בית המשפט דחה את העתירה ואישר את ההתקשרות עם תאגיד המיחזור
בית המשפט קבע כי הזכייה של תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית 'אקומיוניטי' במכרז של עיריית חדרה - הייתה תקינה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/9/2023

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את העתירה של תאגיד מיחזור הפסולת האלקטרונית מ.א.י נגד זכיית תאגיד אקומיוניטי במכרז לפינוי פסולת אלקטרונית בעיר חדרה.

כפי שדיווחנו לפני כחודש, בית המשפט הקפיא את המכרז לבחירת תאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית בשל העתירה. בעתירה נטען כי תאגיד אקומיוניטי נבחר אף שלא התחייב לספק שירות של פינוי פסולת אלקטרונית ממדרכות הבתים, לכאורה בניגוד לדרישות חוק פסולת אלקטרונית.

תאגיד אקומיוניטי השיב כי גם אם הוא מעדיף שיטת פעולה אחרת (דהיינו איסוף מבתי התושבים בתיאום מראש), איסוף מדרכות נכלל בהצעתו. בפסק הדין קיבל השופט את טענות אקומיוניטי ועיריית חדרה כי המכרז כולל איסוף ממדרכות ודחה את העתירה, בהסכמת מ.א.י.

מתאגיד מ.א.י נמסר שהוא שמח על קביעת בית המשפט לפיה המכרז של עיריית חדרה כלל גם איסוף ופינוי פסולת ממדרכות בתי התושבים בחדרה, כפי שקובע חוק פסולת אלקטרונית. התגובה המלאה בהמשך הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. בית המשפט הקפיא מכרז לבחירת תאגיד פסולת אלקטרונית, 25.7.2023
  2. בית המשפט ביטל מכרז לבחירת תאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית, 25.05.2022
  3. חשד להפרות ב-28 אתרי טיפול בפסולת אלקטרונית, 21.06.2023
  4. מפעל מיחזור חדש וייחודי למקררים ומזגנים, 30.04.2023
  5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

המחלוקת: איסוף פסולת אלקטרונית מהמדרכות

הן בעיריית חדרה והן בתאגיד אקומיוניטי טענו שהמכרז כלל דרישה מחייבת לאסוף פסולת אלקטרונית ממדרכות העיר בימים קבועים, אולם תאגיד מ.א.י, העותר, טען שאומנם הדבר הופיע במסמכי המכרז המקוריים, אך לא פורט בנוסח הסכם ההתקשרות.

לאחר שהשופט הבהיר לצדדים כי המכרז אכן כולל איסוף ממדרכות בימים קבועים, תאגיד מ.א.י הסכים למחוק את העתירה. השופט דחה את העתירה ופסק 7,500 ₪ בתוספת מע"מ לטובת כל אחד מהצדדים לכיסוי הוצאות משפט.

התייחסויות

מתאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית מ.א.י נמסר כי: "אנו שמחים על קביעת בית המשפט כי המכרז של עיריית חדרה כלל גם איסוף ופינוי פסולת ממדרכות בתי התושבים בעיר חדרה, כפי שקובע חוק פסולת אלקטרונית. כשם שאיסוף ממדרכות מתקיים היום ברשויות מקומיות רבות, התאגיד מאמין כי לאחר פסק הדין, השירות של איסוף ממדרכות הבתים יורחב לכלל הרשויות בארץ תוך שיפור השירות לתושביהן.

התאגיד מאמין, שהרחבת היכולת לאסוף פסולת אלקטרונית ממדרכות הבתים, בהתאם לדרישת החוק, תסייע להגדיל את האיסוף והמיחזור של הפסולת האלקטרונית בישראל ותמנע סחר בלתי חוקי בפסולת אלקטרונית המזהם שטחים פתוחים ומי תהום."


 חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 Talork@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>