חדשות

כוחות משטרה יחד עם נציגי המשרד להגנת הסביבה פשטו על תחנה מעבר פיראטית בעיר טייבה. 14 עוכבו לחקירה, 2 מהם נעצרו
20/10/2020
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, החליטה להחיל את חוק הפיקדון על מכלי משקה בנפח 1.5 ליטר
21/10/2020
המשרד להגנ"ס מפרסם עדכון שכולל דחיית מועד הדרישה לדיגום על ידי מעבדה מוסמכת והוספת פירוט של דרישות לשיטות הדיגום ועוד
14/10/2020
תותקן רשת ייחודית להפחתת עוצמת הרוח ולכידת חלקיקים סביב ערימות הפחם של תחנת הכוח, כמענה לדרישה של איגוד ערים שרון-כרמל ועיריית חדרה, לטובת תושבי השכונות הסמוכות
15/10/2020
700 מיליון ₪ בשנת 2019, 500 מיליון ₪ בשנת 2020. קרן הניקיון שבשליטת המשרד להגנ"ס ממשיכה להלוות מזומנים למשרד האוצר
14/10/2020
מגמה משמחת ממשיכה מ-2018 לאחר הפסקת הזרמת הבוצה של השפד"ן לים: אחוז אפסי של הבוצה הוטמן, ורובה המכריע עובד לצורך שימוש חקלאי
13/10/2020
1,538 מוניות היברידיות עלו לכביש בזכות תוכנית שסבסדה את רכישתן. אך האם המשיכו לרכוש אותן גם ללא הסיבסוד? איזה צעדים ממליץ המשרד להגנ"ס לענף המוניות
13/10/2020
המשרד להגנת הסביבה מפרסם מסמך הנחיות שמפרט התאמות להיתרים והרישיונות הסביבתיים. כך גם מינהל הבטיחות במשרד העבודה לגבי מקצועות הבטיחות
06/10/2020
לאחר סבב הערות ציבור ועריכת שינויים במסמך, שוב מתפרסם להערות הציבור טיוטה של תנאים להיתר רעלים לחוות אחסון דלק
07/10/2020
החוק מסדיר הקמה והפעלה של מצאי כימיקלים לאומי, תהליך להערכת סיכונים מכימיקלים וניהול סיכונים כולל מגבלות לצמצום הסיכון. ישראל המדינה האחרונה ב OECD שמקימה מנגנון רישום כימיקלים
04/10/2020
מקצה רביעי ואחרון של תוכנית המענקים להתייעלות באנרגיה ולהפחתת גזי חממה: עד 20% מעלות הפרויקט ולא יותר מ 3 מיליון ₪
06/10/2020
בהמשך להשהיית הקמת מתקני ההשבה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם התייעצות עם הציבור לגיבוש אסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת עירונית
04/10/2020
עלייה בתלונות של אזרחים על מפגעי זיהום אוויר וריח מקמינים הביאו לדיון בכנסת ובו ביקשו, לצד חברי כנסת ורשויות מקומיות לאסור או להסדיר את השימוש בקמינים לחימום
01/10/2020
וועדת שרים אישרה את הצעת השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל להנפקת מיעוט של החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, לפיה יימכרו לציבור עד 49% ממניות החברה כך שהשליטה בחברה תישאר בידי המדינה אך החברה תהפוך לציבורית
01/10/2020
תיקון צו רישוי עסקים מחיל על מתקני טיפול בפסולת אלקטרונית דרישה לקבל רישיון עסק עם תנאים שייקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה
30/09/2020
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, יצרה קשר ראשוני עם מקביליה באיחוד האמיריות ובבחריין ושוחחה על האתגרים הסביבתיים המשותפים
29/09/2020
השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל חלתה בקורונה. אושרה הארכה של 3 חודשים נוספים להיתרים ורישיונות של בתי עסק. פורסמו הנחיות להכרה בהכשרה מקוונת לענף הבטיחות
04/10/2020
כל העסקים בעלי היתר רעלים, למעט בריכות שחייה ומכבסות ניקוי יבש, יכולים להשתמש כעת במערכת הממוחשבת להגשת בקשה של היתר רעלים
24/09/2020
המשרד לנושאים אסטרטגיים משיק תוכנית מענקים לעידוד חברות ישראליות לפרסם דוחות אחריות תאגידית (ESG), עד 100,000 ₪ לחברה
24/09/2020
מעתה, המט"שים נדרשים לדווח על תוצאות דיגום איכות הקולחין, מדי חודש, במערכת ממוחשבת ייעודית שתאפשר דיווח, ניהול ומעקב יעילים יותר
22/09/2020
...טוען נתונים...
יש לך ידיעת חדשות?

יש לכם ידיעת חדשות מתחום איכות הסביבה?

צרו קשר ואנו נשמח לפרסם אותה בכפוף לשיקולי עריכה:

 office@infospot.co.il

נא לציין פרטי קשר ואת תמצית הידיעה.

תודה

צוות infospot