הקלה בדיווח למפל"ס לתחנות מעבר פסולת ומתקני גידול בע"ח
עסקים מסוימים, בהם תחנות מעבר ומתקנים לגידול בע"ח, יוכלו להגיש דיווח שנתי למפל"ס בקובץ אקסל יעודי שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/7/2023

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור הקלה במתכונת הדיווח השנתי למפל"ס (מרשם פליטות לסביבה), לפיה מתקנים מסוג מסוים יוכלו לדווח באמצעות קובץ אקסל יעודי "מחשבון דיווח למפל"ס" שיפורסם בהמשך באתר המשרד להגנת הסביבה, ויותאם לכל אחד מסוגי הפעילות. זאת במקום טופס הדיווח האחיד.

השינוי נועד להקל את הדיווח למפל"ס לתחנות מעבר לפסולת עירונית או יבשה, לולים, חזיריות ומדגים, העוסקים בפעילות בהיקף קטן של עד שני מפעלים.

כמו כן, המשרד להגנת הסביבה יאפשר למדווחים שהינם מפעלים ביטחוניים לשלוח את הדיווח השנתי בעותק נייר, במקום בטופס הדיווח האחיד.

קישור לטיוטת הוראות הדיווח החדשות מופיע בתחתית הכתבה. הערות על ההוראות החדשות ניתן להעביר למשרד להגנ"ס עד ליום 31.7.23 לדוא"ל uris@sviva.gov.il 


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הוראות לחישוב פליטות למפל"ס, 3.1.2023
 2. עדכון הנחיות חישוב הפליטות למפל"ס, 03.1.2022
 3. עדכון הנחיות דיווח למפל"ס להערות הציבור, 08.12.2021
 4. פורסם עדכון להנחיות הדיווח למפל"ס, 04.1.2021
 5. מידע נוסף על מפל"ס PRTR  | infospot

העסקים שיוכלו לדווח למפל"ס בקובץ אקסל יעודי

ההקלה החשדה שמאפשרת להגיש דיווח שנתי למפל"ס באמצעות קובץ אקסל יעודי לפי סוג הפעילות הוא עבור עסקים שחייבים בדיווח למפל"ס ויש להם עד שני מפעלים, באחד מתחומי הפעילות הבאים:

 1. תחנות מעבר לפסולת מהסוגים הבאים בלבד (פריט 54 בתוספת השנייה):
  1. תחנות מעבר לפסולת מעורבת (לרבות גזם, פלסטיק, נייר וקרטון) בכמות העברת פסולת שנתית עד 100,000 טונות.
  2. תחנות מעבר לפסולת בניין ותחנות מעבר לפסולת יבשה-גושית בכל כמות.
 2. מתקנים לגידול אינטנסיבי של חזירים עד 2,000 חזירים בשנה (אשר משקלם עולה על 30 קילוגרם) או 750 חזירות נקבות (פריט 69 בתוספת השנייה).
 3. מתקנים לגידול עופות עד 40,000 עופות בשנה (פריט 70 בתוספת השנייה).
 4. מתקנים לגידול דגים או רכיכות, בים או ביבשה, עד 1,000 טון דגים או רכיכות לשנה (פריט 71 בתוספת השנייה).

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה