חוק האקלים אושר בוועדת השרים. תהליך החקיקה ממשיך
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את חוק האקלים והוא יעלה לדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, לקריאה ראשונה. הנוסח שאושר עבר ריכוך בהשוואה לנוסח שפורסם בעבר. בעלי העניין מקווים לשנות את החוק במסגרת המשך תהליך החקיקה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/5/2022

ועדת השרים לענייני חקיקה בכנסת אישרה היום (א') את חוק האקלים, וכעת הוא ימשיך לדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת לקראת קריאה ראשונה והמשך תהליך החקיקה. מדובר באבן דרך חשובה בתהליך החקיקה, אך הוא לא מבטיח את השלמת התהליך, בוודאי שלא על רקע חוסר היציבות הפוליטית.

כפי שדיווחנו לפני כשבוע, נוסח החוק שאושר היום נחשב למרוכך בהשוואה לתזכיר החוק שהופץ לפני שנה, ככל הנראה בשל בקשות של משרד האנרגיה, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. בעלי עניין שונים, בינהם הארגונים הירוקים והתאחדות התעשיינים, מקווים שנוסח החוק יעבור שינויים בהמשך תהליך החקיקה בוועדת הפנים והגנת הסביבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. שינויים בטיוטת חוק האקלים, 01.05.2022
 2. נדחה דיון בוועדת השרים לאישור חוק האקלים, 11.4.2022
 3. חוק חדש יחייב תסקיר אקלימי של תוכניות ממשלתיות, 23.02.2022
 4. הממשלה אישרה יעדי אקלים חדשים, 26.7.2021
 5. האם הממשלה תאשר יעד שאפתני לפליטות גזי חממה? 06.01.2021
 6. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

עיקרי חוק האקלים

להלן עיקרי חוק האקלים כפי שאושר בוועדת השרים לענייני חקיקה:

 • יעדי הפחתת פליטות גזי חממה: הפחתה של 27% מהפליטות עד שנת 2030 בהשוואה לשנת 2015, ואיפוס פליטות עד שנת 2050. נוסח החוק מאפשר לממשלה לשנות את היעדים.
 • תוכנית לאומית להפחתת פליטות: לצורך עמידה ביעדי הפחתת פליטות, ייעשה שימוש בתוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה שתוגש לאישור הממשלה על ידי השרה להגנת הסביבה, לאחר עבודה ממשלתית משותפת. 
 • היערכות למשבר האקלים: חוק האקלים מבטיח כי משרדי הממשלה וגופים נוספים יכינו תוכניות היערכות לשינוי אקלים, ייבנו יכולות ויישמו וידווחו עליהן אחת לשנה. התוכניות יאושרו תוך שנתיים, ועדכון התוכניות יתבצע כל חמש שנים. היערכות זו תבטיח כי ישראל תבנה את החוסן האקלימי שלה בעשור הקרוב ותפחית את הסיכונים הנובעים משינוי האקלים בארץ.
 • הקמת ועדת שרים לענייני אקלים בראשות ראש הממשלה: החוק קובע כי הממשלה תוכל להפעיל את סמכויותיה לפי החוק באמצעות ועדת שרים לענייני אקלים, אשר תשמש כמסגרת תיאום בין כלל הגורמים העוסקים בנושא, על מנת לטייב את פעולותיה של הממשלה בכל הנוגע להשלכות המשבר על המשק, החברה והסביבה בישראל.
 • ועדה מייעצת לשינויי אקלים: תוקם ועדה שתורכב מנציגי משרדי ממשלה רלוונטיים ובעלי עניין כגון ארגוני הסביבה והתאחדות התעשיינים, שתסייע לגיבוש מדיניות אקלים לאומית, תוך הבנה של מבנה המשק והחברה, כמו גם של האתגרים הפוליטיים, הכלכליים והמבניים בישראל.
 • הערכת סיכון אקלימית (תסקיר אקלים): תוך שנה מכניסת החוק לתוקף, הממשלה תקבע מנגנון לביצוע הערכת סיכון אקלימי עבור תוכניות בנייה ותשתיות של רשויות ציבוריות, המוגשות לאישור הממשלה או אחד משריה.
 • ועדת מומחים בינתחומית אקדמית עצמאית: 6 חודשים מכניסת החוק לתוקף, תמנה השרה להגנ"ס, ועדת מומחים מתחומים שונים ובהם הבריאות, הכלכלה, האנרגיה, הסביבה, הפחתת פליטות גזי חממה, ההיערכות לשינוי אקלים ועוד. הוועדה תנגיש ותעדכן מידע מדעי בנושא האקלים למקבלי ההחלטות, ותציף ביקורת מדעית אובייקטיבית ומבוססת ידע על המדיניות הלאומית והצורך בעדכונה.
 • מידע ודיווח לממשלה ולכנסת: הממשלה תדווח לכנסת ולציבור על עמידה ביעדי החוק ויישום הוראותיו. שרי הממשלה יגישו מדי שנה דוח בדבר יישום התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה.

נזכיר שבנובמבר 2022 תתקיים ועידת האקלים השנתית של האו"ם בשארם א-שייח במצרים. המשרד להגנת הסביבה מאוד רוצה להציג בוועידה חוק אקלים ישראלי שהשלים את תהליך החקיקה. גם למשרד רה"מ יש אינטרס להציג בוועידה חוק אקלים, על רקע החשיבות של נושא האקלים לממשל האמריקאי תחת ביידן והאיחוד האירופאי.

התייחסויות

ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד: "הבטחנו וקיימנו. משבר האקלים הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שניצבים בפני ישראל, בפני האנושות. תזכיר החוק מהווה נדבך  משמעותי במאבק של ישראל במשבר. מגדיר יעדים לאומיים ומסדיר מנגנוני פיקוח ובקרה ממשלתיים על מנת להשיגם. ישראל מיישרת קו עם מדינות ה-OECD באופן שבו היא מזהה ומתמודדת עם משבר האקלים. זו החובה המוסרית שלנו כלפי הסביבה בה אנו חיים וכלפי הדורות הבאים".

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: "זהו צעד קריטי למען עתידנו ולמען שגשוגה של מדינת ישראל לאורך זמן. ישראל מצטרפת למדינות המפותחות ומתקדמת שלב דרמטי במאבק במשבר האקלים. אני מודה לראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד ולשותפים שלנו בממשלה על עבודת צוות פורייה, שהניבה חוק מקיף ומשמעותי. החוק מייצר מנגנונים הנדרשים לישראל על מנת להפחית פליטות גזי חממה ולהיערך לשינויי האקלים והסיכונים הצפויים מהם. עיגון יעדי צמצום הפליטות בחקיקה מאפשר ודאות למשק על מנת לתכנן קדימה, לפתח חדשנות וצמיחה חכמה ונקייה.

משבר האקלים הולך ומחריף, ומסכן את הכלכלה העולמית. מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל כבר חושף אותה ליותר סיכוני אקלים המשפיעים על הבריאות, התעשייה, הסביבה, התשתיות, החקלאות והביטחון שלנו. חוק אקלים מתווה את היעדים ואת המנגנונים לכלכלה יעילה ותחרותית, מאופסת פליטות וערוכה להתמודדות עם משבר אקלימי גלובלי. החוק מבטיח לראשונה מנגנונים ממשלתיים לקבלת החלטות מבוססת מדע ושקלול משבר האקלים בעבודת הממשלה: גם בהפחתת פליטות, גם בהיערכות להשלכות המשבר וגם בהערכת סיכונים הנובעים ממנו".

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין: "אנו מברכים את השרה תמר זנדברג ואת צוות המשרד על יום היסטורי, בו אישרה הממשלה את תזכיר חוק האקלים. אנחנו מחויבים להמשיך ולפעול עם המשרד לשיפור יעדי הביניים  להפחתת פליטות במסגרת הליך החקיקה, בין היתר באמצעות קידום הצעת חוק אקלים הפרטית שניסחנו, ביוזמת חה״כ יוראי להב הרצנו, בכדי שהכנסת תאשר בסופו של דבר חוק אקלים אחד עם יעדים שאפתניים. אישור הממשלה היום הוא צעד ראשון ופורץ דרך שמקרב את ישראל למדינות המפותחות בעולם ובהתנהלות האקלימית שלהן בעידן של משבר אקלים".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה