בית המשפט הקפיא מכרז לבחירת תאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית
בית המשפט קיבל את בקשת תאגיד המיחזור מ.א.י והוציא צו זמני להקפאת ההתקשרות של עיריית חדרה עם תאגיד המיחזור שנבחר במכרז, בטענה שהאחרון לא התחייב לספק פינוי פסולת ממדרכות הבתים כמחויב בחוק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/7/2023

בית המשפט המחוזי בחיפה הוציא לאחרונה צו זמני שמורה לעיריית חדרה להקפיא את ההתקשרות עם תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית "אקומיוניטי", אותו בחרה במכרז, עד להכרעה בבית משפט. 

הבקשה להוצאת צו ארעי לעירייה הוגשה כחלק מעתירה של תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית – מ.א.י, באמצעות עו"ד קובי בר-לב. למעשה קיימים כיום רק שני תאגידי מיחזור לפסולת אלקטרונית - מ.א.י ואקומיוניטי.  בעתירה של תאגיד מ.א.י נגד בחירת תאגיד אקומיוניטי על ידי עיריית חדרה, נטען כי העירייה בחרה להתקשר עם תאגיד אקומיוניטי אף שהוא לא התחייב לספק שירות של פינוי פסולת אלקטרונית ממדרכות הבתים, לכאורה בניגוד לדרישות חוק פסולת אלקטרונית.

מתאגיד המיחזור אקומיוניטי נמסר: "העתירה שהוגשה בעניין עיריית חדרה חסרת בסיס ואקומיוניטי תגיב לטענות בבית המשפט". התגובה המלאה בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. בית המשפט ביטל מכרז לבחירת תאגיד מיחזור פסולת אלקטרונית, 25.05.2022
  2. ביקורת פתע: חשד להפרות ב-28 אתרי טיפול בפסולת אלקטרונית, 21.06.2023
  3. תנאים חדשים למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית, 11.06.2023
  4. מפעל מיחזור חדש למקררים ומזגנים. יחיד מסוגו בישראל, 30.04.2023
  5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

חובת פינוי פסולת אלקטרונית מבתי תושבים

החלטת בית המשפט מגיעה לאחר עתירה אחרת שהוגשה לפני חודשים אחדים, ובה תאגיד אקומיוניטי עתר נגד עיריית כפר סבא בגין אותה סוגיה – חובת פינוי פסולת אלקטרונית ממדרכות בתי התושבים. התאגיד היה סבור כי הסדר פינוי על פי קריאה ותיאום מראש עומד בדרישות החוק בכל הנוגע לאיסוף ממדרכות.

אך באותה עתירה גם המשרד להגנת הסביבה הציג את עמדתו, והבהיר כי אכן חלה חובת פינוי פסולת אלקטרונית ממדרכות התושבים וכי הסדר פינוי "על פי קריאה ותיאום מראש" אינו תחליף לכך. בסופו של דבר תאגיד אקומיוניטי החליט למשוך את העתירה.

עו"ד קובי בר-לב שמייצג את תאגיד המיחזור מ.א.י: "הסדר איסוף של מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם, מה שמכונה איסוף מדרכות, הוא הסדר הפרדה ואיסוף שהרשויות המקומיות חייבות לספק לתושביהם. לצערנו, תושבים רבים בישראל אינם מודעים לזכויותיהם ולאפשרויות המיחזור הנוגעות לפסולת אלקטרונית, מה שמאפשר לרשויות מקומיות רבות להתנער מחובתם החוקית כלפי אזרחיהן".

הנזק הסביבתי שנגרם מפסולת אלקטרונית

לפי הערכה של המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2020 נוצרו כ-240,000 טון של פסולת אלקטרונית בישראל. אף שחלקה של הפסולת האלקטרונית הוא רק כ-3% מכלל הפסולת, היא אחראית לחלק הרבה יותר גדול של פסולת רעילה בגלל הרכב הפסולת ומאפייניה.

פסולת אלקטרונית עשויה מחומרים מזהמים ביותר כגון עופרת וכספית, העלולים לגרום למחלות במערכות העצבים והנשימה. כיום מרבית הפסולת האלקטרונית בישראל עדיין אינה מגיעה למיחזור. בישראל, כמות גדולה של פסולת אלקטרונית מגיעה לאתרי טיפול פיראטים, רובם בשטחי איו"ש, בהם הפסולת הרעילה נשרפת במטרה לחלץ ממנה מתכות יקרות. הטיפול הפיראטי גורם לזיהום אוויר, קרקע ומקורות המים, ופוגע בבריאות התושבים.

יישום חוק פסולת אלקטרונית

כיום קיימים 2 תאגידי מיחזור שקיבלו אישור מהמשרד להגנת הסביבה לשמש כ"גוף מוכר" ליישום חוק פסולת אלקטרונית - אקומיוניטי ומ.א.י. הגופים המוכרים מתקשרים עם היצרנים והיבואנים של ציוד אלקטרוני, ומקבלים מהם מימון לפי נתוני המכירות של הציוד האלקטרוני והסוללות שהם מוכרים בישראל, ממנו נגזרים יעדי המיחזור כאחוז ממשקל הציוד הנמכר.

בו בזמן, כדי לעמוד ביעדי המיחזור, הגוף המוכר מתקשר עם רשויות מקומיות במטרה להפריד, לאסוף ולפנות פסולת אלקטרונית למתקני מיחזור והטמנה. התשלום מהיצרנים והיבואנים הוא שמממן את הפעילות ברשויות המקומיות, שבתורן מחויבות להתקשר עם אחד משני תאגידי המיחזור.

התייחסויות

מתאגיד המיחזור אקומיוניטי נמסר: "אקומיונויטי הוא תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית פועל באיסוף פסולת אלקטרונית בלמעלה מ-120 רשויות ולמעלה מ-650 ישובים ברחבי ישראל, תוך מתן שרות מהיר ויעיל לתושבי הרשויות.

התאגיד שם לו למטרה להעלות את המודעות לנושא מיחזור פסולת אלקטרונית בישראל והוא פועל תחת רישיון מיוחד מטעם המשרד להגנת הסביבה ושיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות, יבואנים, יצרנים, אתרי מחזור וגופים נוספים, על מנת לוודא שפסולת מסוכנת זו ממוחזרת בצורה נאותה. מנקודות האיסוף, הפסולת האלקטרונית תועבר לאחד מאתרי הטיפול המורשים ברחבי הארץ, שם תמוין, תפורק ותועבר להמשך תהליך מיחזור. בנוסף, שיתוף הפעולה עם תאגיד המיחזור אקומיוניטי תורם רבות בהעסקת בעלי מוגבלויות וחיזוק מעמדם הכלכלי חברתי כיוון שחלק נכבד מהפסולת ממוחזרת ע"י אנשים עם מוגבלויות שונות ובכך זוכים למקור פרנסה מכובד ובעל ערך ולשיקום והשתלבות בקהילה.

העתירה שהוגשה בעניין עיריית חדרה חסרת בסיס ואקומיוניטי תגיב לטענות בבית המשפט".


 חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 Talork@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>