חוק חדש יחייב תסקיר אקלימי של תוכניות ממשלתיות
המשרד להגנ"ס פרסם "סעיף הערכת סיכון אקלימית" לשילוב בהצעת חוק האקלים שפרסם לפני מספר חודשים. לפי ההצעה, משרדים ממשלתיים ויחידות סמך יידרשו להעריך את הסיכון האקלימי של תוכניות שהם מציעים אם השפעתן הכלכלית צפויה להיות מעל 500 מלש"ח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/2/2022

לאחר שפורסם תזכיר חוק אקלים לפני מספר חודשים, כעת המשרד להגנ"ס מבקש להרחיבו עם סעיף שנקרא "סעיף הערכת סיכון אקלימית", לפיו יהיה על משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהן להעריך את הסיכון האקלימי בתוכניות שהן מגישות לאישור. הסעיף המוצע מפורסם כעת להערות הציבור עד לסוף החודש (פברואר).

ביצוע ההערכה האקלימית תהיה תקפה לתוכניות שמתוות מדיניות או מסגרת לפיתוח עתידי של תשתיות ופרויקטים שעשויים לפלוט גזי חממה ולהשפיע על שינויי האקלים. יש לציין שלא מדובר בתוכניות בנייה או בתוכניות שהשפעתן הכלכלית, הישירה או העקיפה, על המשק נמוכה מחצי מיליארד ₪.

לפי המשרד להגנ"ס, ביצוע הערכת סיכון אקלימית יאפשר להעמיד בפני מקבלי ההחלטות את המידע הנדרש על-מנת לגבש דעה מושכלת ומבוססת, לגבי השפעה של תכניות על משבר האקלים ועל היכולת של הממשלה ליישם את יעדי הפחתת גזי החממה ולהיערך לשינויי אקלים, ובהתאם להחליט אם לאשר את התכנית או את המדיניות, לבטלה, לשנות אותה או להתנותה בתנאים.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשרד להגנ"ס: חוק אקלים עד סוף השנה, 17.1.2022
  2. ממשלת ישראל אישרה מס פחמן, 03.8.2021
  3. מס הפחמן: האם הוא אפקטיבי בהיעדר חלופות?, 13.12.2021
  4. הממשלה אישרה יעדי אקלים חדשים, 26.7.2021
  5. פורסמה טיוטת חוק האקלים הישראלי, 19.4.2021
  6. מידע נוסף על שינוי אקליםinfospot

כיצד יבוצע הליך הערכת הסיכון האקלימי?

לפי הטיוטה שפורסמה כעת, הליך הערכת הסיכון האקלימי יעשה פעם אחת עבור כל תכנית ויכלול גם את פרסום המסמך להערות הציבור.

במסגרת הערכת הסיכון תיבחן ההשפעה הצפויה של התוכנית מבחינת פליטות גזי חממה ושינויי אקלים, ולהיפך – השפעת שינויי האקלים על התוכנית. כמו כן, ייבחנו חלופות ליישום התוכנית.

עוד לפי הטיוטה, מוצע שמסמך המסכם את הערכת הסיכון האקלימית יצורף לתוכנית כאשר היא מוגשת לגורם שאמור לאשרה, בין שמדובר בשרי ממשלה, במועצות או ברשויות ציבוריות אחרות.

כמו כן, מוצע שהמשרד להגנ"ס יגדיר הנחיות לביצוע הערכת הסיכון האקלימי, ועל הממשלה לאשרן בתוך שנה מיום תחילתו של חוק האקלים.

הצעת החוק מגדירה חלק מההנחיות שיכללו: חובה לבצע בדיקה ראשונית שתקבע האם עשויה להיות לתוכנית הנבדקת השפעה אקלימית משמעותית, כאשר יובאו בחשבון אופי הפיתוח העתידי המוצע בתוכנית, לרבות גודל, שימוש במשאבי טבע, כמות הזיהום והפסולת שייווצרו במהלך הפיתוח, השטח המוצע לביצוע התוכנית, ההשפעה הפוטנציאלית של התוכנית, לרבות סדר הגודל ופרק הזמן של ההשפעה הצפויה.

אם מהבדיקה הראשונית עולה שלתוכנית צפויה השפעה משמעותית על פליטת גזי חממה, השלב הבא יהיה לכמת את פליטת גזי החממה הצפויה ובהתאם לתוצאה לבחון חלופות ליישום. אם ניכר שהתוכנית צפויה להשפיע על היערכות לשינוי אקלים או להיות מושפעת מתהליכי שינוי אקלים, השלב הבא יהיה לזהות מהן ההשפעות ולגבש חלופות לתוכנית אשר צפויות להשפיע פחות על שינויי האקלים.

פטור מהחובה לבצע הערכה אקלימית

בטיוטה מצוינים מקרים מסוימים שבהם יינתן פטור מביצוע הערכת סיכון אקלימית. להלן המקרים:

  • התוכנית נועדה להתמודד עם מצב חירום לאומי, אסון טבע או כל אירוע אחר שעולה ממנו חשש לפגיעה ממשית באינטרס מוגן ומחייב טיפול מידי באופן דחוף
  • התוכנית דומה במהותה לתוכנית אחרת שנערך עבורה הליך הערכת סיכון אקלימית ב-3 השנים שקדמו להכנת התוכנית, או שהתקבל פטור עבורה

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה