הקרב על הפיקדון: גם השנה לא נשלם פיקדון על בקבוקי משקה גדולים
יצרני ויבואני בקבוקי המשקה עמדו ביעד האיסוף לשנת 2017. למרות זאת, המשרד להגנ"ס בודק האם להטיל עליהם קנס בשל אי עמידה ביעדי המיחזור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/3/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי חוק הפיקדון לא יחול על מיכלי משקה גדולים, זאת מאחר ויצרני ויבואני מיכלי המשקה הגדולים אספו 57% ממכלי המשקה שמכרו, וכך עמדו ביעד האיסוף של 55%, לשנת 2017. על פי החוק, כאשר שיעור איסוף מכלי המשקה הגדולים גבוה מ-55% לא מתקיים המנגנון המאפשר לשר להגנת הסביבה להפעיל שיקול דעת בנושא.

להזכירכם, בשנה שעברה, בעקבות דוח הביקורת על נתוני האיסוף לשנת 2016, ממנו עלה כי שיעור האיסוף היה נמוך מהיעד והגיע לכ-51%, אך עדיין בטווח (55% – 47%) המאפשר לשר להגנ"ס להפעיל את שיקול דעתו בנושא, הושת קנס של 48 מיליון ₪ על יצרני המשקאות שעבדו עם אל"ה בשל אי עמידה ביעד האיסוף של 55%, אך הפיקדון לא הוחל על מיכלי משקה גדולים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. האם בינואר 2019 נתחיל לשלם פיקדון על בקבוקים גדולים? 27.09.2018
  2. יצרני המשקאות ישלמו קנס של 48 מיליון ₪, 28.05.2018
  3. המחלוקת על נתוני המיחזור: עתירה לבג"ץ ומעצר, 21.12.2017
  4. האם נתחיל לשלם פיקדון על מכלי המשקה הגדולים? 22.12.2016
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

הביקורת החמירה, המשרד להגנ"ס הקל

לדברי המשרד, בחודשים האחרונים נערכה ביקורת רו"ח חיצונית מטעם המשרד להגנת הסביבה, בנוגע לדיווחי יצרני ויבואני מיכלי המשקה הגדולים המדווחים באמצעות תאגיד אל"ה, בנוגע לנתוני האיסוף בשנת 2017. זאת, כהמשך לביקורת על דיווחי שנת 2016 - בשל חשד שהתעורר במשרד להגנ"ס באשר לאמינות הנתונים המדווחים.

גם בביקורת לשנת 2017 עלה כי קיימים פערים בין הבדיקה לבין הדיווחים על איסוף מכלי המשקה, כפי שנתקבלו מאל"ה. תאגיד המיחזור אל"ה דיווח על איסוף של 59%, אך הביקורת המליצה להכיר רק באיסוף של 54.46%, המהווה שיפור של כ-3% יותר מהשנה הקודמת, ורק 0.5% מתחת ליעד האיסוף.

למרות שהשיפור ביחס לשנה הקודמת והפער המזערי מיעד האיסוף, היו מצדיקים החלטה של השר שלא להחיל את חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים (כפי שקרה בשנה שעברה), הממונה על חוק הפיקדון, גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנ"ס, החליט לקבוע כי נאספו 57% ממכלי המשקה הגדולים, כך ששאלת החלת הפיקדון כלל לא הגיעה לשיקול דעתו של השר. במשרד מסבירים כי ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה מעמיקה ובשל שימוש באומדנים סטטיסטיים הניתנים לחישוב בשיטות שונות.

האם יוטל קנס על אי עמידה ביעדי המיחזור?

למרות העמידה ביעדי האיסוף של מכלי משקה גדולים, יש סימן שאלה לגבי עמידה ביעדי המיחזור שלהם. יעד המיחזור של מיכלי משקה גדולים עומד על 90% ממה שנאסף, ולמרות שתאגיד מיחזור הבקבוקים אל"ה דיווחו על מיחזור של 100%, הממונה על חוק הפיקדון (גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנ"ס) הכיר רק בכ-53%, פער הנובע מחוסר באסמכתאות לייצוא הפלסטיק.

לפי החוק ניתן להטיל עיצום כספי על כל יצרן ויבואן בסך של כ-60 אלף ₪ בגין אי-עמידה ביעד המיחזור והמשרד בוחן את הסוגיה. המשרד מוסיף כי הוא מתכוון להתחיל גם בביקורות על דיווחי שאר החברות וכן יצרנים ויבואנים המדווחים בעצמם, שלא דרך אל"ה.

לדברי המשרד, נבחנת האופציה להעלאת יעדי איסוף ומיחזור לפלסטיק, וכן נבחנים שוב המנגנונים השונים לאיסוף פסולת הפלסטיק ובפרט מכלי השתייה.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "הנתונים לשנת 2017, כפי שהחליט הממונה על חוק הפיקדון במשרדי, אינם מצריכים את אישורי, אך אני תומך בהחלטת הממונה. החלטותיי לגבי דוח הביקורת לשנת 2016 הוכיחו את עצמן והמריצו את היצרנים והיבואנים לאסוף יותר מיכלים ולהציג אסמכתאות מהימנות לפעילותם. הבהרנו ליצרני וליבואני המשקאות כי המשרד רציני ביישום החוק ואכיפתו, כמו גם בכל חוקי אחריות היצרן המורחבת."

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "עוצמת הביקורת, בשילוב הקנסות בהיקף חסר תקדים שהטיל המשרד על היצרניות הגדולות, בהיקף של 50 מיליון ₪, עשו את ההבדל. בשנה זו גדל איסוף מכלי המשקה הגדולים בעשרות אלפי בקבוקים. יש עוד מקום לשיפורים נוספים שאותם יחיל המשרד על חברות המשקאות והאריזות בדוחות הביקורת הבאים."


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>