עדכון ערכי איכות אוויר על הפרק
שינוי ערכי איכות אוויר משפיע על ערכי הסף שתחנות הכוח, המפעלים וענף התחבורה נדרשים לעמוד בהם, ובהתאם על הטכנולוגיות והתהליכים שעליהם ליישם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/3/2019

אחת ל-5 שנים, המשרד להגנת הסביבה מחויב לבחון את ערכי איכות האוויר הקבועים בחוק, מהם נגזרים ערכי הסף לפליטת מזהמים של מגזרי הפעילות השונים, אזהרות לציבור בנוגע לזיהום אוויר ועוד. לכן, לצד השפעת ערכי איכות האוויר על בריאות הציבור, יש להם השפעה כלכלית משמעותית על התנהלות המשק.

בהתאם לכך, המשרד להגנת הסביבה פרסם בימים האחרונים מסמך רקע לבחינת הצורך בעדכון ערכי איכות אוויר להערות הציבור. ניתן להעביר הערות עד ה-15 באפריל למייל: AvirTzibur@sviva.gov.il

העדכון האחרון לערכי איכות אוויר אושר בכנסת בשנת 2016. ונכנס לתוקף ב-2017.

תזכורת: מה הם ערכי איכות אוויר?

המשרד להגנ"ס ממליץ לכנסת על ערכי איכות האוויר שלאחר אישור הכנסת הופכים לתקנה מחייבת. ערכי איכות אוויר מתייחסים ל 28 מזהמים שונים, להם נקבעים 3 סוגי ערכים:

 1. ערכי יעד: חריגה מהם מהווה חשש לסיכון או לפגיעה בבריאות ובאיכות חייהם של בני אדם, בנכסים או בסביבה. ערכי היעד נקבעים על בסיס שיקולים בריאותיים.
 2. ערכי סביבה: חריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ואסורה על פי חוק.
 3. ערכי התרעה: חריגה מהם, בחשיפה לזמן קצר, גורמת לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם, ויש לנקוט אמצעים מידיים למניעתם.

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. האם חלה עלייה או ירידה בזיהום האוויר במפרץ חיפה? 10.01.2019
 2. התעשיינים: חוק אוויר נקי קיצוני ומחמיר ביחס ל-OECD, 19.07.2018
 3. ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מהתקן האירופי, 27.06.2018
 4. הכנסת אישרה ערכי סף חדשים לפליטות לאוויר, 07.03.2016
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

עדכוני ערכי יעד לאיכות אוויר

לצורך קביעת ההמלצות לערכי יעד, המשרד להגנ"ס ביצע השוואה ביחס לגופי התקינה והרגולציה המובילים בעולם. רוב הערכים המומלצים גובשו בשיתוף עם משרד הבריאות. להלן ההמלצות לעדכון ערכי היעד:

טבלה: ערכי יעד מומלצים לעדכון [מק"ג/מ"ק]

עדכוני ערכי סביבה

המסמך החדש כולל המלצות לשינויים המבוססות על הפערים הקיימים בין ערכי הסביבה לערכי היעד, אך מדגיש כי טרם נבחנה הישימות המעשית למניעת חריגה מהערכים המומלצים ואת ההתייעצות הרחבה הנדרשת עם הגופים בעלי העניין והציבור. לכן כנראה, לא מופיע במסמך ערך הסביבה הספציפי המומלץ, אלא רק מוצג הפער לערך היעד והדיון המקצועי הרלוונטי שממליץ לבצע עדכון.

ערכי הסביבה המומלצים לעדכון בשל הפער לערכי היעד נחלקים ל 2 קבוצות:

 1. מקרים בהם הפער צפוי להיווצר בעקבות ההמלצה לעדכון ערכי היעד.
 2. מקרים בהם הפער קיים כעת.

טבלה: ערכי סביבה מומלצים לעדכון בשל המלצה לעדכון ערכי יעד [מק"ג/מ"ק]

טבלה: ערכי סביבה מומלצים לעדכון בשל פער קיים מול ערכי יעד [מק"ג/מ"ק]

ערכי התרעה

המשרד להגנ"ס ממליץ שלא לעדכן את ערכי ההתרעה בתקנות מהסיבות הבאות:

 • בהתאם להגדרת ערכי התרעה בחוק, קיימת משמעות רק לערכים קצרי טווח ומזהמי אוויר להם יש ניטור רציף. לכן הערכים הרלוונטיים הם עבור מזהמי האוויר הבאים: פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן, חנקן דו-חמצני, גפרית דו-חמצנית, אוזון, חומר חלקיקי PM10, PM2.5, בנזן וטולואן.
 • מאחר וחנקן דו-חמצני, גפרית דו-חמצנית ואוזון, אומצו בתקנות מהדירקטיבה האירופית 2008/50/EC יישארו ערכי התרעה למזהמים האלה ללא שינוי.
 • עבור פחמן חד-חמצני שאומץ ממדד איכות אוויר של ערים שונות באירופה, נבדק שוב ערך ההתרעה ונמצא ללא שינוי.
 • עבור PM10  ו-PM2.5 ערכי ההתרעה נקבעו ע"י המלצה של משרד הבריאות, והם משמשים את המשרד בעת מתן התרעות לציבור.
 • עבור בנזן וטולואן ההשפעות הבריאותיות קשורות בעיקר לחשיפה ממושכת. לפיכך, אין הצדקה בריאותית לקבוע ערכי התרעה למזהמים אלה.

האם ערכי איכות האוויר בישראל מחמירים מבאירופה?

כבר לפני כשנה פרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח, לפיו בחלק ניכר מהמזהמים, ערכי איכות האוויר בישראל, אכן מחמירים באירופה. בנוסף לכך, ערכי איכות האוויר בישראל מתייחסים לרשימה של 28 מזהמי אוויר לעומת 11 בלבד לפי התקן האירופי המתבסס על 2 דירקטיבות:

 • EC/50/2008 Directive לגופרית דו-חמצנית, חנקן דו-חמצני, חלקיקים נשימים, חלקיקים נשימים עדינים, אוזון, בנזן ופחמן חד-חמצני
 • EC/107/2004 Directive עבור ארסן, קדמיום, ניקל ובנזו-א-פירן.

בנוסף, מהדוח שפורסם לפני שנה, עלה כי ערכי הסביבה (שחריגה מהם נחשבת לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר) בישראל מחמירים ביחס לאירופה במרבית המזהמים, פרט לאוזון [O3] ולחלקיקים נשימים [[PM. בנוסף, ישנם ערכי סף שכלל לא מופיעים בתקן האירופי המקביל: ערך סביבה שנתי לגופרית דו-חמצנית [SO2] או ערך סביבה יממתי לבנזן [C6H6].

---------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה