חדשות

דוח של המשרד להגנת הסביבה מלמד כי ישראל הפחיתה את פליטת גזי החממה לנפש בשנים האחרונות, אך יש צורך בפעולות נוספות אל מנת לעמוד ביעד ההפחתה לשנת 2030. מה צריך לעשות כדי לעמוד ביעדים?
14/08/2019
לאחר 4 שנים של דיונים הנאשם הודה במעשיו והגיע להסדר טיעון לפיו בנוסף לעונש מאסר של 3.5 חודשים הוא נקנס ב-10,000 ₪
14/08/2019
המסמך המעודכן כולל שינויים בנוגע לבדיקות מעבדה וקבלת אישור לניטור עיתי לצורך סיום פעולות החקירה באתר
01/08/2019
בולגריה וספרד נתבעות על זיהום אוויר ואילו שבדיה נתבעת בשל אי טיפול בשפכים עירוניים
06/08/2019
עורכי המחקר מניחים כי דרישות רגולטוריות לייצוב מים מותפלים והגבלות על תכולת העופרת בחומרי אינסטלציה היו יעילות במניעת חשיפה מוגברת לעופרת במי שתייה מותפלים בישראל
11/08/2019
פורסמה טיוטה נוספת להערות הציבור של הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות. מהם התיקונים שהוכנסו?
11/08/2019
הטכנולוגיה משלבת בין חרסית מעובדת הסופחת את הפורמלדהיד ומפחיתה את ריכוזו וחיידקים המפרקים את החומר הרעיל
08/08/2019
כלי רכב נתפסו והמעורבים נחקרים. המשרד להגנ"ס יבחן כיצד תחנת מעבר עם רישיון מגישה חשבוניות ומשליכה את פסולת הבניין בשטחים פתוחים ביו"ש. במקביל, בעל משאית שהשליך פסולת בניין בוואדי בקריית טבעון נקנס
08/08/2019
כמה חברות דיווחו ברצף ב-3 השנים האחרונות? אילו חברות דיווחו לראשונה השנה? כל המספרים שמאחורי דוחות האחריות התאגידית לשנת 2018
01/08/2019
המתקן, שיוקם בהשקעה של 9 מיליון $, צפוי לספק 5 מגה-וואט חשמל מגז המתאן שמיוצר בעת הפירוק הטבעי של הפסולת האורגנית
01/08/2019
ממליץ להקים מרכזי אנרגיה קטנים מחוץ למרחב האורבני הצפוף, בסמוך לאזורי תעשייה, תוך תכנון המתקן לנצילות של מעל 80% כמקובל באירופה ובארה"ב
04/08/2019
נוכח ריבוי העבירות בכוונת המשרד להגנ"ס להגיש נגד בעל האתר הפיראטי כתב אישום פלילי בנוסף לקנס
05/08/2019
הקמפיין נועד להכין את הציבור ובעלי רכבים מזהמים לתחילת הפעלת אזור מופחת פליטות במרכז העיר בתחילת שנת 2020
06/08/2019
אחוז אפסי מהבוצה הוטמן, הזרמתה לים הופסקה וחל שיפור בריכוזי המתכות במט"שים
01/08/2019
במקביל לקנסות ליבואנים ויצרנים שלא התקשרו עם גופי היישום המוכרים, לראשונה נשלחו התראות קנס גם ליצרנים ויבואנים שהפסיקו לדווח לגופי היישום - 150 אלף ₪ עבור כל דיווח חסר
01/08/2019
העדכון נועד לסייע למפעלי התעשייה לייעל את הליך הגשת הדיווח ויצירת אחידות
31/07/2019
ההנחיות מתייחסות לתוכנית הניטור שתאגידי המים מגישים לאישור המשרד להגנת הסביבה. בין הערות הציבור שהתקבלו: הוסרה ההעדפה לדיגום חטף, האפשרות לפטור אולם אירועים או מסעדה הורחבה לכל סוגי המפעלים
29/07/2019
ביהמ"ש קבע כי התוכנית תוחזר למועצה הארצית לתכנון להכנת תוכניות מפורטות, על מנת לבחון את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של המתקנים החדשים, ואם התכנית לא תתוקן בתוך 12 חודשים היא תבוטל
30/07/2019
בחוף אשקלון נתפסה משאית, בגבעון החדשה נתפסו 2 משאיות ומחפרון ובירוחם נתפס מפעיל שופל שהשליכו פסולת בניין בשטחים פתוחים
31/07/2019
מתי יפורסם המכרז הראשון להקמת מתקן השבת אנרגיה מפסולת? כמה מתקני השבה צפויים לקום בעשור הקרוב? כמה בקשות כבר אושרו במסגרת הקול קורא לתמיכה במתקני מיון פסולת?
29/07/2019
...טוען נתונים...
יש לך ידיעת חדשות?

יש לכם ידיעת חדשות מתחום איכות הסביבה?

צרו קשר ואנו נשמח לפרסם אותה בכפוף לשיקולי עריכה:

 office@infospot.co.il

נא לציין פרטי קשר ואת תמצית הידיעה.

תודה

צוות infospot