מפרץ חיפה: פינוי בסיס דלקים והקמת צוות תכנון
רשות מקרקעי ישראל הודיעה על אישור הסכם להעברת בסיס דלקים לא פעיל מנשר, ובמקומו הקמה של אזור תעשייה. במקביל, מונה צוות תכנון למפרץ חיפה בר קיימא בהתאם להמלצות ועדת המנכ"לים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/11/2021

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודיעה לאחרונה כי היא אישרה את ההסכם לפינוי והעתקת בסיס הדלקים הלא פעיל מהעיר נשר, והקמה של מתחם תעשייתי-מסחרי במקומו. פינוי הבסיס הוא חלק ממגמה של העתקת מחנות צבא מחוץ לערים. לפני הקמת המרכז המסחרי זיהום הקרקע במקום יטופל.

במקביל, רמ"י הודיעה כי היא מינתה צוותי תכנון לתוכנית מפרץ חיפה בר קיימא, זאת בהתאם להמלצת ועדת המנכ"לים בעניין מפרץ חיפה. התכנון הוא להקים במפרץ מתחם של עשרות אלפי מ"ר שיכלול תעסוקה, מסחר ותעשייה עתירת ידע ומלאכה. מדובר בעדכון והמשך תוכנית מפורט של התוכנית הראשונית של 'מפרץ החדשנות' שהוצגה על ידי רמ"י כבר לפני שנתיים וחצי.

כמו כן, בשבוע שעבר התקיים דיון שעסק בסוגיות הסביבתיות של מפרץ חיפה במסגרת יום איכות הסביבה בכנסת, בו המשרד להגנ"ס עדכן כי מרבית ההפחתה שניתן לבצע מהתעשייה כבר בוצעה. תמר זנדברג, השרה להגנ"ס הודיעה כי תגיש לממשלה החלטה לפנות את המפעלים.


כתבות רלוונטיות:

  1. בזן נקנסה עקב הפרת היתר רעלים, 12.10.2021
  2. האסטרטגיה החדשה של בזן, 28.7.2021
  3. זנדברג תקדם החלטה לפינוי מפרץ חיפה, 09.9.2021
  4. ההמלצות הסופיות של ועדת המנכ"לים, 09.6.2021
  5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה infospot

פינוי בסיס דלק לא פעיל לטובת אזור תעסוקה ומסחר

הסכם פינוי בסיס הדלק, שאחסן בעבר מוצרי דלק וחומרים מסוכנים ואינו פעיל בשנים האחרונות, נחתם בין רמ"י, משרד הביטחון ומשרד האוצר לאחר חודשים של משא ומתן. פינוי הבסיס יאפשר להאיץ את הצמיחה הכלכלית והעסקית באזור, על ידי תוספת של אלפי מ"ר של מסחר ותעשייה.

השלב הראשון בטיפול בזיהום הקרקע הוא ביצוע סקר היסטורי לבירור הפוטנציאל לזיהום ובמידת הצורך ממשיכים עם סקר קרקע וסקר גזי קרקע לאפיון, כימות ומיפוי של זיהום הקרקע. בהתאם לתוצאות מכינים תוכנית שיקום מפורטת.

עם מימוש ההסכם, תצא הקרקע לשיווק מיידי כמכרז קרקע בלתי מתוכננת. בשנת 2017 אושרה תוכנית לקרקע שייעדה את השטח ל- 7 מגרשים, הכוללים 36 דונמים, כאשר מתוכם, 20 דונמים ב- 4 מגרשים לתעשייה ומסחר, ועוד 15 דונמים ב- 3 מגרשים לתעסוקה.

מינוי צוותי תכנון לקידום מפרץ חיפה בר קיימא

בימים האחרונים רמ"י נתנה אור ירוק לקידום התוכנית במפרץ חיפה ומינתה צוותי תכנון. הצוותים יפעלו להכנת תכנית מתאר ארצית לכלל מפרץ חיפה, ששטחו 26,000 דונם. מינויים הוא פרי ההמלצות של ועדת המנכ"לים שקמה בעניין מפרץ חיפה וחבריה המליצו על היערכות לפינוי המפעלים הכבדים ממנו בתוך כעשור.

נזכיר כי תוכנית של רמ"י למפרץ חיפה כבר הוצגה לפני שנתיים וחצי, אלא שלאחר חילופי מנכ"ל רמ"י לפני כשנה וכינוס ועדת המנכ"לים לגיבוש תוכנית אסטרטגית למפרץ חיפה, רמ"י הסתייגה מהתוכנית שהיא עצמה הכינה וכללה בין היתר את פינוי מפעלי מפרץ חיפה והקמת אזורי תעסוקה, מסחר ומגורים. עמדת רמ"י המעודכנת שהוצגה בוועדת המנכ"לים הייתה כי הבסיס הכלכלי של התוכנית שהתגבשה בוועדת המנכ"לים – שגוי.

כעת, רמ"י מעדכנת שהיא מחדשת את התכנון העתידי של מפרץ חיפה, ככל הנראה מדובר בעדכון של התוכנית הקודמת בהתאם להסתייגויות שהביע מנכ"ל רמ"י בועדת המנכ"לים.

מטרת התוכנית למתחם שיוקם במפרץ חיפה היא לבטל את הסיכונים לסביבה הנובעים מהמצב הקיים ולטהר את הקרקע, למשוך אוכלוסיות צעירות למטרופולין חיפה, לחזק את מעמדו בארץ ובעולם, לספק מקומות עבודה ולהעצים את הפיתוח הכלכלי של חיפה. התוכנית תכלול 70,000 יח"ד, 4 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, מסחר מלאכה ולוגיסטיקה, 1,100 חדרי מלון וכ-5,500 דונם שטחים ירוקים. כך לפי הודעת רמ"י.

הכנסת דנה בתחלואה במפרץ חיפה

במסגרת יום איכות הסביבה שהתקיים בשבוע שעבר בכנסת, התקיים דיון בנושא התחלואה במפרץ חיפה בוועדת המשנה לעניין השפעת הסביבה והאקלים על בריאות הציבור.

בדיון השתתפו ח"כים, נציגי משרד הבריאות, האוצר והגנת הסביבה, נציגי האקדמיה, החברה האזרחית ורשות מקומית ותושבי חיפה והאזור שבני משפחותיהם חלו.

במהלך הדיון מחו משתתפים שונים על כך שחרף פרסום המלצת ועדת המנכ"לים ביוני 2021 לפנות את המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה בתוך עשור, לא הוקצו בתקציב שאושר 2.5 מיליון ₪ הנדרשים לצורך הקמת מנהלת שתפעל לקידום התהליך. הטענות הופנו למשרד האוצר, שהטילו מס על החד"פ אך לא על "הטייקונים והמזהמים הגדולים שפוגעים אנושות במדינה", כך לדברי ח"כ לזימי.

סגן ראש עיריית חיפה מחה ואמר כי נמל המפרץ צובר תאוצה ויביא הרבה מאוד זיהום אוויר מאלפי אניות שיגיעו, כמו גם שדה תעופה שמתכננים להקים, וכי חיפה לא יכולה להיות הפתרון לכל צרכיה התשתיתיים של המדינה.

ראש החוג לכלכלה בתל חי הציג ממצאי מחקר של העלויות החיצוניות השנתיות הנובעות מתחלואה במפרץ חיפה, שעומדות על כ 1.3 מיליארד ₪ בשנה. מחקר זה כבר פורסם אצלנו לפני כשנה. גם נציגת משרד הבריאות הזכירה נתונים שנמצאו ב-2018, לפיהם יש עודף תחלואה במפרץ חיפה במספר סוגי תחלואה שונים, ואמרה שכיום נעשים עוד 6 מחקרים במימון המשרד להגנ"ס.

נציג המשרד להגנ"ס אמר כי מוצו הדרכים להפחית את הזיהום ממפרץ חיפה: התעשייה הפחיתה את הזיהום באמצעות טכנולוגיות חדישות ובזכות רגולציה אך מעבר לרמה הנוכחית אין אפשרות להפחית הזיהום, שמתפרץ לעתים באירועים שונים. בהקשר זה נציג משרד האוצר אמר שהוא לא מתנגד להעברת המפעלים ממפרץ חיפה אבל יש למצוא פתרונות יישומיים ולהבטיח רציפות תפקודית של משק האנרגיה.

בסיום הדיון, ח"כ פרופ' אלון טל שמשמש כיו"ר הוועדה, ביקש ממשרד האוצר לחשב את העלויות החיצוניות הנגרמות מתחלואה במפרץ חיפה ולדווח עליהן לוועדה.

מפרץ חיפה הוזכר פעם נוספת ביום איכות הסביבה בכנסת כאשר השרה להגנ"ס, תמר זנדברג, אמרה שהיא פנתה לרוה"מ בבקשה להביא כהחלטת ממשלה את פינוי המפעלים הפטרוכימיים ממפרץ חיפה. השרה הבהירה כי על רקע ועידת האקלים בגלזגו, מובן עוד יותר שיש לפנות את התעשייה המזהמת מחיפה לא רק בגלל זיהום האוויר אלא בשל נטיית העולם לזנוח דלקים פוסיליים ולעבור לאנרגיות מתחדשות.

התייחסויות

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל, על פינוי הבסיס: "אני מברך על ההסכם לפינוי והעתקת בסיס הדלקים בעיר נשר שיבטיח הקמת אזור תעסוקה, תעשייה עתירת ידע ומלאכה ויביא לניצול מיטבי של הקרקע, תוך פינוי והעתקת מפעל הדלקים המזהם, בדומה להעתקה של מחנות צה"ל אחרים ממרכז הארץ לטובת שימושים אזרחיים. אני מאמין שהפינוי של המפעל הוא בשורה לתושבי האזור ויהווה תמריץ לפיתוח העיר".

על מינוי צוותי תכנון למפרץ חיפה: "אני מברך על מינוי צוותי התכנון שיפעלו לקידום תכנית המתאר הארצית במפרץ חיפה. מדובר על אבן דרך משמעותית בתהליך המורכב של שינוי אופי מפרץ חיפה- מאיזור תעשייה כבדה המהווה סיכון לאוכלוסייה ומונע את התפתחות המטרופולין- לאיזור עירוני שוקק המבוסס על משולש החדשנות הטכנולוגית, הפעילות הנמלית והתיירות. אני סמוך ובטוח שהתכנית תוביל להעצמה משמעותית של העיר חיפה והמטרופולין כולו, ותיצור מרחב אורבני שוקק חיים, בר-קיימא".

אבי שקד, ראש חטיבת שיווק ופינוי מחנות ביחידת מתוו"ה במשרד הביטחון: "משרד הביטחון רואה חשיבות גדולה במהלך הלאומי לפינוי מחנות צה"ל ממרכזי הערים, מהלך שמאפשר גם התפתחות עירונית וכלכלית וגם חידוש תשתיות של צה"ל לשנים רבות קדימה. אנו נערכים בימים אלה לפינוי מחנות נוספים, בזכות שיתוף הפעולה המצוין עם רשות מקרקעי ישראל".

רועי לוי, ראש עיריית נשר: ״זו בשורה אדירה לתושבי נשר. במשך שנים פעלתי הן מול משרד הביטחון והן מול רשות מקרקעי ישראל בכדי לייצר את ההזדמנות למכירת השטח ולא פחות חשוב מכך טיהורו. במסגרת העסקה עמדנו על כך שתתבצע החלפת קרקע במתחם. שיווק השטח יאפשר לעוד רשתות מסחר ויזמים להשקיע בנשר. שטח הבסיס היום ממוקם בצמידות לאזור התעשייה והיזמות שאנו מקימים במחצבה 4.5 ויקרא 4tech לכן זה רק הגיוני להמשיך את רצף הפיתוח לשטחים נוספים בעיר".


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>