80 מיליון מ"ר של אסבסט צמנט עדיין נותרו בגגות בישראל
קצב פינוי האסבסט כיום עומד על כ-1.3 מיליון מ"ר בשנה, כך שאם קצב הפינוי לא ישתנה, אסבסט צמנט יהיה קיים במבנים בישראל עוד ארבעה עשורים לפחות. למדינה אין מידע בנוגע להיקף האסבסט במבנים פרטיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/3/2024

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם לאחרונה דוח הסוקר חסמים בתחום הסרת האסבסט ממבנים ציבוריים ופרטיים. בדוח מופיעים נתונים לגבי כמות האסבסט שנותרה בישראל, לפי הערכת המשרד להגנת הסביבה כמות זו נאמדת בכ-80 מיליון מ"ר של אסבסט צמנט, רובו בגגות של מבנים, כאשר קצב פינוי האסבסט כיום עומד על כ-1.3 מיליון מ"ר בשנה. משמעות הדבר היא שהאסבסט ילווה את הציבור לפחות עוד ארבעה עשורים.

הדוח אף סוקר את מצב פינוי האסבסט ממבני ציבור בהשוואה למבנים פרטיים, עליהם אין מידע רב. הוא מציג את החוק ואת החובות שהוא מחיל, וכן זכויות פינוי ללא תשלום לאוכלוסייה שידה אינה משגת לפי קריטריונים מסוימים. כמו כן, הדוח מפרט על סוגי האסבסט והשוני ביניהם, ועל ההשפעות הבריאותיות השליליות של האסבסט.

קישור לדוח מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. מענקים של עשרות מיליוני ₪ להסרת אסבסט ממבני ציבור, 5.12.2023
  2. החל שלב ב' לניקוי קרקעות מאסבסט בגליל המערבי, 25.7.2023
  3. הסתיים שלב א' של פרויקט פינוי האסבסט בגליל, 20.6.2017
  4. תיקון הקריטריונים לתמיכה בהסרת אסבסט ממבנים, 24.8.2022
  5. מידע נוסף על אסבסט | infospot

אין מידע על הסרת אסבסט ממבנים פרטיים

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק משנת 2011 מתמקד בפינוי מבני ציבור מאסבסט ולא בפינוי ממבנים פרטיים. עם זאת, ההוראות לביצוע עבודות אסבסט חלות גם על מבנים פרטיים. כמו כן, החוק לא מתייחס לחובת מיפוי ודיווח במבנים פרטיים ולפיכך אין בידי המשרד להגנת הסביבה, או בידי כל רשות אחרת, מידע מקיף לגבי היקף השימוש באסבסט במבנים פרטיים בישראל.

לפי הדוח הנוכחי, במבנים פרטיים בישראל לא נעשה שימוש באסבסט פריך אך יש בתים פרטיים שבהם מצויים מוצרי אסבסט צמנט. עוד יצוין כי להערכת המשרד היקף השימוש באסבסט צמנט בנכסים פרטיים נמוך מאשר במבני תעשייה, בסיסים צבאיים, מתקנים חקלאיים וכו'.

אסבסט צמנט עשוי מתערובת של אסבסט ומלט ושימש בשנים עברו כחומר בנייה במבני תעשייה, במבני ציבור, במבני חקלאות, בבסיסים צבאיים ברחבי הארץ ובמבני מגורים. אסבסט פריך הוא חומר המכיל אסבסט במצב גולמי. הוא שימש כבידוד תרמי במתקנים תעשייתיים וכבידוד אקוסטי במבני ציבור, בכלי רכב ובציוד בצה"ל ורכיב במוצרים ביתיים. בעוד אסבסט צמנט מסוכן רק כאשר הוא נשבר, נשרף או מרוסק, אסבסט פריך מסוכן בכל מופעיו. ככלל, האסבסט על כל צורותיו מסווג כחומר מסרטן ודאי בבני אדם.

עוד לפי הדוח, לפי המכרז ל"קבלני הבית" של המשרד להגנת הסביבה לצורך ביצוע עבודות אסבסט, המחירים נעים בין 50 ש"ח למ"ר במקרה של פינוי אסבסט צמנט במצב שבור במידה ניכרת ל-1,600 ש"ח למ"ק במקרה של אסבסט צמנט במצב פריך. סביר להניח שמחירי השוק גבוהים יותר. אם יש צורך בהסרת אסבסט בשטח של מעל 50 מ"ר, החוק מחייב התקשרות עם קבלן מוסמך שיערוך את הליך הפירוק, הפינוי, ההובלה וההטמנה. העלות תושת על בעל המבנה.

יצוין שהמשרד להגנת הסביבה מעניק סיוע למעוטי יכולת אשר בנכס שבבעלותם קיים מפגע אסבסט. עם זאת, כנראה שהקריטריונים לקבלת סיוע מצומצמים מדי כיום, או שהציבור לא מודע לאפשרות הסיוע, משום שהתקבלו בקשות סיוע בודדות בלבד במהלך 5 השנים האחרונות.

פעולות ההסברה והעלאת המודעות בנוגע לאסבסט מטעם המשרד לא מכוונות כלפי בעלי נכסים פרטיים ולא כוללות מידע לגבי אופן זיהוי האסבסט והפעולות הנדרשות לשם פינויו כראוי.

פרויקט פינוי האסבסט בגליל

בעקבות חקיקת חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק  (2011)שחייב להסיר אסבסט ממבני ציבור בתוך עשור בכל רחבי הארץ, נכון להיום הוסר אסבסט פריך מותז מ-24 מבני ציבור, בהם 14 מבני חינוך, 4 מבני תרבות ו-6 מבני ציבור בשימושים שונים, כך לפי המשרד להגנ"ס. כמובן שלא מדובר בכל מבני הציבור המכילים אסבסט בארץ.

בתוך כך, כפי שדיווחנו בחודש שעבר, המשרד להגנת הסביבה פרסם שני קולות קוראים המציעים תמיכה כספית להסרת אסבסט ממבני ציבור: האחד מיועד לעמותות והאחר לרשויות מקומיות, איגודי ערים וחברות עירוניות מסוימות.

בשני המקרים, הפעילויות שאפשר לבקש תמורתן תמיכה כספית כוללות הכנת תוכנית מקצועית לביצוע הסרת האסבסט, הסרת האסבסט בפועל, ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים, פיקוח על העבודות ושינוע והטמנת פסולת האסבסט.

אחד האזורים בארץ ש"סובל" מכמויות אסבסט משמעותיות הוא הגליל המערבי, בשל מיקום מפעל האסבסט ההיסטורי ליד נהריה. לכן האזור קיבל התייחסות מיוחדת בחוק. בעקבות כך החל פרויקט לפינוי אסבסט מהאזור, בדגש על מבני ציבור ושטחים ציבוריים.

כאמור, מקור האסבסט בקרקעות הגליל המערבי הוא בפסולת התעשייתית של מפעל 'איתנית' לייצור אסבסט, שפעל בנהריה במשך 40 שנה מראשית שנות ה-50 עד סוף שנות ה-90. פסולת האסבסט פוזרה ברחבי הגליל המערבי בין היתר כחומר חיפוי בקרקע, ומכאן מורכבות הפרויקט.

הפרויקט החל בחודש מארס 2011. במסגרת החוק נקבע כי המימון יגיע מתקציב המדינה וכי על איתנית להחזיר מחצית מהעלות. בשנת 2017 הסתיים שלב א' של הפרויקט, במסגרתו נוקו 342 אתרים שבהם האסבסט היה חשוף והיווה מפגע, ופונתה פסולת אסבסט בהיקף של כ-130 אלף קוב. ביצוע הפרויקט הסתכם ב-325 מיליון ₪, מתוכם 150 מיליון ₪ החזירה איתנית למשרד להגנ"ס.

ביולי 2023 החל שלב ב' של הפרויקט. בשלב זה החברה הממשלתית לשירותי איכות סביבה המנהלת את הפרויקט מטעם המדינה מפנה פסולת אסבסט, תחילה ממושב לימן ובהמשך משטח הטיילת הצפונית של נהרייה ומ"מדינת הילדים" (פארק שעשועים), מחצרות בתים במזרעה, נהריה ובוסתן הגליל, ומשולי כבישים ודרכים חקלאיות בקיבוצים כברי, סער ויחיעם. התקציב ההתחלתי שהקצתה לכך הקרן לניקיון לפני כשנה עומד על 25 מיליון ₪ והוא צפוי לגדול בהתאם לצורך.

פינוי אסבסט מרשויות מקומיות

לפי מרכז השלטון האזורי במרחב הכפרי יש מאות עד אלפי מבנים חקלאיים או מבני משק שונים (לולים, רפתות, מחסנים, מבני תעשיה) המכילים אסבסט צמנט. הבעיה היא שכאשר אסבסט צמנט מתיישן הוא מתחיל להתפורר ואז הופך לסכנה ומוגדר כמפגע בריאותי. גם שריפות הופכות אסבסט צמנט לפריך כך שנוהלי הטיפול בו מורכבים יותר והעלויות הכרוכות בכך גבוהות יותר בצורה ניכרת.

לפי הדוח, עמדת המרכז השלטון האזורי היא שיש לפעול להסרה הדרגתית של אסבסט הצמנט על הופעותיו השונות, מהמרחב הציבורי הכפרי.

כמו כן מציע השלטון המקומי כי המשרד להגנת הסביבה יתמרץ את בעלי הנכסים להחליף את גגות האסבסט באמצעות השתתפות במימון ההסרה. עוד הוצע לעודד את החלפת הגגות בפאנלים סולאריים. גופים פרטיים שבבעלותם מבנים המשמשים למטרות ציבוריות בהם מצוי אסבסט בהיקפים גדולים, אינם מסוגלים לעמוד בעלויות הפינוי הגבוהות פעמים רבות ונדרש לסייע להם.

עוד קושי עם אסבסט ברשויות מקומיות הוא נושא השלכת פסולת אסבסט בשטחים הפתוחים. לדברי מרכז השלטון האזורי, השלכת פסולת אסבסט בשטחים הפתוחים במרחב הכפרי היא תופעה שכיחה, ונובעת בין השאר ממחסור בהסברה לציבור ומחסור באכיפה. במקרים רבים, כאשר זהות המשליך אינה ידועה, המשרד להגנ"ס דורש מהמועצה האזורית לפנות ולטפל באסבסט בעצמו, וכך גם במקרי חירום כדוגמת שריפות מקומיות שבהן מדובר באסבסט שהפך לפריך והטיפול בו מורכב ויקר יותר.

מרכז השלטון המקומי מוסיף כי אסבסט מושלך גם במרחבים עירוניים. ככלל, חובת פינוי האסבסט מוטלת על בעל הנכס, אולם אם לא נמצא האחראי להשלכת האסבסט, יש רשויות שיישאו בהוצאות הפינוי. אך חלק מהרשויות מתקשות לממן פינוי של פסולת אסבסט (למשל פסולת בניין אשר בין השאר הושלכו בה רכיבי אסבסט). עלות הטיפול בפינוי גבוהה מאוד ורשויות המדורגות באשכולות נמוכים מתקשות לבצע את הפינוי.

מה הבעיה עם אסבסט?

בעבר היה האסבסט בשימוש נפוץ ברחבי העולם הודות לתכונותיו המיוחדות, בהן עמידות בפני אש, חום ומים. אך הוא הוכח כמסרטן רק לקראת סוף המאה ה־20.

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק גובש בשנת 2011 בוועדת הפנים והגנת הסביבה, במטרה להגן על הציבור מפני נזקי האסבסט. הרכיבים המשתחררים במהלך התפוררות האסבסט הם אלו המהווים סכנה בריאותית, וקיימת אף קשר ודאי בין אסבסט לסרטן, ולכן נקבעה שורת חובות להסרת החומר בשימושיו השונים לרבות בתעשייה, במבני ציבור ובצה"ל.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה