חדשות

נדחה הדיון שבו הייתה הממשלה אמורה לאשר את ההצעה לבטל את מדיניות המשרד להגנ"ס שמגבילה את כמות הנפט שמותר לחברת קצא"א לשנע דרך נמל אילת. בשבוע שעבר הייתה דליפה כתוצאה מניסיון לגניבת נפט גרמה לזיהום קרקע
17/07/2024
לפי החשד, קבלני הפסולת פינו את הפסולת של פרויקטי תשתיות של החברה הממשלתית נתיבי ישראל, לאתר פיראטי תוך כדי זיוף מסמכים, כדי להמנע מתשלום היטל הטמנה ודמי טיפול
10/07/2024
רשות החשמל פרסמה התייעצות ציבורית בנושא יעדי שילוב אנרגיות מתחדשות בשנים 2035, 2040, ושנת 2050
14/07/2024
עודכן הנוהל המפרט את השיטה לקביעת מאפייני מפגע ריח בשטח, כגון עוצמת הריח ואופיו, שבעזרתם יכול צוות מריחים לנסות לאתר את מקור הריח
02/06/2024
דוח על מצב הטיפול בפסולת מסוכנת מלמד על גידול שנתי של 7% בכמות הפסולת, המשך הגידול בשיעור ההשבה והמיחזור על חשבון הסילוק, והתוכניות לזמן הקרוב: תקן מיחזור, PFAS, סוללות ליתיום, גזי קירור
03/07/2024
אחרי מסקנות הצוות הבין-משרדי, ממשיכה הממשלה בלחץ על המשרד להגנ"ס לאפשר הרחבת פעילות קצא"א במפרץ אילת. המשרד, כצפוי, מתנגד בחריפות
10/07/2024
המשרד להגנת הסביבה לא חידש את ההכרה בתאגיד המיחזור אקומיוניטי, במקומו ניתנה הכרה לתאגיד מיחזור חדש בשם ת.מ.י. במקביל חודשה תקופת ההכרה של תאגיד המיחזור הוותיק מ.א.י
11/07/2024
שני אינסטלטורים חולצו בבור שפכים שהכיל גזים רעילים: מימן גופרי פחמן חד חמצני. מותו של אחד מהם נקבע במקום, השני פונה לבית החולים
11/07/2024
הוחרמו 24 כלי רכב כבדים ו-11 חשודים נחקרו במבצעי אכיפה כנגד אתרים פיראטיים לטיפול בפסולת בניין ליד הערים רמת גן, נצרת ורמלה
01/07/2024
מצוקת נפח ההטמנה שהתגברה בשנים האחרונות, בפרט בצפון הארץ, וצעדים שנקטו חלק מאתרי הפסולת לצמצום והפסקת קליטת פסולת, גרמה למשרד להגנ"ס לבקש לעצמו סמכויות לכפות היקף פעילות ומחיר על אתרי הפסולת
08/07/2024
לאחר עיכוב חריג וביקורת מצד ארגוני הסביבה, פורסם הקול הקורא לתמיכה בהם לשנת 2024, עם גידול של 2 מיליון ₪ בתקציב הכולל. שונו הקריטריונים: אין תמיכה במחקרים, ותינתן תמיכה רק בפעילויות שקשורות למלחמת חרבות ברזל
07/07/2024
המשרד להגנ"ס פרסם הנחיות ליישום התנאים להיתר רעלים לחוות מכלים ודלק, על מנת לצמצם ולמנוע סיכון לזיהום קרקע ומים מדליפת דלק
04/06/2024
הכנס השנתי לטיפול בפסולת הוקדש לתפקיד החשוב של הרשויות המקומיות בהקמת מתקני טיפול בפסולת. בנוסף לכך דיברו על הענקת סמכויות למשרד להגנ"ס להבטחת רציפות תפקודית במשק הפסולת, הקמת רשות פסולת לאומית, איסור על הטמנת פסולת לא ממוינת, והאם השב"כ צריך להתערב בשוק הפסולת?
03/07/2024
לפי ממצאי סקר לאיתור תרכובות PFAS, הם נמצאים בשפכים, במט"שים, בנחלים ובמטמנות הפסולת. פורסמה טיוטת תנאים להיתר רעלים למפעלים שמשתמשים ב PFAS כחומר גלם או בקצפי כיבוי, עדכון מדריך פסולת מסוכנת, ועוד
04/07/2024
משרד האנרגיה פרסם מסמך אסטרטגיה לעתיד משק הדלק שכולל יעדים של 5.5% דלקים מתחדשים בתחבורה עד שנת 2033, ו- 20% דלק סילוני ירוק עד שנת 2035
20/06/2024
דב חנין טוען כי החרדים מעכבים את אישור מס הפחמן בשל עיכוב באישור תקציבם. משרדי הממשלה התייצבו ביום עיון והציגו את היתרונות והחסרונות מנקודת מבטם: האוצר, המשרד להגנ"ס, ומשרד החוץ
26/06/2024
פורסם הנוסח הסופי של התנאים הנוספים להיתר הרעלים למכלי חומרים מסוכנים בסיכון מוגבר לזיהום סביבתי. התנאים פורסמו עם מסמכי הנחיות וטפסי דיווח נלווים. הנוסח הסופי מרחיב את סוג המכלים שעליהם חלים התנאים, לאחר הסרת תנאי הסף של כמות, נפח וסוג החומרים
29/05/2024
פורסם מסמך מצבי סיכון לפיו החברה הממשלתית נגה תהיה רשאית להורות לבעלי תחנות כח להפעילן מעבר לשעות שמותר בהיתר הפליטה לאוויר, תוך גרימת זיהום אוויר עודף, כדי לשמור על רצף אספקת החשמל למשק
30/05/2024
אסף יזדי חוזר למשרד להגנת הסביבה כמנכ"ל, לאחר 4 שנים בהם שימש כבכיר במשרדים ממשלתיים אחרים, ומחליף את גיא סמט שחותם 23 שנים בשירות הציבורי
01/07/2024
לראשונה, ביהמ"ש העליון קבע בעצמו את גובה הקנס שהמשרד להגנת הסביבה הטיל, ולא לפי המדרג שקבוע בחוק. 600 אלף ₪ במקום 1.2 מיליון ₪ בגין הפרת היתר רעלים
26/06/2024
...טוען נתונים...
יש לך ידיעת חדשות?

יש לכם ידיעת חדשות מתחום איכות הסביבה?

צרו קשר ואנו נשמח לפרסם אותה בכפוף לשיקולי עריכה:

 misrad@infospot.co.il

נא לציין פרטי קשר ואת תמצית הידיעה.

תודה

צוות infospot