CBAM מכס הפחמן האירופי החדש מסכן יצואנים ישראלים. מה עליהם לעשות?
בחודש הבא תיכנס לתוקף "דירקטיבת מכס הפחמן" באירופה ותחייב יבואנים של מוצרים מסוימים לעבור תהליך בירוקרטי מסורבל שמטרתו לדווח על טביעת הרגל הפחמנית של המוצר המיובא. הדבר עלול לפגוע ביצואנים הישראלים. מה עליהם לעשות?
  • מאת: ד"ר אבשלום אדם
  • פורסם בתאריך: 07/9/2023

בקרוב תצטרף דירקטיבת מכס הפחמן CBAM לדין האירופי, כחלק מהתמודדות של מדינות האיחוד עם האתגרים של שינויי האקלים. הדירקטיבה תטיל מס פחמן על ייבוא מוצרים שיצרניהם לא שילמו מס פחמן על הפליטות שפלטו בזמן ייצורם. הסיכונים של אי עמידה בדרישות הדירקטיבה עבור יצואנים ישראלים הם אובדן שוק ושחיקת הרווחים בטווח רחב של סחורות וטובין המיוצאים למדינות האיחוד האירופי.

זהו מהלך דרמטי שישנה את כללי המשחק ביבוא ויצוא של סחורות וטובין עם מדינות האיחוד. המהלך יבוצע באמצעות רשויות המס והמכס של האיחוד האירופי.


כתבות רלוונטיות:

  1. החלה היערכות התעשייה הישראלית למס הפחמן האירופי, 12.9.2022
  2. אירופה: דרישה לדיווח על טביעת רגל פחמנית של מוצרים מיובאים, 28.12.2022
  3. אירופה: מס פחמן בגבול, 12.10.2021
  4. מס פחמן: כך צריך לעשות את זה, 02.9.2021
  5. מס הפחמן: האם הוא אפקטיבי בהיעדר חלופות?, 13.12.2021

שלב ראשון: חובת דיווח על טביעת רגל פחמנית

חובת דירקטיבת מכס הפחמן CBAM תחל במדינות האיחוד האירופאי ב-1 באוקטובר 2023. בשלב הראשון, תתקיים חובת דיווח בלבד אשר תתמקד בדיווח על טביעת הרגל הפחמנית של יצואני סחורות בתעשיות המלט, הברזל והפלדה, האלומיניום, הדשנים, החשמל והמימן (במאמר זה נכנה אותם "מוצרי CBAM"). תקופת הדיווח הראשונה ליבואנים במדינות האיחוד האירופי תסתיים ב-31 בינואר 2024.

אין שום ספק שהדרישות לניהול איסוף מידע ודיווח יתרחבו גם לתעשיות אחרות. לכן יצרני הסחורות הללו נדרשים להיערך לדיווח באופן מסודר, לפי פרוטוקול מוסכם המקובל על הרגולטורים האירופיים. 

לצורך התקדמות בתהליך הדיווח יש לבצע הערכה של טביעת הרגל הפחמנית, להציג את יעדי ההפחתה של פליטות גז חממה, ולהשתמש בשיטות ההצהרה על פליטות גזי החממה המקובלות על האיחוד האירופי. בתהליך זה אין קיצורי דרך: הבטחת איכות הדיווחים קריטית להערכת חישובי המכס שייקבע לסחורות למפרע. מכאן שיש חשיבות רבה להשקעה בבניית מערך איסוף מידע ודיווח מסודר ואיכותי התואם את הדרישות. 


 

שלב שני: יבואנים יידרשו לשלם על פליטות הייצור

השלב השני יחל ב-1 בינואר 2026 ויחייב יבואנים במדינות האיחוד לשלם מכס על פליטות גז פחמן דו-חמצני שנוצרו בתהליך הייצור של הסחורות שהם מייבאים. היצואנים למדינות האיחוד יהיו חייבים לעמוד בדרישות של פרוטוקול דיווח המקובל על רשויות המס והמכס של האיחוד האירופי.

ניהול סיכונים יעיל

מאחר שאין בישראל רגולציה מסודרת בנושא דיווח על טביעת רגל פחמנית, תהליך ניהול הסיכונים של היצואנים למדינות האיחוד האירופי מורכב. הסיכונים המיידים ליצואנים הם שחיקת הרווח ואובדן שוק. ניתן למנות באופן מידי עלייה בתשומות הניהול והייצור, לרבות מרכיבים שונים בשרשרת הערך והאספקה של המוצרים.

הסיכון של אובדן שוק עלול לנבוע מירידה באטרקטיביות של יבוא מוצרים מישראל בשל התחרות עם מייצאים אחרים שמדווחים באופן מסודר בשווקים האירופיים על טביעת הרגל הפחמנית של מוצריהם. לפי דרישות הדירקטיבה, היבואן האירופי יחויב לעבור תהליך מסורבל של דיווח ותשלום על הסחורות שהוא מייבא. הוא יידרש לכך מאחר שהרשויות באיחוד האירופי ידרשו לוודא את איכות הדיווח במקרה של יצואנים מחוץ לאירופה. התהליך לא יהיה רק מסורבל אלא גם יעלה ליבואן יותר, וכך יהפוך לבלתי משתלם עבורו. 

כדי לצמצם את הסיכון ליצואנים הישראלים, מומלץ שהם יתחילו לאסוף מידע באשר לטביעת הרגל הפחמנית של מוצרי CBAM שהם מייצאים. מידע זה יאפשר לערוך חישוב של תשלום המכסים הצפוי. החישוב יהיה מבוסס על הדיווחים שניתנו בתקופת השלב הראשון. מעבר לדיווח על טביעת הרגל הפחמנית, בשלב השני יידרשו היצואנים לשלם מכס, ואם יחרגו – יידרשו לשלם קנסות. החישוב יתבצע על סמך הדיווחים שנתנו למפרע.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. העמוד הרשמי של דירקטיבת CBAM, האיחוד האירופאי

דר' אבשלום אדם הוא יועץ בכיר ומייסד חברתValues Management  העוסקת בפיתוח ארגוני בר קיימא ומאופס פליטותNETZERO , בהתאם לדרישות הרגולציה של האיחוד האירופי. הוא מלווה ארגונים ביצירת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא ואחריות תאגידית המבוססת על שרשרת הערך של הארגון ועל יצירת ערך משותף. ליצירת קשר עם ד"ר אבשלום אדם – לחצו כאן.