממש את עיקרון "המזהם משלם" וצפוי להעשיר את קופת המדינה ב-800 מיליון ₪ בשנה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/7/2021

המס על כלים חד פעמיים קורם עור וגידים. משרד האוצר פרסם מסמך טיוטה המפרט צעדים כלכליים שיתלוו לתקציב הקרוב. בין הצעדים מוזכרת הטלת מס קנייה על כלים חד פעמיים מפלסטיק, כאשר ההבחנה בין כלים חד פעמיים לכלים רב-פעמיים תיעשה על בסיס עובי הכלי.

גובה המס יעמוד על 11 ₪ לק"ג על צלחות, קערות, כוסות, קשיות וסכו"ם. מעבר לצפי הגדלת הכנסות המדינה ב-כ800 מיליון ₪ בשנה, המס נועד לממש את עיקרון "המזהם משלם" על כלים חד פעמיים.

לפי המסמך, המקור של כ-90% מהזיהום בחופי ישראל הוא בפסולת פלסטיק, וכלים חד-פעמיים בפרט תופסים כ-19% מנפח הפסולת בשטחים הציבוריים בישראל. כך, צריכת כלים חד-פעמיים מהווה איום על המערכות האקולוגיות ועל בריאות הציבור אשר נחשף לחלקיקי מיקרו-פלסטיק שמתפזרים במים, בקרקע ובאוויר.

ניתן להגיש הערות ציבור לטיוטת ההצעה על הטלת המס עד לתאריך 31.7.2021 לפי הפרטים באתר משרד האוצר.


כתבות רלוונטיות:

 1. מס על כלים חד פעמיים בחוק ההסדרים, 20.07.2021
 2. משרד האוצר שוקל להטיל מס על חד"פ, 05.9.2019
 3. הארגונים הירוקים: יש להטיל מס על חד"פ, 08.7.2020
 4. משרדי הממשלה מחפשים חלופה לחד"פ, 07.9.2020
 5. האיחוד האירופי אישר את דירקטיבת הפלסטיק החד פעמי25/6/2019
 6. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

סוגי הכלים החד פעמיים ולוחות זמנים

הכלים החד פעמיים עליהם יוטל המס מוגדרים על פי הסוג והעובי, כדלקמן:

 • כוס, צלחת וקערה עד 2 מ"מ
 • מזלג, סכין, כף וכפית עד 1.2 מ"מ
 • קשית עד 1 מ"מ

בנוסף, המסמך מציין כי המס הנ"ל יוטל לא יאוחר מיום 1 בינואר 2022.

השאיפה:  40% הפחתה בצריכת כלים חד פעמיים

לפי המשרד להגנ"ס, המגזר הביתי בישראל צורך 68,344 טונות כלי פלסטיק חד פעמיים בשנה – 7.5 ק"ג לנפש. הצריכה הביתית הכפילה את עצמה בעשור האחרון, כאשר ב-2009 נרכשו 670 מיליארד פריטים לשוק הביתי ובשנת 2020 המספר עמד על כ-1,218 מיליארד פריטים. ההוצאה השנתית במגזר הביתי עומדת על 1.3 מיליארד ₪.

למעשה, ישראל צורכת פי 5 כלים חד פעמיים ביחס לתושבי האיחוד האירופי. הכפלת המחיר תביא להפחתה של כ-40% בצריכה של מוצרי פלסטיק חד פעמי, לפי הערכה של המשרד.

באיחוד האירופי: איסור על שימוש במוצרי פלסטיק חד פעמי

ישראל מושפעת רבות מהפעילות הסביבתית של האיחוד האירופי. התוכנית המתגבשת של המשרד להגנ"ס מגיעה לאחר כחודש בלבד מכניסתה לתוקף של דירקטיבת הפלסטיק האירופית שאושרה לפני שנתיים. הדירקטיבה אוסרת על השימוש במוצרי פלסטיק חד פעמיים רבים כגון צלחות וסכו"ם חד פעמיים, ומגבילה את השימוש במוצרים אחרים כמו אריזות ועטיפות מפלסטיק, תוך דרישה לסמנם לידיעת הצרכנים.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת הצעות