אירופה אוסרת ייצוא פסולת פלסטיק למדינות עולם שלישי
כללים חדשים של האיחוד האירופאי מגבילים ייצוא פסולת פלסטיק שאינה נקייה, ממוינת ומיועדת למיחזור מחוץ למדינות ה-,OECD ומחמירים את השינוע של פסולת פלסטיק בין מדינות האיחוד למדינות מתקדמות אחרות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/3/2021

לפי כללים חדשים שנכנסו לתוקף לאחרונה האיחוד האירופאי אוסר ייצוא של פסולת פלסטיק למדינות עולם שלישי, למעט פסולת פלסטיק נקייה וממוינת המיועדת למיחזור שתותר לייצוא לאחר עמידה בכללים מחמירים.

הכללים החדשים גם מגבירים את הפיקוח על ייבוא וייצוא של פסולת פלסטיק בין המדינות החברות באיחוד וגם בינן לבין מדינות מתקדמות אחרות החברות בארגון ה- OECD. כך, הייבוא והייצוא של פסולת פלסטיק נקייה וממוינת המיועדת למיחזור, OECD נשארת ללא שינוי, אך יבוא וייצוא פסולת פלסטיק שאינה קלה למיחזור או שנחשבת כפסולת מסוכנת יתאפשר בכפוף לאישורים מקדימים של המדינה המייצאת והמדינה המייבאת.


כתבות רלוונטיות:

  1. האיחוד האירופי אישר את דירקטיבת הפלסטיק החד פעמי, 25.6.2019
  2. קנדה תאסור שימוש בפלסטיק חד פעמי משנת 2021, 17.06.2019
  3. השינוע של פסולת פלסטיק בין מדינות יפוקח ויוגבל, 14.05.2019
  4. האיחוד האירופי אישר הפחתת השימוש בפלסטיק חד פעמי, 31.03.2019
  5. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

צמצום הפגיעה בסביבה ובבריאות

לפי האיחוד האירופאי, קביעת הכללים נובעת מהסחר הלא מבוקר בפסולת פלסטיק בעשור האחרון, אשר גרם לפסולת פלסטיק להגיע למטמנות, להישרף באוויר הפתוח או להיזרק לאוקיינוס ולפגוע בבריאות הציבור ובסביבה.

בשנת 2019 האיחוד האירופי ייצא 1.5 מיליון טונות של פסולת פלסטיק, בעיקר לטורקיה וליבשת אסיה - מלזיה, אינדונזיה, וייטנאם, הודו וסין. אולם הייצוא לסין פחת באופן קיצוני מאז שהמדינה החליטה להגביל את ייבוא פסולת הפלסטיק לשטחה בשנת 2018.

הכללים החדשים נועדו בעיקר למנוע את הייצוא של פסולת פלסטיק למדינות עולם שלישי שלעיתים קרובות לא ערוכות לטיפול נאות בפסולת. הכללים גם תואמים את התוכנית האירופית החדשה של כלכלה מעגלית ואת אסטרטגיית הפלסטיק של האיחוד האירופי להפחתת פסולת הפלסטיק ועידוד מיון ומיחזור טובים יותר שלה.

הכללים הנוכחיים מהווים עדכון לכללים קודמים שנקבעו במאי 2019 על בסיס מחויבות של 187 מדינות לאמנת בזל. הכללים קבעו לראשונה כי יתקיים פיקוח עולמי על הסחר הבינלאומי בפסולת פלסטיק, אשר אף יעוגן באמנת באזל, והעדכון הנוכחי אף הולך רחוק יותר ממה שנדרש באמנה.

הליך הודעה והסכמה מראש בין המייבאת והמייצאת

כאמור, לפי הכללים המעודכנים ייאסר ייצוא מאירופה של פסולת פלסטיק מסוכנת או שקשה למחזרה אל מחוץ למדינות ה-OECD, והיבוא והייצוא של פסולת כזו תותר בין מדינות אירופה למדינות מתקדמות אחרות בכפוף לעמידה ב"הליך ההודעה וההסכמה מראש" לפיו אישור המשלוח כפוף להסכמת המדינה המייבאת והמדינה המייצאת.

חשוב לציין שהכללים לא חלים על פסולת פלסטיק נקייה, ממוינת המיועדת למיחזור או השבה.

הכללים נכנסו לתוקף בינואר 2021.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. הכללים המעודכנים