ביקורת פתע: חשד להפרות ב-28 אתרי טיפול בפסולת אלקטרונית
החוק קובע שמותר לקלוט פסולת אלקטרונית לטיפול רק כאשר יש תשתיות מתאימות לטיפול בפסולת מסוג זה. בביקורת פתע שערך המשרד להגנת הסביבה, 28 אתרים מתוך 43 נחשדו בהפרות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/6/2023

המשרד להגנת הסביבה ערך ביקורות פתע באתרי פסולת בעלי רישיון לטיפול בפסולת אלקטרונית. 28 מתוך 43 האתרים שנבדקו נחשדו בהפרת החוק. 

האכיפה התרחשה כ-3 חודשים לאחר שהמשרד להגנת הסביבה הודיע למתקני הטיפול בפסולת שאסור להם לקלוט פסולת אלקטרונית אם אין להם את התשתיות הבסיסיות למניעת מפגעים סביבתיים ובריאותיים. כמו כן, המשרד הבהיר למתקנים שהחוק מחייב אותם לטפל גם במזהמים וברכיבים המצויים בפסולת אלקטרונית ודורשים התייחסות מיוחדת דוגמת גזי קירור, סוללות מורכבות, כבלי חשמל חיצוניים, טונרים, פלורסנטים וכדומה.

המשרד לא פירט אילו חריגות מצא, אך בתמונות שפרסם נראות גרוטאות של מקררים מושלכות על קרקע חשופה. בהודעה למתקני הטיפול הדגיש המשרד את חשיבות הטיפול הנאות במקררים, כולל ריקון של גזי הקירור הנמצאים בין היתר בחומרי הבידוד המוקצפים.

מבצע האכיפה התרחש במקביל לתהליך החמרת תנאי רישיון העסק הנדרשים מאתרים לטיפול בפסולת אלקטרונית, עליו דיווחנו לפני שבועיים.

המשרד הודיע שהוא יבחן את הממצאים שנמצאו בביקורות וישתמש בסמכות האכיפה שלו במקרה הצורך.


כתבות רלוונטיות:

  1. מפעל מיחזור חדש למקררים ומזגנים, 30.4.2023
  2. תנאים חדשים למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית, 11.6.2023
  3. לקראת אימוץ תקן לטיפול בפסולת אלקטרונית, 11.4.2022
  4. מחמירים את הדרישות למיחזור פסולת אלקטרונית, 08/03/2020
  5. למידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

חובת טיפול בגזי הקירור במקררים

על פי החוק, נדרש לרוקן את גזי הקירור הנמצאים בחומרי הבידוד המוקצפים במערכות הקירור ולהעבירם להמשך טיפול באתר מוסדר. לגזי הקירור יש השפעה משמעותית על ההתחממות הגלובלית משום שהם גזי חממה עוצמתיים במיוחד. במקרר אחד ישן יש גז קירור שיש לו השפעה דומה על שינוי האקלים כמו לרכב פרטי שנוסע 100,000 ק"מ.

כדאי להזכיר כי לפני חודשיים דיווחנו על השקת מפעל מיחזור חדש למקררים – אלקטרה מיחזור, שלמיטב ידיעתנו הוא היחיד בארץ עם תשתיות לטיפול הנדרש בגז קירור שנמצא בקצף הבידוד במקררים. המפעל הוא היחיד בארץ שגם עומד בדרישות תקן המיחזור האירופאי סלנק CENLEC למקררים.

החמרת תנאי רישיון העסק לטיפול בפסולת אלקטרונית

האכיפה נגד אתרי הפסולת שקולטים פסולת אלקטרונית התרחשה כאמור במקביל להחמרת התנאים ברישיון עסק של אתרים אלה, אותה מקדם המשרד להגנת הסביבה.

בחודשים האחרונים כבר הוצגה הוצגה לבעלי העניין טיוטה של התנאים שעתידים להיכנס לרישיון העסק של המתקנים בעת חידוש הרישיון. החידוש נדרש ממתקני טיפול בפסולת אלקטרונית מדי 5 שנים וחלק מהאתרים כבר קיבלו את התנאים החדשים. עד היום התנאים התייחסו לטיפול בפסולת באופן כללי, ללא הוראות ספציפיות לפסולת אלקטרונית אף שהיא נחשבת למסוכנת לסביבה בשל הרכבה ומאפייניה היחודיים.

התנאים המעודכנים כוללים בין היתר הוראות לאחסון פסולת אלקטרונית, הוראות טיפול לפי קטגוריות, הוראות לטיפול בגזי קירור של מקררים ומזגנים ועוד. מדובר בתנאים שמתייחסים לכל סוגי הפסולת האלקטרונית, אך כאשר הם יוטמעו ברישיונות העסק רק החלקים הרלוונטיים המתייחסים לסוג הפסולת שמטפל בה מתקן הטיפול –  יוטמעו ברישיון שלו.

החמרת תקן המיחזור למקררים ופסולת אלקטרונית

בנוסף להחמרת התנאי רישיון העסק של אתרי טיפול בפסולת אלקטרונית, המשרד להגנת הסביבה מקדם בתקופה האחרונה מהלך לאימוץ תקן מיחזור מחמיר לפסולת אלקטרונית של האיחוד האירופאי, הנקרא סנלק CENELEC. לפני כשנה המשרד הפיץ מסמך התייעצות ראשוני בנושא.

תקני CENELEC כוללים הוראות מפורטות לאיסוף, שינוע, אחסון וטיפול בפסולת אלקטרונית, כולל התייחסות נפרדת למוצרים אלקטרוניים שונים. המשרד להגנת הסביבה הציע להחיל חלק מהתקנים באמצעות התנאים ברישיון העסק עד שנת 2024 לכל המאוחר, וכן באמצעות תנאים שייקבעו לשני גופי היישום המוכרים – אקומיוניטי ו-מ.א.י.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "פסולת אלקטרונית שאינה מטופלת כנדרש, עלולה להביא למפגעים סביבתיים חמורים, ולפגוע בבריאות הציבור ולזהם את מי התהום והקרקע. פעילות האכיפה שערכנו מצטרפת לשורה של צעדים רבים שהמשרד מבצע בתחום הפסולת בכלל ובפסולת אלקטרונית בפרט, לצורך מניעת שריפות והשלכות פסולת לא חוקיות וטיפול לקוי בפסולת, לצד חקיקה, תקנות ופעולות אכיפה מגוונות. מניעה במקור וטיפול נכון בפסולת, מונעים מפגעים סביבתיים, מייעלים את הכלכלה ומביאים לשיפור הניקיון במרחב הציבורי".

אלעד עמיחי, סמנכ"ל שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה: "חוק פסולת אלקטרונית אוסר על העברת פסולת ציוד וסוללות לאתרים שאינם מוסדרים כדין, על מנת למנוע מפגעים סביבתיים כגון זיהום אוויר, קרקע ומקורות מים. אתר שנמצא כי קלט, טיפל או פירק פסולת ציוד וסוללות, כאשר הוא נעדר תשתית וטכנולוגיה מתאימה או העביר את הפסולת לטיפול לא מוסדר, עלול להביא לפגיעה חמורה בסביבה ובבריאות הציבור. נמשיך לפעול לפיקוח ואכיפה בנושאי הפסולת בכלל ובפסולת אלקטרונית בפרט, כדי לשמור על הסביבה והציבור".

תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית - אקומיוניטי: "התאגיד מברך על פעילות המשרד להסדרת העבודה והקפדה על דרישות החוק באתרי המחזור לציוד אלקטרוני. במקביל לפעילות המבורכת של המשרד התאגיד מקפיד שכל האתרים החתומים איתו עוברים בקורות איכות ותפעול תקופתיות על ידי מומחים מטעמו על מנת להבטיח שהפעילות נעשית בהתאם לדרישות החוק. בכל הקשור למחזור מקררים התאגיד מיישם את דרישות התקנים החדשים ובמקביל משתף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בהליך של שימוע ציבורי בנושא במטרה לקבל אישור לטכנולוגיות נוספות שיוזילו את עלות המחזור מבלי לפגוע באיכות הסביבה."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה