קול קורא לטיפוח ושמירה על שטחים פתוחים והמגוון הביולוגי מפני משבר האקלים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים פרסמה לקט קולות קוראים לשימור ושיקום שטחים פתוחים, תכנון וביצוע מיזמים בהם, ביצוע סקרים וניטורים, והגנה מפני השפעות משבר האקלים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/5/2023

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים פרסמה 4 קולות קוראים בנושאים הבאים:

 • שמירה על שטחים פתוחים מפני משבר האקלים וכן שיקום שטחים שנפגעו
 • ביצוע או תכנון פעולות מעשיות בשטחים פתוחים
 • פעולות בתחום התכנון בשטחים פתוחים, לרבות: תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט לביצוע, תוכניות אב, סקרים ואיסוף נתונים
 • סקרים, ניטור ומחקר כולל עיבוד נתונים. שני סוגי סקרים בלבד הם רלוונטיים – סקר מתחם מפורט רב תחומי או סקר ממוקד מפורט

ניתן לגשת לכל אחד מארבעת הקולות הקוראים עד לתאריך 15.8.2023.


כתבות רלוונטיות:

 1. קק"ל תממן מיזמים סביבתיים בתחום האקלים, 13.2.2023
 2. קול קורא לתמיכה בפיתוח ושימור שטחים פתוחים, 9.8.2022
 3. 32 מיליון ₪ להיערכות רשויות מקומיות לשינוי אקלים, 05.1.2023
 4. כך תכינו תוכנית היערכות למשבר האקלים, 20.1.2022
 5. מידע נוסף על שינוי אקלים |  infospot

קול קורא להתמודדות עם משבר האקלים

הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים פרסמה קול קורא לשמירה על מערכות אקולוגיות בשטחים פתוחים שעלולות להיפגע בשל משבר האקלים, וכן לשיקום או שחזור של מערכות אקולוגיות שכבר נפגעו. התמיכה הכוללת שניתנתן במסגרת הקול הקורא תעמוד על 20 מיליון ₪.

מטרת הקול הקורא היא להגביר את היכולת של חברות חי וצומח בבתי גידול לחים להתמודד עם השינויים הנלווים לשינויי האקלים - שיפור יכולת העמידה בפני השינויים הנ"ל ויכולת ההחלמה לאחר פגיעה.

הקרן תתמקד בתמיכתה במיזמים מהסוגים הבאים:

 • מיזמים עם השפעה אקלימית ושיפור המגוון הביולוגי במערכת הקרקעות והסלע, במערכת האטמוספירית, במערכת הצומח והחי ובמערכת המים בבתי הגידול הלחים
 • מיזמים של שיקום והקמה מחדש של בתי גידול לחים כמערכות הידרולוגיות ואקולוגיות

להלן הגופים שרשאים להגיש בקשות לתמיכה במסגרת הקולות הקוראים:

 • רשות מקרקעי ישראל
 • משרדי ממשלה
 • חברות ממשלתיות
 • רשויות סטטוטוריות
 • רשויות מקומיות/ אשכולות רשויות מקומיות
 • גופים מסוימים הפועלים בהתאם להחלטות ממשלה ומתוקצבים על ידי הממשלה

הבקשות ייבחנו וינוקדו על פי אמות מידה שונות. 35% מהניקוד יינתנו על פי מידת תרומת הפרויקט הצפוי למערכת האקולוגית האזורית ולמגוון הביולוגי. 25% נוספים מהניקוד יינתנו עבור מיזמי REWILD למערכת האקולוגית האזורית ולמגוון הביולוגי וכן הלאה.

קולות קוראים לתכנון, סקרים ומיזמים בשטחים פתוחים

מלבד קול קורא הממוקד באקלים, הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים פרסמה כאמור 3 קולות קוראים נוספים:

 1. קול קורא 1: ביצוע או תכנון פעולות מעשיות בשטחים פתוחים
 2. קול קורא 2: פעולות בתחום התכנון בשטחים פתוחים, לרבות: תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט לביצוע, תוכניות אב, סקרים ואיסוף נתונים - לטובת הסדרת השימוש בשטחים פתוחים.
 3. קול קורא 3: סקרים, ניטור ומחקר כולל עיבוד נתונים. שני סוגי סקרים בלבד הם רלוונטיים – סקר מתחם מפורט רב תחומי או סקר ממוקד מפורט – לטיפוח ושמירה על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי בהם.

סכום התמיכה הכולל יהיה עד 6 מיליון ₪ למיזם בתחום הביצוע (קול קורא 1), עד 1 מיליון ₪ למיזם בתחום התכנון (קול קורא 2), ועד 400 אלף ₪ לביצוע סקר, מחקר וניטור (קול קורא 3).

להלן הגופים שרשאים להגיש בקשות לתמיכה במסגרת הקולות הקוראים:

 • רשות מקרקעי ישראל
 • משרדי ממשלה
 • חברות ממשלתיות
 • רשויות סטטוטוריות
 • רשויות מקומיות/אשכולות רשויות מקומיות
 • גופים מסוימים הפועלים בהתאם להחלטות ממשלה ומתוקצבים על ידי הממשלה
 • בקול הקורא מס' 3 – "סקרים, ניטור ומחקר" – גם מוסדות האקדמיה רשאים להגיש בקשה

הבקשות ייבחנו וינוקדו על פי אמות מידה שונות. 20% מהניקוד יינתנו על פי מידת תרומת הפרויקט הצפוי לתועלת הציבור. 25% נוספים מהניקוד יינתנו בהתאם למידת ההגנה שמעניק הפרויקט למערכת האקולוגיות האזורית ולמגוון הביולוגי וכן הלאה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה