ברגע האחרון נדחתה העברת השליטה בקרן הניקיון למשרד הפנים
לאחר שבהסכמים הקואליציוניים נקבע כי השליטה בקרן הניקיון תעבור מהמשרד להגנת הסביבה למשרד הפנים, ההצעה הובאה להחלטת הממשלה והדיון נדחה ברגע האחרון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/2/2023

ברגע האחרון הצליחה השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, לדחות את הדיון בהעברת השליטה בקרן הניקיון למשרד הפנים שהיה אמור להתקיים בישיבת הממשלה השבועית אמש (יום א').

נוסח הצעת החלטת הממשלה שהייתה אמורה להיות מאושרת קובעת כי להנהלת הקרן יתווספו נציגים מטעם משרד הפנים כך שהשליטה בקרן תעבור למעשה לידי משרד הפנים. זאת בהתאם להסכמים הקואליציונים שנחתמו בין מפלגת ש"ס ומפלגת הליכוד.

מאחר שהשרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הביעה התנגדות למהלך הזה, הוחלט להעלות אותו להכרעת הממשלה, שהייתה כאמור להתקבל אמש, אך בעקבות מאמצים נוספים של סילמן, הדיון בנושא נדחה ברגע האחרון, כדי לקדם הידברות בין המשרד להגנ"ס למשרד הפנים בנושא.

במסמך נרשם שמטרת התיקון היא לשפר את עבודת הקרן לניקיון, בייחוד מול רשויות מקומיות. עם זאת, מרכז השלטון המקומי הביע התנגדות לתיקון ומבקש כי חצי מחברה הנהלת הקרן יהיו נציגי הרשויות המקומיות.

קרן הניקיון מקבלת הכנסות של כחצי מיליארד ש"ח בשנה, רובן מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות. המטרה העיקרית של הקרן היא לשדרג את ענף הפסולת בישראל ולצמצם את ההטמנה. בקרן הצטברו למעלה מ-3 מיליארד ש"ח.

קישור לנוסח הצעת המחליטים מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. האותיות הקטנות של ההסכמים הקואליציוניים, 11.11.2019
  2. המשרד להגנת הסביבה מתנגד לקיצוץ סמכויותיו בוועדות התכנון, 06.2.2023
  3. השלטון המקומי לשרה להגנת הסביבה: בטלי את היטל ההטמנה, 01.2.2023
  4. מבקר המדינה: קרן הניקיון לא השיגה את מטרותיה, 12.5.2022
  5. 50 מיליון ₪ למתקני טיפול בפסולת אורגנית בבתי עסק, 22.11.2022

מי שולט בקרן הניקיון?

בהסכם הקואליציוני בין ש"ס לליכוד הוחלט כי משרד הפנים יכניס 4 נציגים נוספים ממשרד הפנים לקרן לניקיון ושני נציגי ציבור נוספים שימונו בהמלצת שר הפנים. בנוסף, תפקיד היו"ר יתחלק בין משרדי הפנים והסביבה ולא יישאר בלעדי רק של המשרד להגנת הסביבה.

כיום הנהלת הקרן מונה 7 חברים: 3 מהמשרד להגנת הסביבה, שניים ממשרד האוצר ושני נציגי ציבור - אחד מהם נציג הארגונים הירוקים והשני נציג הרשויות המקומיות. מי שממנה אותם הם השר/ה להגנת הסביבה. החלטת הממשלה משנה את יחסי הכוח בהנהלת הקרן לטובת משרד הפנים.

הרשויות המקומיות מבקשות להגדיל את כוחן בקרן

מרבית ההכנסות של הקרן, כחצי מיליארד ש"ח בשנה, מגיעות מהיטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות בגין כל טון פסולת שהן מפנות להטמנה. נכון לסוף שנת 2020 הצטברו בקרן כ-3.2 מיליארד ש"ח. דוח מבקר המדינה שפורסם לפני כחצי שנה התייחס לתפקוד הלקוי של קרן הניקיון, וטען  שהקרן לא ניצלה את תקציבה להשגת מטרותיה העיקריות – צמצום ההטמנה ועידוד החלופות.

בהצעת התיקון הוסבר שמטרת התיקון היא לשפר את עבודת הקרן לניקיון, בייחוד מול הרשויות המקומיות. עם זאת, מרכז השלטון המקומי הביע התנגדות למתווה המוצע והמהלך לא נעשה בתיאום עמו.

זה נכון שבמשך שנים רבות הרשויות המקומיות מתלוננות שהשימוש בכספי היטל ההטמנה המצטברים בקרן הניקיון אינו יעיל והן מבקשות ליישם דרכים אחרות לניהול כספים אלה. אך במכתב שהעביר מרכז השלטון המקומי לראש הממשלה לקראת הדיון, הם ציינו כי הרשויות המקומיות הן הגורם האמון על פינוי הפסולת העירונית בישראל ועוסקות בתפעול השוטף של מערך זה, ולכן מינוי נציגי השלטון המקומי כחברים בהנהלת הקרן היא מסקנה ברורה ומתבקשת מאליה.

כמו כן, הם הזכירו כי כרגע יש בהנהלת הקרן רק נציג אחד לרשויות המקומיות והם מבקשים כי חצי מנציגי הנהלת הקרן יהיו נציגי הרשויות המקומיות.

המשרד להגנת הסביבה מתנגד למהלך

לקראת הדיון בממשלה בשינוי הרכב הקרן לניקיון, המשרד להגנת הסביבה פרסם נייר עמדה שמציג את התנגדותו למהלך. במסמך הוא כותב כי הכספים שנצברים בקרן לניקיון הם מקור התקציב הבלעדי להקמת מתקני טיפול בפסולת, והוסיף כי למשרד הפנים אין את הידע המקצועי, האחריות, והסמכות לניהול מדיניות הפסולת.

המשרד להגנת הסביבה גם התייחס בהרחבה לטענות הרשויות המקומיות נגד שימושיו בכספי היטל ההטמנה שהן משלמות לאורך השנים ואשר מצטברים בקרן לניקיון. לדברי המשרד, בשנה האחרונה הוא מקדם מנגנון מתאים יחד עם המרכז לשלטון מקומי והמרכז לשלטון אזורי להקמת מתקני טיפול בפסולת. בהקשר זה כתב המשרד כי הוא "רואה ברשויות המקומיות, המועצות, האשכולות והאיגודים כיזמים בתחום הפסולת ורוצים לראות את המתקנים קמים ביוזמתם ובשטחם".

המשרד הוסיף שיש לבצע תיקונים באופן הקצאת התקציבים ואף הכין טיוטת הצעה לתיקצוב ישיר של רשויות מקומיות כדי ליישם בפועל פעולות למניעת במקור של ייצור פסולת, שימוש חוזר והפחתת הטמנה. כמו כן, המשרד מציין כי הוא מקדם, בשיתוף השלטון המקומי, הקצאת קרקעות למתקני טיפול בפסולת ויצירת תנאים כלכליים לקידומם. לראייה, בטיוטת חוק ההסדרים מוצע לקדם הקמת מתקני השבה או עיכול אנאירובי, בנוסף להקמת מתקנים תרמיים קטנים.

עוד הוסיף המשרד להגנת הסביבה כי גם הכספים בקרן שלא הועברו על ידי רשויות מקומיות משמשים לנושאים שמשרד הפנים לא מבין בהם.

המשרד סיכם את עמדתו בכך שלא נערך איתו דיון מקצועי בסוגיית קיצוץ סמכויותיו בקרן לניקיון, כמקובל. הוא ציין כי הוא מצפה לקיים דיון מקצועי על דרכי הפעולה הנכונות לשימוש יעיל בכספי קרן הניקיון.

התייחסויות

עו"ד עמית ברכה מנכ"ל אדם טבע ודין: "זוהי הצעה מסוכנת המהווה פתח לשחיתות ציבורית חמורה. מדובר במהלך שמטרתו השתלטות עוינת על מיליארדים מכספי הציבור שנועדו לטיפול בפסולת בישראל. אם ההצעה תעבור בישיבת הממשלה, יהפוך המשרד להגנ"ס לסניף קטן של משרד הפנים כאשר הכספים ישרתו אינטרסים לא ברורים. זוהי פגיעה קשה בסמכויות המשרד ובתחום הפסולת בישראל.

כספי קרן הניקיון חייבים להיות מנוהלים על המשרד להגנ"ס עבור פרויקטים של הפחתת פסולת במקור כדי שישראל לא תהפוך באופן סופי למזבלה אחת גדולה. אנחנו מצפים מהשרה להיאבק ולהתנגד למהלך. כל הימנעות שלה מלעשות זאת תהווה פגיעה קשה באינטרס הציבורי. במידה וההחלטה תעבור נפעל בכל הכלים המקצועיים העומדים לרשותינו במטרה לעצור את המהלך".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה