מחקר: בדיקת מתכות כבדות בדם של תושבי מפרץ חיפה
המשרד להגנ"ס ישקיע כמיליון ₪ במחקר לניטור ביולוגי של מתכות כבדות בדגימות דם של תושבי ישראל ובפרט של מפרץ חיפה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/3/2021

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי ישקיע כמיליון ₪ במחקר חדשני לניטור ביולוגי של מתכות כבדות בדגימות של תרומות דם של תושבי מפרץ חיפה בהשוואה לתושבי יתר חלקי המדינה, זאת כחלק משורה של מחקרים שהמשרד תומך בהם, בנושאי בסביבה ובריאות במפרץ בחיפה.

במחקר אחר שדיווחנו על תוצאותיו לאחרונה נמצא ש-101 אנשים מתים בכל שנה עקב הזיהום במפרץ חיפה, 86% מתוכם בשל חשיפה לזיהום מתחבורה.


כתבות רלוונטיות:

  1. מחקר: 100 מתים בשנה מזיהום אוויר במפרץ חיפה, 21.1.2021
  2. האוצר: בסיס העובדות התומכות בפינוי בז"ן פגום, 12.1.2021
  3. ועדת המנכ"לים סיירה לראשונה במפרץ חיפה03.12.2020
  4. לאחר המחקר בחיפה שהופסק: 12 מחקרים חדשים, 16.06.2017
  5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה infospot

המחקר יסייע לגלות אם במפרץ חיפה יש יותר תחלואה סביבתית

המשרד להגנ"ס ישקיע כמיליון ₪ לטובת מחקר שייערך כשנתיים באוניברסיטת בן גוריון ויסייע להבין אם ועד כמה התחלואה הסביבתית במפרץ חיפה גדולה יותר משאר חלקי הארץ.

במסגרת המחקר החוקרים יקימו מאגר דגימות דם שיהווה מדגם גאוגרפי מייצג של כלל האוכלוסייה בארץ ובתוכה גם מפרץ חיפה. החוקרים יעריכו את החשיפה למתכות כבדות כאינדיקציה לחשיפה לרמת זיהום גבוה, ותיערך השוואה בין תושבי מפרץ חיפה לאוכלוסייה הכללית. לאחר מכן, החוקרים יאמדו את הקשר בין ריכוז הסמנים הביולוגיים בדם למידת החשיפה לזיהום אוויר בקרב תושבי מפרץ חיפה ושאר אזורי הארץ.

כדי לבחון את הקשר בין מידת החשיפה לזיהום אוויר לבין ריכוזי מתכות כבדות שנבדקו, נתוני זיהום האוויר והמטאורולוגיה הנמדדים על ידי תחנות ניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה יובאו בחשבון.

המשרד להגנ"ס מציין כי לעומת רוב המחקרים שבודקים את הקשר בין חשיפה לזיהום אוויר לתחלואה באמצעות מדידה לא מדויקת של מזהמים באוויר, במים ובקרקע במקום המגורים, אשר לא מביאה בחשבון גם משתנים כדוגמת מצב סוציו-אקונומי ותעסוקה, המחקר הנוכחי מודד חשיפה סביבתית לחומרים שיש להם פוטנציאל לנזק בריאותי על ידי בדיקה פרטנית של פרמטרים הנוגעים לנחקרים.

ד"ר לנה נובק, חוקרת מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמובילה את המחקר, מסבירה כי עבודת המחקר תאפשר לבנות מערכת ניטור ביולוגי דינמית באמצעותה ניתן יהיה לאתר נתוני זיהום מבוססי מקום על בסיס יומי, עם יכולת התאמה מיידית לשאלות מחקר עתידיות.

המשרד להגנ"ס מסביר כי תוצאות המחקר יסייעו בקביעת רגולציה עתידית למפרץ חיפה ובאיתור מזהמים תעשייתיים מסוכנים.

101 מתים בשנה מזיהום אוויר במפרץ חיפה. 86% מתחבורה

מחקר אחר, שנעשה במימון המשרד להגנ"ס ודיווחנו עליו כאן לפני כחודשיים, מצא כי בכל שנה מתים 101 אנשים במפרץ חיפה כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר, 86 מתוכם מתחבורה ו-14 אנשים כתוצאה מפליטות תעשייה.

המחקר העריך גם את הנזק הכלכלי הנגרם מזיהום האוויר ומצא כי הוא נע בין 561 מיליון ₪ ל-1.3 מיליארד ₪ בכל שנה.

עם זאת, הנתונים ששימשו למחקר היו נכונים לשנת 2015 ומאז ננקטו פעולות רבות שהובילו להפחתה בזיהום. לפי המשרד להגנ"ס, מאז 2015 נרשמה הפחתה של 56% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים – שכוללים חומרים מסרטנים. בנוסף לכך, פליטות תחמוצות החנקן הופחתו בין השנים 2015-2018 ב-26%, החלקיקים הנשימים ב-13% ותחמוצות הגופרית ב-10%.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>