צו מנהלי וקנסות ל-3 מפעלי מתכת בגין זיהום אוויר חמור
המשרד להגנ"ס הוציא צו מינהלי למפעל יהודה פלדות באשדוד וקנס את מפעל אורדן מנתניה ב-675 אלף ₪ ואת מפעל סופרסולד מבית אורן ב-550 אלף ₪
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/9/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי הוציא צו מנהלי להגבלת פעילות הייצור במפעל "יהודה פלדות" באזור התעשייה הצפוני באשדוד, שפעילותו גרמה לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר. בעקבות הצו, מוסיף המשרד כי המפעל הודיע שהתקין מערכת לטיפול בגזים הנפלטים ואטם את הגג.

כמו כן מדווח המשרד כי, 2 מפעלי מתכת נוספים שילמו קנסות על זיהום אוויר לאחר הפחתת גובה הקנסות בעקבות ערעורים שהגישו המפעלים לביהמ"ש. מפעל אורדן מנתניה נקנס ב-675 אלף ₪ וסופרסולד מבית אורן נקנס ב-550 אלף ₪.

יהודה פלדות – חריגות של מאות אחוזים מערכי הסביבה

המשרד להגנ"ס מציין כי הצו המנהלי הוצא ליהודה פלדות בעקבות חריגות של עד מאות אחוזים מערך הסביבה היממתי של החומר קדמיום [Cd], הידוע כמזהם המזיק לבריאות. גם תוצאות דיגום תקופתי סביבתי שערך המפעל לאחרונה הצביעו על חריגות דומות.

בעקבות הממצאים, התקיים שימוע למפעל, ובעקבותיו הוצא צו מנהלי לצמצום זיהום האוויר מהמפעל. הצו המינהלי נועד לצמצם את פעילות הייצור, ובעיקר את הפעילות הלקויה שמייצרת את מרבית הזיהום. בנוסף, הצו מורה על הגברת תדירות הדיגומים הסביבתיים והוספת אמצעי פיקוח ובקרה על פעילות המפעל ועל פליטות המזהמים לסביבה.

המפעל התחייב לסיים התקנה של מערכת טיפול בגזים הנפלטים בתהליך הייצור, וכן לאטום את מבנה ההתכה, כך שלא יפלטו מזהמים לסביבה, עד ה-1 בספטמבר, ולדברי המשרד בשבוע שעבר התקבלה הודעה מהמפעל שסיים להתקין את מערכות הטיפול, ואטם את הגג.

המשרד מוסיף, כי יעקוב אחר יעילות המערכות שהותקנו, ואם הן לא ימנעו את פליטת המזהמים, ישקול להוציא צו מנהלי להפסקת שימוש.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. תקדים: דרישה לפיצוי תושבי חיפה שחלו בסרטן, 21.07.2019
 2. התראה ושימוע לפני צו הפסקה למתקן להפקת אנרגיה מגזם, 30.06.2019
 3. עדכון ערכי איכות אוויר על הפרק, 18.03.2019
 4. התעשיינים: חוק אוויר נקי קיצוני ומחמיר ביחס ל-OECD, 19.07.2018
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

מפעל אורדן נקנס ב-675 אלף ₪

בעקבות פעילות פיקוח שערך המשרד להגנ"ס על מפעלי מתכת שביצעו הפרות חמורות נקנסו 2 מפעלי מתכת אורדן מנתניה וסופרסולד מבית אורן. שני המפעלים שילמו את הקנסות, לאחר דיון בערעורים שהגישו לבית המשפט.

במסגרת בדיקות פתע וסיורים שערך המשרד להגנ"ס התגלו הפרות במפעל אורדן, הכוללות אי-איסוף פליטות ממתקנים וניתובן דרך ארובות והפעלת מתקנים שלא דווח עליהם - עובדה המהווה הפרה חמורה מאחר שלא התאפשר למשרד לבצע בקרה על הפליטות. עוד נמצא, כי נפלטו מזהמים לאוויר מאחד המתקנים בתהליך הייצור שלא דרך הארובה, ואף הורגש בסביבתו ריח כימי. בעקבות הממצאים, המפעל נדרש להתקין חדר ייעודי סגור לפעולת טבילת החוליות בזפת, וכן חויב בהתקנת מערכת איסוף וניתוב של הפליטות מתהליך הטבילה בזפת לארובה.

בעקבות הטלת הקנס, המפעל עתר לבית המשפט לביטולו. ביהמ"ש הציע להגיע לפשרה בנוגע לסכום הקנס (להסכים למחצית הסכום) משום שהתקשה להכריע בין העמדות. בעקבות זאת סכום העיצום הועמד על 675,000 ₪.

מפעל סופרסולד נקנס ב-550 אלף ₪

במסגרת סיורי פיקוח שביצעו אנשי מחוז חיפה במפעל סופרסולד מבית אורן התגלו הפרות של חוק אוויר נקי ושל דרישות המשרד שנקבעו בהיתר הפליטה לאוויר. ההפרות כללו:

 • הקמת מתקן ללא היתר פליטה שיסדיר את פעילותו
 • אי-חיבור מתקנים למתקן טיפול להפחתת פליטות מזהמים לאוויר (מבערים ותנורים)
 • הסקת תנור בסולר במקום בגפ"מ
 • אי-דיווח על התאמת ארובות ואי-דיווח על אבני דרך לביצוע דרישות היתר הפליטה.

בעקבות הממצאים קיים מחוז חיפה הליך שימוע למפעל, שבעקבותיו הסדיר המפעל את הליקויים, והפסיק את פעילות מקור הפליטה הנוסף. למרות תיקון הליקויים, בשל חומרת ההפרות, החליט המשרד להטיל עיצום כספי על החברה. המפעל עתר לבית המשפט לביטול הקנס והשופט ביקש מהמשרד לשקול להפחית את סכום הקנס, בגין אי-ביצוע הפרות קודמות, וסכום הקנס המקורי הופחת והועמד על 550 אלף ₪.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: