קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות להתמודדות עם אתגרים סביבתיים
עמותת צלול פרסמה קול קורא לליווי ותמיכה ברשויות מקומיות בתחומי פסולת ופלסטיק וזיהום נחלים וים, שיקנה להן חבילת ליווי מקצועי שתתפרש על פני כ- 3 שנים ועשויה להגיע לגובה של כ- 300,000 ₪
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/4/2024

עמותת 'צלול' פרסמה קול קורא בחסות האיחוד האירופאי, המיועד לרשויות מקומיות בישראל שיש בשטחן חוף ים או נחל ושמתמודדות עם סוגיות סביבתיות רלוונטיות כמו זיהום ים ונחלים, אך יש גם אפשרות שהבקשה תעסוק בניהול יעיל וסביבתי של מערך הפסולת, וצמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי.

בקול הקורא מציעה העמותה ללוות באופן צמוד 5 רשויות מקומיות שייבחרו ולספק להן בין היתר ייעוץ של מומחים, הכשרות וסדנאות בשווי כולל של עד 300 אלף ₪ לכל רשות.

הליווי יתמקד בשני תחומים מרכזיים: פסולת וזיהום ים ונחלים. צלול ציינה כי תעדיף לבחור מצד אחד ברשויות שמחויבות לנושאי סביבה ושיש בהן תושבים מעורבים, ומצד שני שיש בהן מחסור של פרויקטים סביבתיים. יתרון יירשם גם לרשויות שכבר שיתפו פעולה בעבר עם צלול או עם ארגון הגג 'חיים וסביבה' וכן עם רשויות שכבר הכינו תוכנית היערכות לשינויי אקלים. גם רשויות שחתמו על האמנה הסביבתית או על אג'נדה כחולה ירוקה וחוקקו חוק עזר עירוני למניעת פלסטיק בחופים או שנמצאות בתהליך החקיקה, יקבלו העדפה.

קישור לפרטים המלאים מופיע בתחתית העמוד, אפשר להגיש בקשה לתמיכה עד לתאריך 18.4.2024.


כתבות רלוונטיות:

 1. רוצים לקדם סביבה ואקלים ברשויות? "תמכרו" אותם לתושבים, 19.2.2024
 2. לקראת הגשם הראשון: הכנת מערכות הניקוז, 4.9.2023
 3. ארגוני הסביבה הישראלים מתנערים מגרטה טונברג, 23.10.2023
 4. ביהמ"ש: צריך לקדם תחרות בענף הטיפול בפסולת האריזות, 23.1.2024
 5. למידע נוסף על זיהום ים | infospot

תחומי הקול הקורא 'צלול ברשויות'

הקול הקורא ממוקד בשני נושאים עיקריים: פסולת ופלסטיק וזיהום ים ונחלים.

בתחום הפסולת והפלסטיק ההתמקדות תהיה בנושאים הבאים:

 • צמצום פסולת
 • הפרדה במקור
 • שימוש חוזר
 • מיחזור והשבת אנרגיה
 • חקיקת חוקי עזר עירוניים
 • חינוך והסברה לתושבים

בתחום זיהום ים ונחלים ההתמקדות תהיה בדברים הבאים:

 • מניעת זרימת שפכים לים ולנחלים
 • היערכות לטיפול בזיהום ים וחופים
 • חיסכון במים
 • ניהול מיטבי של הנגר העירוני, בדגש על ניתוק חיבורים צולבים בין מרכות הניקוז והביוב

הליווי יהיה מגוון ויכלול סיוע באיתור גורמי הזיהום כגון חיבורים צולבים בין מערכות הביוב והניקוז, ומקורות הזרמת שפכים ופסולת. כמו כן הוא יכלול ייעוץ של מומחים לפתרון הבעיות שיאותרו, הכשרות לעובדי הרשות וקיום סדנאות וסמינרים לחברי ועדות איכות הסביבה ופעילים. זאת ועוד, במסגרת חבילת הליווי תינתן הזדמנות של חשיפה לטכנולוגיות בתחומי קיימות וחיסכון במשאבים ואפשרות לארח כנס שנתי עם מומחים, זאת לצד מיתוג ופרסום של הרשות כמובילה בתחומי הקיימות ותוך סיוע ברתימת התושבים ובהסברה וחינוך בתחומי הסביבה.

על הרשויות שייבחרו להקים צוות שיעסוק בקידום המיזם. בתחילת העבודה תגובש תוכנית פעולה בעזרת צוות 'צלול', תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשות.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה