איך עיכבה המלחמה את התוכנית לפיתוח מפרץ חיפה?
פורסם דוח מעקב אחר יישום תוכנית העבודה לפיתוח מפרץ חיפה, שבמרכזה הפסקת הפעילות הפטרוכימית והיערכות משק האנרגיה לכך. חלק מהמשימות נדחו. יישום מוצלח בשנת 2024 קריטי ללו"ז של התוכנית כולה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 28/2/2024

המינהלת לפיתוח מפרץ חיפה במשרד רה"מ פרסמה דוח מפורט על התקדמות תוכנית העבודה לפיתוח מפרץ חיפה, שפורסמה לפני כחצי שנה, שבמרכזה הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית והיערכות משק האנרגיה לכך עד שנת 2029. מהדוח עולה כי מחצית מהמשימות התקדמו בהתאם למתכונן, ואילו החצי השני התעכב.

העיכובים כבר באים לידי ביטוי בלוחות הזמנים המעודכנים שפורסמו יחד עם הדוח. בין הדחיות: השלמת המשימות שקשורות להיערכות משק האנרגיה נדחו ב 2-3 רבעונים, מועד סגירת נמל הדלק הישן ומתחם האייקרס נדחה בשנה ל-2029, וגם מועד הפסקת הפעילות של בז"ן וסגירת חוות מיכלי הדלק של תש"ן – נדחו ברבעון אחד לסוף שנת 2029.

למרות הדחיות, בדוח מציינים כי מועד מוכנות משק האנרגיה להפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה, נותר בשנת 2029. עוד מציינים בדוח כי ביצוע המשימות המתוכננות לשנת 2024 קריטי לעמידה בלו"ז של התוכנית כולה.

בבז"ן אומרים בתגובה כי במיוחד לאחר המלחמה, החשיבות של פעילותה ברורה, וכי יש לשנות את התוכנית הממשלתית בהתאם: "במקום להוציא הצהרות חסרות אחריות יש לבצע הערכה מחדש של יישום החלטת הממשלה. הצהרות פופוליסטיות מחלישות כבר היום את יכולת בית הזיקוק לתפקד לטובת משק האנרגיה." התגובה המלאה בהמשך.


כתבות רלוונטיות:

 1. הממשלה אישרה את התוכנית לשינוי פני מפרץ חיפה, 13.12.2023
 2. תוכנית עבודה לפינוי התעשייה ממפרץ חיפה עד 2029, 19.6.2023
 3. מפרץ חיפה: פינוי בסיס דלקים והקמת צוות תכנון, 22.11.2021
 4. ביקורת על המלצות ועדת המנכ"לים לעתיד מפרץ חיפה, 18.5.2021
 5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה infospot

התוכנית לפיתוח מפרץ חיפה: מה נעשה בשנת 2023?

הדוח מונה את המשימות בהן בוצעה התקדמות בשנת 2023. בין היתר, משרד האוצר ורמ"י מקיימים מו"מ עם בזן, כיל (המחזיקה במתחם דשנים) ותש"א (המפעילה את חוות המכלים בקריית חיים), לגבי הפיצוי שיקבלו בתמורה לפינוי השטח במפרץ חיפה.

במקביל, המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה גיבשה טיוטת מתווה לצמצום פעילות חוות מכלי הדלק של תש"א בקריית חיים, עוד לפני פינוי בזן. הטיוטה טרם הוצגה לתש"א עקב פרוץ המלחמה.

עוד דבר משמעותי שקרה בשנת 2023 הוא אישור ממשלת ישראל את "תמ"א 75 שער המפרץ" – זו תוכנית המתאר שעל בסיסה יתוכנן מפרץ חיפה העתידי, כולל עשרות אלפי יחידות דיור, פארק מטרופוליני ועוד.

באשר להקמת מסוף תזקיקים, החברה הממשלתית תש"א החלה בשנת 2023 בתהליך תכנון ראשוני במטרה לסיים את התכנון במהלך 2024. כמו כן, חברת נמלי ישראל (חנ"י) קידמה תסקיר השפעה על הסביבה למסוף התזקיקים ובחודשים הקרובים תחל להקים את המזח של המסוף.

במקביל, רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) מובילה תכנון של אתר אחסון תזקיקים בהיקף של 550,000 טונה בצפון הארץ, וכן מסדרון תשתיות שיאפשר להזרים תזקיקים מהמסוף החדש לרשת ההולכה הארצית. גם בדרום הארץ מתוכננים אתרי אחסון תזקיקים בהיקף של 300,000 טונה, וקידומם כבר החל.

בנוסף, חברת נמלי ישראל החלה בתכנון של מקשר ימי לייבוא וייצוא של גפ"מ כדי לאפשר ייבוא של גפ"מ למתקני האחסון הרלוונטיים במרחב אשדוד, וכן לאפשר לבית הזיקוק באשדוד לייצא גפ"מ.

כדי שיתאפשר אחסון של גפ"מ בחירום, משרד האנרגיה בוחר בימים אלה את היזם להקמת תשתיות האחסון. משרד האוצר צפוי לפרסם מכרז להקמת אתרי אחסון גפ"מ נוספים. כמו כן, צוות בין-משרדי בהובלת משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה גיבש המלצות בנושא צמצום השימוש בגפ"מ.

באשר לקונדנסט, חברת תש"א הקימה תשתיות להזרמתו לטיפול בבית זיקוק אשדוד במקום בבזן. ההזרמה תחל עם סיום מלחמת "חרבות ברזל". במקביל, מענה לייצוא קונדנסט מקודם על ידי רמ"י.

גם באשר לביטומן הייתה התקדמות ראשונית ב-2023, שכללה עבודת מטה לאישור כי מבחינה סטטוטורית אין בעיה להקים אתרים לייבוא ביטומן בנמלי ישראל, ולהגדיר את סוג המענה לביטומן בחירום וכן את הכמויות הנדרשות לאחסון, אשר הוסכם שיקטנו מ-30,000 טונה ל-10,000 טונה.

הצעדים הבאים לשנת 2024

להלן חלק מהפעולות המרכזיות שצפויות להתבצע בשנת 2024:

 • המשך ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה בהובלת רמ"י לקראת הקמת תשתיות אנרגיה
 • קבלת היתר ותחילת הקמת אתר אחסון גפ"מ באשדוד או אשקלון
 • פרסום מסמכי מיון מוקדם למכרז להקמת אתר לאחסון גפ"מ בהיקף של  20,000 טונה באתר "יבור"
 • התחלת הזרמת קונדנסט על ידי חברת תש"א לבית הזיקוק באשדוד במקום לבזן

התוכנית לפיתוח מפרץ חיפה – שער המפרץ

לפי התוכנית לפיתוח מפרץ חיפה, המכונה גם "שער המפרץ", במקום התעשייה הכבדה מתוכנן רצף אורבני בין הקריות לחיפה, הקמת אלפי יחידות דיור, שמירה על שטחים פתוחים לאורך הנחלים ותכנון פארקים, הקמת מבני תעסוקה ותשתיות תחבורה ציבורית. מטרת התוכנית היא לחזק את מטרופולין חיפה ולשפר את איכות החיים של התושבים באזור, והיא מקודמת בשיתוף מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל.

כדי לשנות את פני המפרץ ולפנות ממנו את המפעלים, יש לדאוג לתשתיות אנרגיה חלופיות לייבוא, הולכה, אחסון וניפוק של חומרים שבזן מייצרת או מטפלת בהם כיום. יש להקים תשתיות עבור 4 חומרים: תזקיקים, גפ"מ, קונדנסט וביטומן, ביניהן: אתר לאחסון 10,000 טונה גפ"מ באשדוד, אתר לאחסון גפ"מ באזור יבור שבצפון, מסוף תזקיקים, ואתר לאחסון וניפוק 550,000 טונה תזקיקים בצפון הארץ.

התייחסויות

מחברת בז"ן נמסר: ״הקונספציה שניתן לוותר על יכולת ייצור דלקים במדינת ישראל היתה מסוכנת עוד לפני המלחמה האחרונה. מאז ה-7 באוקטובר ברור לכל אדם אחראי שכל מי שמקדם את תכנית הסגירה של בית הזיקוק מעמיד בסכנה את העצמאות האנרגטית של המשק הישראלי. משעות הבוקר של ה-7.10  ועד היום בזן שמרה על הרציפות האנרגטית של מדינת ישראל תוך מענה לצרכי משק האנרגיה ומערכת הבטחון. האנשים האמונים על משק האנרגיה וצרכי מערכת הבטחון מכירים את תרומתה של בזן והאתגר המשמעותי של הממשלה הוא להבין שהקונספציה נכשלה ולפעול בהתאם, בטרם  יתחולל משבר. במקום להוציא הצהרות חסרות אחריות יש לבצע הערכה מחדש של יישום החלטת הממשלה. הצהרות פופוליסטיות מחלישות כבר היום את יכולת בית הזיקוק לתפקד לטובת משק האנרגיה

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה