הנחיה חדשה באיחוד האירופי מבהירה מהו 'נזק סביבתי'
האיחוד האירופי מבהיר את המושג 'נזק סביבתי' בדירקטיבה לאחריות סביבתית שמגדירה איזה מפגעים סביבתיים יש למנוע, מתי נדרש לטפל בהם, ומי נושא באחריות לכך, לפי עקרון 'המזהם משלם'
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/4/2021

האיחוד האירופי פרסם לאחרונה הנחיות שמטרתן לספק הבהרה למושג 'נזק סביבתי' שמופיע בדירקטיבה האירופאית ל"אחריות סביבתית" [Environmental Liability] משנת 2004, כך שיהיה ברור איזה סוגי מפגעים סביבתיים יש למנוע ומתי נדרש לטפל בהם על פי עקרון 'המזהם משלם'.

ההנחיות נועדו לעזור למדינות החברות באיחוד האירופי להעריך טוב יותר את הנזקים הסביבתיים בשטחן וליישם בצורה מדויקת יותר את הדירקטיבה שמבוססת על עקרון 'המזהם משלם' ומגדירה מי נושא באחריות לטיפול ושיקום מפגעים סביבתיים.  

מכיוון שהחקיקה הסביבתית בישראל מסתמכת פעמים רבות על החקיקה האירופאית, לא נופתע אם נראה חלחול של עקרונות אלה גם לישראל ולכן כדאי להכיר את הנושא.


כתבות רלוונטיות:

 1. אירופה אוסרת ייצוא פסולת פלסטיק למדינות עולם שלישי, 03.3.2021
 2. רגולטורים בישראל לומדים מאירופה על סיכונים , 21.9.2020
 3. האיחוד האירופי פרסם המלצות לאיסוף פסולת מסוכנת, 30.11.2020
 4. ה-OECD-מציע למדינות העולם ליישם מדיניות כלכלה מעגלית04.4.2021
 5. התוכנית הלאומית לכלכלה מעגלית, 27.2.2020

המדינות לא הבינו מה נחשב לנזק סביבתי לפי החוק

האיחוד האירופי מסביר כי מסמך ההנחיות הנוכחי מתפרסם לאחר שהתברר כי מדינות אירופה השונות ובעלי העניין בהן לא פרשו בצורה אחידה מהו נזק סביבתי, על אילו מקרים אפשר להחיל את המושג הזה וכיצד בדיוק אפשר לדרוש לתקן את הנזק.

בנוסף להסברים כלליים, בהנחיות החדשות מופיע פרק נפרד שמוקדש לסוגי נזק שונים:

 • נזק לחיות מוגנות ובתי גידול טבעיים
 • נזק למקורות מים
 • נזק לקרקע

הציפייה באיחוד האירופי היא שההנחיות החדשות יסייעו ליישום האסטרטגיות הסביבתיות השונות, כמו אסטרטגיית המגוון הביולוגי, האסטרטגיה הימית, הגרין דיל האירופאי ובו תוכנית הפעולה לאפס זיהום עד שנת 2050 ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות