פורסמו 2 מכרזים להקמת מתקן להשבת אנרגיה מפסולת
האחד לשירותי ניהול והשני לשירותי ייעוץ להקמת מתקן להשבת אנרגיה במעלה אדומים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/4/2019

צעד משמעותי נוסף להקמת מתקני הפקת אנרגיה משריפת פסולת, פורסמו  2 מכרזים רלוונטיים בימים האחרונים: האחד לשירותי ניהול והשני לשירותי ייעוץ להקמת מתקן להשבת אנרגיה במעלה אדומים ולפרויקטים נוספים בתחום הפסולת.

כאמור, האתר הראשון שנבחר להקמת מתקן השבה (הפקת אנרגיה משריפת פסולת) הוא אתר 'השומרוני הטוב' הנמצא בסמוך לאזור התעשייה במישור אדומים. בשטח זה חלה תכנית 58/420/7, ששטחה כ-873 דונם. לפי מסמכי המכרז המתקן המיועד יטפל בכ-1,000-1,500 טון פסולת ליום בשילוב מתקן למיון פסולת בהיקף של עד 2,000 טון ליום.

המכרז מטופל באמצעות ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרוייקטי BOT בתחום הפסולת המשותפת למשרדי האוצר והגנת הסביבה ולחברה הממשלתית ענבל, בשיטת BOT לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של המתקן ל-25 שנים.

מכרז שירותי ייעוץ להקמת מתקן להשבת אנרגיה מפסולת

במכרז לשירותי ייעוץ, הזוכה יספק שירותי ייעוץ לפרויקט מתקן ההשבה הצפוי במעלה אדומים ולכל פרויקט נוסף בתחום הפסולת, באמצעות יועץ טכני מקומי ויועץ טכני זר.

בין תפקידי היועץ הטכני:

 • סקירת ספרות של הטכנולוגיות הקיימות בשוק לטיפול בפסולת עירונית, הצגת היתרונות והחסרונות של הטכנולוגיות הנסקרות לרבות אופן השימוש בהן בעולם, תפוקות, שטח נדרש והיבטים תכנוניים, מגבלות המערכת, עלויות הקמה ותפעול.
 • הכנת מסמכי המיון המוקדם ומסמכי המכרז והכנת המפרטים הטכניים/ כרכים טכניים.
 • השתתפות בדיונים של ועדת המכרזים או ועדות המנה בדיונים פנימיים במשרדי הממשלה או במוסדות רלוונטיים.
 • השתתפות בבחינה וניתוח ההצעות שיוגשו בהליכי המכרז השנים, בדיקת ההצעות וניסוח שאלות הבהרה.
 • יעוץ טכני במהלך תקופת הפיתוח וההקמה של הפרויקטים, לרבות הליכי הוראות שינוי וממשקים עם צדדי ג' ואישור התכנון המפורט שיבוצע ע"י הזכיין.

מכרז שירותי ניהול להקמת מתקן להשבת אנרגיה מפסולת

במכרז לשירותי ניהול, הספק שייבחר יידרש לניהול וריכוז התחום הטכני, ההנדסי והתכנוני בפרויקט והשתתפות בכל ישיבות ועדת המכרזים וצוותי המשנה לוועדה.

בנוסף, הזוכה יידרש עד מועד בחירת הזוכה במכרז ה-BOT  ל:

 • ניהול וריכוז כתיבת הפרקים הטכניים במסמכי המכרז והמיון המוקדם וקידום סטטוטורי וייצוג מול מוסדות התכנון, בתיאום היועץ הסטטוטורי לוועדה.
 • תיאום מול רשויות וגורמים ממשלתיים, לרבות: רשויות מקומיות, רשות מקרקעי ישראל, רשות העתיקות, המנהל האזרחי.
 • תיאום מול חברות תשתית, לרבות: נתיבי ישראל, חברת חשמל, מקורות.
 • ריכוז מענה על שאלות הבהרה בתחום הטכני, ההנדסי והתכנוני.
 • ריכוז הליך בדיקת ההצעות הטכניות.

החל משלב בחירת הזוכה במכרז ה-BOT, הזוכה יידרש ל:

 • ניהול שלב אישור התכנון המפורט של הזכיין.
 • ניהול אכיפת הסכם הזיכיון ועמידת הזוכה בדרישותיו.

מועד אחרון להגשת הצעות: 15 במאי.

למסמכי המכרזים לחץ כאן


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. הפרטה של החברה לשירותי איכות הסביבה, 22.01.2019
 2. ענף הפסולת בישראל: מבט ל-2019, 25.10.2018
 3. סטטוס מכרזי תמיכה במתקני מיון פסולת: 3 בקשות הוגשו, 17.09.2018
 4. אסטרטגיית הפסולת החדשה יוצאת לדרך, 03.05.2018
 5. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>