לקראת הגשם הראשון: הכנת מערכות הניקוז
ניקוי מערכת הניקוז יבטיח מניעה של הזרמת פסולת לחופי הים ולנחלים עם הגשם הראשון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/9/2023

כבכל שנה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם תזכורת לרשויות מקומיות חופיות לניקוי מערכת הניקוז לקראת בוא הגשמים בחורף, ובעיקר הגשם הראשון. בשנים האחרונות גוברת חשיבות הכנת הניקוז בשל אירועי גשם חזקים כתוצאה משינויי האקלים. לאחרונה פרסם מכון חקר ימים ואגמים בישראל דוח, לפיו שפכי הנחלים והנקזים לאורך החוף משמשים גורם משמעותי להעברת פסולת לחופים ולים הפתוח. בעקבות כך הומלץ לדאוג לניקוי הנקזים, הנחלים/אפיקי ואגני הנחלים לאורך השנה ובעיקר לפני עונת הגשמים. 

כדי למנוע הזרמת פסולת לים ולנחלים, המשרד ממליץ לסלק מוצקים שהצטברו בקולטני הניקוז במשך הקיץ, צנרת ותעלות הניקוז, לשאוב את מי השטיפה של קווי הניקוז, לנתק ולחסום הזרמות לא חוקיות לתעלות הניקוז ולבדוק באופן מקיף את תקינות תחנות השאיבה החופיות ובורות שאיבת "מי קיץ".

לפי המשרד, בחופי הים התיכון ובחופי אילת קיימים כיום כ-166 מובלי ניקוז מי נגר עילי, שזורמים לחוף הים, במרחקים קטנים מקו המים. המובלים מנקזים מי גשם משטחים הולכים וגדלים של בינוי.


כתבות רלוונטיות:

  1. מערכות ביוב קרסו בגוש דן ואשדוד בעקבות הגשם, 28.12.2022
  2. הכנת מערכת הניקוז במטרה למנוע הצפות והזרמת פסולת, 18.9.2022
  3. היערכות רשויות מקומיות לחורף בצל שינוי האקלים, 26.8.2021
  4. המשרד להגנ"ס מציב דרישות בנושא הזרמת מי גשמים לים, 21.5.2018
  5. למידע נוסף על זיהום ים | infospot

כמויות גדולות של פסולת זורמות לים

במהלך הקיץ מצטברות כמויות גדולות של פסולת, לרבות שמנים ונוזלים עכורים, חיידקים, הפרשות בעלי חיים ומים עומדים במערכות הניקוז העירוניות או השטחים הסמוכים אליהם שנסחפים עם הגשמים הראשונים למערכות הניקוז ומשם לנחלים ולים.

במקומות רבים יש צורך להרחיב ולחדש את מערכות הניקוז הישנות, להתאים אותן לספיקות זרימת מים גבוהות יותר ולהתקין בהן מסננים ואמצעים למניעת זרימת פסולת. 

דוח ניטור לאומי לפסולת ימית מצא שבקרקעית הים סמוך לחוף (30-10 מטר עומק מים), נמצאה עלייה בכמות הפסולת בעונת החורף בהשוואה לקיץ. ככל הנראה העלייה נובעת מזרימת הפסולת דרך מערכות הניקוז העירוניות בתקופת הגשמים.

הנחיות לתחזוקת נקזים עירוניים המזרימים לים

בעבר פרסם המשרד להגנ"ס גם מסמך הנחיות לתחזוקת נקזים עירוניים המזרימים את מי הגשמים הנאספים במערכות האיסוף העירוניות לחוף הים. בין דרישות המשרד בעניין זה: צמצום מספר פתחי ניקוז בחופים, העדפת מיקום עם פוטנציאל נזק מופחת, הרחקת מיקום הנקז מקו החוף, צמצום פגיעת הזרימה ברצועת החוף, טיפול חזותי בנקז, הימנעות מבניית משטחם קשיחים בחזית מוצא לים, חיבור הנקז לתחנת שאיבה לביוב בקיץ והתקנת אמצעים לאיסוף פסולת ועוד.

כמו כן הציב המשרד דרישות להקמת הנקז במסגרת היתר בנייה ולתחזוקתו הכוללות: מניעת חיבורים פיראטיים ותחזוקת רצועת החול במהלך עונת הגשמים.

אך הצעד החשוב ביותר לצמצום כמות המים שזורמת בנקזים הוא כנראה תכנון עירוני נכון שמשאיר שטחי קרקע חשופים לחלחול מי גשמים, שמביא בחשבון גם אירועי קיצון של גשם חזק.

קישור למסמך ההנחיות בתחתית הכתבה.

תמיכה ברשויות מקומיות להיערכות לשינוי אקלים

המשרד להגנ"ס ומשרדי ממשלה נוספים החלו לתמוך בשנתיים האחרונות בהיערכות רשויות מקומיות לשינוי אקלים, כולל שדרוג ותחזוקת מערכות ניקוז עירוניות. זאת מתוך הבנה שהתדירות והעוצמה של סופות חורף מרובות משקעים  - יגברו כתוצאה משינוי האקלים.

בשבוע שעבר פרסמנו כתבה שמסקרת את ההיערכות של הרשויות המקומיות לשינוי האקלים, במסגרת תמיכות ממשלתיות. מסתבר כי שליש מהרשויות המקומיות בישראל הכינו או מכינות תוכניות להיערכות שינוי אקלים. תוכניות אלה כוללות גם התייחסות לנושא של הצפות ומערכות ניקוז עירוניות.

לפני כחצי שנה: מערכות ביוב קרסו בעקבות הגשם

בעיה אחרת שנגרמת עם בוא הגשמים החזקים בכל חורף היא קריסת קו ביוב וגלישת שפכים לים מתחנות טיפול ושאיבה לביוב. כפי שדיווחנו, בדצמבר האחרון זה קרה בגוש דן ובאשדוד. בגוש דן, מי גשמים ונגר עילי חדרו למערכות האיסוף של "איגודן" וגרמו לזרימה לים של מי גשמים מהולים בביוב שיצאו ממוצא החירום של תחנת הכח רידינג בתל אביב.

אירועי גשם לא אמורים להשפיע על פעילות של מט"שים משום שמערכות הביוב והניקוז של מי הגשמים אמורות להיות נפרדות. מערכות הביוב העירוניות מובילות את הביוב למט"ש ואילו מערכות הניקוז העירוניות מובילות מי גשמים לאזורי חלחול, לנחלים ולים.

אלא שבמקומות רבים יש חיבורים פיראטיים או היסטוריים בין מערכות הביוב והניקוז, כך שבעת אירוע גשם גדול המט"ש קולט כמות מים גדולה מכפי שהוא מתוכנן לשאת, ואז התוצאה היא גלישה של ביוב גולמי מהמט"ש אל סביבתו, או הזרמה של ביוב גולמי מהמט"ש אל נחלים או לים כדי למנוע את קריסתו. התופעה חוזרת כאמור מדי שנה.

גם התכנון הלקוי וריבוי הבטון והבנייה מקשים על מי הגשמים לחלחל לאדמה ולמי התהום.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "יש חשיבות גדולה בניקוי הנקזים בסביבה בכלל ובסביבה הימית בפרט. תשתיות ניקוז מותאמות והכנה תפעולית נכונה לקראת חודשי הסתיו והחורף תוכל לעזור ולמנוע את הזיהום והפסולת המגיעים אל החופים ולים, ולשמור על הסביבה של כולנו נקייה".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה