חוק השקיות ממשיך לצמצם רכישת שקיות
דוח שמסכם את שנת 2022 מלמד כי חוק השקיות ממשיך לעבוד, אך המשרד להגנת הסביבה נמנע הפעם מהצהרה על הרחבת החוק לעסקים בינוניים וקטנים. והכסף מהשקיות משמש למניעת זיהום אוויר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/7/2023

כמדי שנה, המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח שנתי על יישום חוק השקיות, הפעם לשנת 2022. זו השנה הראשונה מאז 2017 בה מדווח על ירידה ברכישת שקיות פלסטיק חד פעמיות על ידי הציבור – 474 מיליון שקיות בשנת 2022 לעומת 501 מיליון שקיות בשנת 2021, מדובר בירידה של כ 5.5%.

בשנה הראשונה לאחר החלת חוק השקיות הייתה ירידה חדה בצריכת שקיות מ- 1.75 מיליארד שקיות בשנת 2016 ל – 378 מיליון שקיות בשנת 2017 – הפחתה של 78%. אלא שמיד לאחר מכן החלה מגמה שנתית קבועה של גידול איטי בצריכת שקיות, עד לשנת 2022 כאמור.

צריכת שקיות חד פעמיות מפלסטיק [מליון שקיות]


להגדלה לחצו כאן

מטרת החוק היא להביא לצמצום השימוש בשקיות ולהפחית את כמות הפסולת ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות הנלוות, זאת באמצעות גבייה של תשלום בגובה 10 אג' בגין כל שקית שנמכרת.

חשוב לזכור שפסולת השקיות מהווה כחצי אחוז בלבד מכ-1 מיליון טונות של פסולת פלסטיק הנוצרים בשנה בישראל. בשנים קודמות הצהיר המשרד על כוונתו להרחיב את חוק השקיות גם לעסקים קטנים ובינוניים, והצעת חוק שקיות תואמת אף אושרה לפני כשנה בוועדת השרים לענייני חקיקה של הממשלה הקודמת, אולם היא לא קודמה לאחר חילופי הממשלה, והנושא לא מוזכר בדוח השנתי.


כתבות רלוונטיות:

  1. חוק השקיות מצליח, אך רווחיו משמשים למטרות אחרות, 31.7.2022
  2. הרחבת חוק השקיות לעסקים קטנים ובינוניים, 24.5.2022
  3. חוק השקיות: כסף, ביקורת, הרחבה, 01.11.2020
  4. הפרויקטים שיקבלו 200 מיליון ₪ מקרן הניקיון,  20.6.2023
  5. למידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

מהימנות ודיוק הנתונים בדוח חוק השקיות

לפי הדוח, בשנת 2022 הציבור צרך 5.5% פחות שקיות מאשר בשנת 2021 ו-73% פחות ביחס לשנת 2016 – לפני כניסת חוק השקיות לתוקף. מבחינת משקל, בשנת 2022 הקמעונאים רכשו 5,494 טונות שקיות לעומת 9,650 טונות שקיות בשנת 2016. כך החוק מנע צריכה של 4,156 טונות שקיות.

אין שאלה לגבי ההפחתה המשמעותית שהתרחשה בעקבות יישום החוק לראשונה בשנת 2017. אלא שאת נתוני השנים הבאות 2017-2022 שמצביעים על מגמת גידול בצריכת השקיות עד לשנת 2022 יש לקחת בערבון מוגבל, היות ויש מספר גורמים שמשפיעים על המהימנות והדיוק של הנתונים:

  • מספר הקמעונאים המדווחים משתנה מדי שנה, כי החוק חל רק על 'קמעונאים גדולים' לפי הגדרת רשות התחרות, והרשימה הנ"ל מתעדכנת מדי שנה. כך למשל בשנת 2018 דיווחו רק 20 קמעונאים ואילו בשנת 2021 דיווחו 24 קמעונאים.
  • גידול האוכולסייה בישראל עומד על כ 2% בשנה ובהתאם לכך יש גידול בצריכה הקמעונאית. המשרד להגנ"ס ניסה במסגרת הדוח להציג ניתוח שמתחשב בגידול בצריכה הקמעונאית – והוא כמובן מציג הפחתה משמעותית יותר בצריכת שקיות -  76% בשנת 2022 ביחס לשנת 2016 שלפני החלת החוק (בהשוואה ל 73% הפחתה אם מתעלמים מגידול האוכלוסיה).
  • פער של 25% בין הדיווחים על מספר השקיות שנמכרות לדיווחים על רכישת שקיות על ידי אותם קמעונאים, מעלה חשש להפרת החוק, כלומר חלוקת שקיות ללא גביית תשלום, או הותרת מלאי בחנויות. מדובר על 130-180 מליון שקיות ש'נעלמות' מדי שנה.

מה עושים עם הכסף מחוק השקיות? מניעת זיהום אוויר

בחישוב פשוט, 3.2 מיליארד השקיות שנמכרו במסגרת החוק בשנים 2022-2017 העשירו את קופת קרן הניקיון בכ-280 מיליון ₪. בחישוב שנתי מדובר בכ-45 מיליון ₪ שמתווספים לקרן. בדיקה שלנו מגלה כי מרבית הכסף מנוצל לפעולות של המשרד להגנ"ס למניעת זיהום אוויר, חלקן שגרתיות כגון דיגום וניטור איכות האוויר, וחלקן מיוחדות.

הכסף מחוק השקיות מנוהל בחשבון נפרד בקרן ונועד לעידוד צמצום השימוש בשקיות וצמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות הנגרמות מהשימוש בהן. החוק קובע שניתן לסייע עם הכסף ליצרני שקיות נשיאה שכמות הייצור שלהם פחתה בעקבות החוק, אך הוא גם מתיר, במקרה שנשארו עודפים, להשתמש בתקציב כדי לממש את מטרות חוק אוויר נקי.

נכון לסוף שנת 2020, נכנסו לחשבון זה כ-139 מיליון ₪, מהם נוצלו 75 מיליון ₪ באופן הבא: מהם 58.5 מיליון  ₪ בפעולות לטובת 'חוף נקי', 12.6 מיליון ₪ בחדשנות בייצור מוצרי אריזה רב פעמיים, ו-4.2 מיליון ₪ ברכישת סלים רב פעמיים.

אלא שבשנת 2021 התמונה השתנתה ואושר תקציב של 134 מיליון ש"ח מחשבון חוק השקיות לטובת מניעת זיהום אוויר, כדלקמן:


להגדלה לחצו כאן

כמו כן לאחרונה דיווחנו כי ברבעון הראשון של שנת 2023 אישרו חברי הקרן לניקיון תקציב של 6 מיליון ₪ לשירותי דיגום סביבתי ו-8 מיליון ₪ לתחזוקת מערך ניטור אוויר . שניהם מחשבון חוק השקיות בקרן הניקיון.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן: "ניקיון המרחב הציבורי, השטחים הפתוחים, החופים והים, מתחיל קודם כל בהרגלי צריכה נכונים, והדבר הנכון ביותר הוא למנוע במקור את היווצרות הפסולת על ידי מעבר לשימוש בסלים רב-פעמיים ובכלים רב-פעמיים. ההפחתה שהתרחשה בכמות השקיות הנרכשות על ידי הציבור והקמעונאים לאורך השנים האחרונות מצביעה על כך שחקיקה נכונה, ופעולות להעלאת המודעות בקרב הציבור משנים הרגלי צריכה ומסייעים להפוך את הסביבה נקייה יותר לכולנו".

סמנכ"ל במשרד להגנ"ס וממונה חוק השקיות, אלעד עמיחי: "נתוני הדוח מצביעים כי הציבור ממשיך לחשוב פעמיים לפני שימוש חד-פעמי בשקית וכך נשמרה מגמת הצמצום בהפחתת השימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות. שקיות אלו יוצרות כמות פסולת גדולה, מזהמות את הסביבה ופוגעות בניקיון המרחב הציבורי. אנו פועלים מול הקמעונאים אשר אינם ממלאים את חובתם על פי חוק, כל זאת כדי לשמור על סביבה נקייה".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה