עיצום כספי של 19 מיליון ₪ לכרמל אולפינים מקבוצת בזן
המשרד להגנת הסביבה הטיל את העיצום עקב חריגה מערכי הפליטה לאוויר שהגיעו בעקבות עיכוב בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות. החברה ביקשה הארכה בשל משבר הקורונה אך סורבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/5/2024

המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בזן שבמפרץ חיפה עיצום כספי בסך של 18,658,920 ₪ בגין חריגה מערכי הפליטה שנקבעו לחברה בהיתר הפליטה לאוויר של המפעל. מדובר באחד הסכומים הגבוהים שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברה או מפעל כלשהו.

הקנס ניתן בשל חריגה בערכי פליטת תחמוצות חנקן, שנגרמו בשל עיכוב בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות אלה, שהחברה נדרשה להתקין, במסגרת דרישות היתר הפליטה לאוויר שנתן לה המשרד להגנ"ס. החברה התקינה את האמצעים במאי 2022, במקום עד ינואר 2021, ובתקופה הזו נמדדו חריגות בפליטות של תחמוצות חנקן, בגינה החברה מקבלת כעת עיצום כספי.

החברה טוענת כי תעתור לבית המשפט מכיוון שמדובר על עיכוב שנגרם כתוצאה מהמגבלות של מגפת הקורונה. תגובתה המלאה מופיע בסיום הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. חברת גדיב מקבוצת בזן נקנסה ב-2.9 מיליון ₪, 13.6.2023
  2. הוטל עיצום כספי של 18 מיליון ₪ על כאו"ל, 1.2.2023
  3. כתב אישום נוסף נגד בזן בגין זיהום אוויר, 02.10.2022
  4. כתב אישום נגד החברה ומנהליה – כאו"ל מקבוצת בזן, 11.7.2022
  5.  מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot 

האם העיכוב בהפחתת פליטות בשל משבר הקורונה מוצדק?

חברת כאו"ל עוסקת בייצור ובשיווק של פולימרים המשמשים כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק.

המשרד להגנ"ס מסביר כי בהיתר הפליטה שניתן למפעל ב-2016 נדרשה הפחתת פליטות של תחמוצות חנקן (NOx) שנפלטים מדודי הקיטור, עד לפברואר 2018. לאחר דיונים רבים תוקן היתר הפליטה והוחלט כי על המפעל להגיש תוכנית ולהתקין אמצעים להפחתת הפליטות עד לינואר 2021. המשרד להגנ"ס טוען כי למפעל ניתן זמן היערכות סביר להשלמת המהלך.

לקראת המועד שנקבע, ינואר 2021, פנה הממפעל למשרד בבקשות לדחות את המועד בשל שיקולים כלכליים ואילוצים תפעוליים כתוצאה ממשבר הקורונה. לאחר ששקל את הבקשות ומשמעותן, דחה המשרד את הבקשה להארכה.

לכן, החל מראשית שנת 2021 נמדדו חריגות מערכי הפליטה המעודכנים לתחמוצות חנקן שנדרש המפעל לעמוד בהם. בעקבות כך המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברה צו מנהלי שבו נקבעו ערכי פליטה מחמירים לתחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח של המפעל, במטרה לצמצם לאלתר את הפליטות הכוללות של המפעל ואת הפגיעה באיכות האוויר עד להשלמת התקנת אמצעי הפחתת הפליטות.

המפעל השלים לבסוף את התקנת אמצעי הפחתת הפליטות במאי 2022, באיחור של שנה וחצי. בשל האיחור והפליטות העודפות בשנה וחצי הללו נקנס המפעל בסכום של 18.7 מיליון ₪, כאמור.

עשור של אכיפה סביבתית נגד קבוצת בזן

זו לא הפעם הראשונה שמתנהל הליך אכיפה נגד כאו"ל מקבוצת בזן. לפי המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2017 הוטל על כאו"ל עיצום כספי בסך 2.17 מיליון ₪ על הפרת חוק אוויר נקי לפני מספר שנים דיווחנו על הגשת כתב אישום נגד כרמל אולפינים וחלק ממנהליה עקב הפרת היתר הפליטה לאוויר ורישיון העסק בשנים 2018-2016.

לפני פחות משנה דיווחנו כי נקנסה ב-2.9 מיליון ₪ חברה אחרת מקבוצת בזן – גדיב, בשל הפרת תנאי רעלים שגרמה לזיהום ים וקרקע. הקנס הוטל בשל אירוע דליפה שהתרחש בינואר 2019 ובמהלכו דלפו ממסים אורגניים מצנרת תת-קרקעית של החברה במסוף הכימיקלים בנמל חיפה. בעקבות חקירה שנפתחה נגד החברה התברר שהיא פעלה לכאורה ברשלנות והפרה את תנאי היתר הרעלים שקיבלה.

לפני כשנה וחצי דיווחנו כאן כי המשרד להגנת הסביבה הגיש לבית המשפט כתב אישום נוסף נגד בזן ומנהליה בגין זיהום אוויר והפרת היתר הפליטה לאוויר. כתב האישום התייחס ל-15 חריגות מערכי הפליטה שנמדדו ב-2017 בעשרה מתקנים של החברה, וכן להפרת הוראה לביצוע דיגומים, לרבות דיגום חוזר בעקבות חריגה בבדיקה קודמת. זהו כתב האישום החמישי בעשור שהמשרד להגנת הסביבה הגיש נגד החברה.

התייחסויות

מקבוצת בזן נמסר: "קבוצת בזן קיבלה את ההודעה בדבר העיצום ובכוונתה לעתור לבית המשפט נגד ההחלטה. ההחלטה חסרת יסוד ומהווה הפרה בוטה של הסכמת המשרד להארכת מועדים, שניתנה מתוך הכרה בכך שהתקנת המערכת במתקני החברה לא היתה אפשרית בתקופת משבר וירוס הקורונה. קבוצת בזן הקפידה ומקפידה ליישם את הדרישות הרגולטוריות החלות עליה ולעמוד בהנחיות המשרד להגנת הסביבה."

מנהלת אגף איכות אוויר ואסבסט במשרד להגנת הסביבה רעות רבי :"דרישות המשרד להגנת הסביבה להפחתת פליטת מזהמים מהתעשייה מגינות על הציבור. מפעל כאו"ל התעכב במשך כשנה וחצי בהתקנת מתקנים להפחתה משמעותית של פליטת תחמוצות חנקן מדודי קיטור, ומשום כך הטלנו עליו עיצום כספי, מהגבוהים שהמשרד הטיל עד היום. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעמוד איתן כנגד כל הפרה או עבירה סביבתית, יאכוף וימצה את הדין במטרה לשמור על בריאות הציבור והסביבה".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
חן בקרת אקלים שרון וסרשפרונג 072-3943015 hbakara@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>