נשקלת הרחבת חוק השקיות לכל העסקים בישראל
גם בשנת 2020 נמשכה העלייה המתונה בצריכת שקיות, לאחר ההצלחה דרמטית בשנה הראשונה ליישום חוק השקיות (2017). במשרד להגנ"ס שוקלים להרחיב את החוק לכל העסקים בישראל
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/7/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח על יישום חוק השקיות נכון לשנת 2020, 4 שנים לאחר כניסתו לתוקף. מהנתונים עולה כי על אף שהחוק הביא להפחתת שקיות של 78% מיד עם תחילתו (2017), מאז שיעור רכישת השקיות גדל בהתמדה מדי שנה, כך שבשנת 2020 הוא גדל ב-31% ביחס לשנת 2017. למרות זאת, נתוני שנת 2020 עדיין מייצגים הפחתה של 72% ביחס לשנת הבסיס 2016.

המשרד להגנ"ס מעלה מספר השערות בגין הסיבות שהביאו לעלייה ברכישת השקיות מאז 2017, אך בינתיים, השרה להגנ"ס בוחנת מספר פעולות שמטרתן צמצום השימוש בשקיות, בין השאר, קביעה בחוק של יעדי צמצום שימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות ואיסור חלוקת שקיות בחינם בכלל העסקים במשק.


כתבות רלוונטיות:

 1. חוק השקיות: כסף, ביקורת, הרחבה, 01.11.2020
 2. חוק השקיות ממשיך לרשום הצלחה. כיצד תשפיע הקורונה? 06/09/2020
 3. הצלחת חוק השקיות פותחת את תיאבון הרגולטור להרחבתו19/7/2018
 4. מחקר של בנק ישראל: יש להרחיב את חוק השקיות27/3/2018
 5. למידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

הפחתה ממוצעת של 75% מאז 2016

בשנת 2020 נמכרו לצרכנים כ-495 מיליון שקיות, לעומת 1.75 מיליארד שקיות בשנה האחרונה שלפני יישום חוק השקיות (2016). להלן סיכום נתוני חוק השקיות:


להגדלה לחצו כאן

כאמור, לאחר הצניחה הדרמטית (78%) בנתוני רכישת השקיות בשנה הראשונה ליישום החוק, ניכרת מגמת עלייה שנתית ברכישת שקיות כפי שמדווח על ידי הקמעונאים במסגרת חוק השקיות.

המשרד להגנ"ס מציג מספר השערות לסיבת העלייה בצריכת השקיות, כאמור 31% בין השנים 2017-2020, בינהן:

 • מגפת הקורונה: ייתכן שהשימוש בשקיות חד פעמיות גדל בשל גידול ברכישות המזון ומטעמי סטריליזציה - אנשים העדיפו שקיות חד פעמיות על חשבון הרב פעמי.
 • חלה עלייה בכמות הסניפים המדווחים במסגרת חוק השקיות: משנת 2017 לשנת 2020 נוספו למעלה מ– 170 סניפים שעליהם מדווחים הקמעונאים.
 •  גידול באוכלוסייה: כ – 8.5% בין שנת 2017 לשנת 2020.

למה משמש הכסף של חוק השקיות?

חוק השקיות קובע, כי רשתות שיווק גדולות ימכרו שקיות נשיאה חד פעמיות במחיר של לפחות 8.5 אג' לשקית בתוספת מע"מ. הכסף שנגבה מהצרכנים עבור השקיות מועבר מרשתות השיווק לקרן לשמירת הניקיון המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בחישוב פשוט, 1.75 מיליארד השקיות שנמכרו במסגרת חוק השקיות בשנים 2017-2020, העשירו את קופת קרן הניקיון בכ-150 מיליון ₪. בחישוב שנתי מדובר על כ-35 מיליון ₪ שמתווספים לקרן הניקיון.

הכסף מחוק השקיות מנוהל בחשבון נפרד בקרן הניקיון ואמור לשמש לעידוד צמצום השימוש בשקיות וצמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות הנגרמות מהשימוש בהן וכן יוכלו לשמש למתן סיוע ליצרני שקיות נשיאה, בין השאר, לשם התאמת פעילותם להוראות החוק.

האם חוק השקיות יורחב לכל העסקים?

חוק השקיות חל רק על הקמעונאים הגדולים. אך בשל העלייה המתונה במכירת השקיות מדי שנה השרה להגנ"ס בוחנת כעת צעדי מדיניות שמטרתם לצמצם את השימוש בשקיות. הצעדים כוללים, בין היתר, קביעה בחוק של יעדי צמצום שימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות ואיסור חלוקת שקיות בחינם בכלל העסקים במשק.

ביקורת: חוק השקיות לא יעיל, יקר, ולא מצמצם פסולת

בעבר, פרופ' אופירה איילון ממוסד שמואל נאמן מהטכניון, שביצעה עבור המשרד להגנ"ס עבודת מחקר מקיפה בנושא צמצום הצריכה של שקיות בשנת 2008, פרסמה נייר עמדה ביקורתי כלפי חוק השקיות.

לפי איילון, חוק השקיות לא מביא לצמצום הפסולת בישראל, זאת מאחר שלפני יישום החוק השקיות שימשו בחלק ממשקי הבית כשקיות אשפה ולשימושים שונים. כעת אותם משקי בית נאלצים לרכוש שקיות ייעודיות לפחי אשפה ולהשלים את צרכיו עם שקיות ללא ידיות – שהשימוש בהן לא נמדד.

איילון הסבירה כי השקיות מהוות חלק מזערי מכלל בעיית הטיפול בפסולת בישראל ועל כן לא נכון להקדיש להן חוק נפרד ובפרט כשהן כלולות בחוק האריזות. היא הוסיפה כי אכיפת החוק דורשת תקציב לא מוצדק לכוח אדם ולמעקב מטעם המשרד להגנ"ס והרשויות השונות, על חשבון משלם המיסים, זאת מבלי שהוכח כי צריכת כלל השקיות בישראל פחתה בזכות החוק.

בנוסף לטיעונים של איילון, חשוב להזכיר כי בשנים האחרונות חלה מגמה של מעבר לרכישת מוצרים מרשתות השיווק באינטרנט, שם המוצרים נארזים בשקיות ייעודיות, שמיוצרות במיוחד כך שלא ייכללו בחוק השקיות (ללא ידית נשיאה). מגמת ההזמנות באינטרנט התחזקה באופן משמעותי בתקופת הקורונה וכל עוד לא נמדדת העלייה בצריכת שקיות מסוג זה, שקיות האשפה ושקיות אחרות – קשה לכמת את התרומה הסביבתית של חוק השקיות.

התייחסויות

השרה להגנ"ס, תמר זנדברג: "כחלק מגמילת מדינת ישראל מפלסטיק, אנו מחויבים לשמור על ירידה דרמטית בצריכת שקיות הנשיאה החד פעמיות. אפעל לקידום חקיקה משלימה למניעת חלוקה בחינם של שקיות בכלל המשק הישראלי".

אלעד עמיחי, סמנכ"ל בכיר במשרד להגנת הסביבה וממונה על חוק השקיות: "המשרד להגנת הסביבה ימשיך בפעילויות הסברה ואכיפה על מנת לשמור על רמת צריכה נמוכה של שקיות נשיאה חד פעמיות. אנו עורכים ביקורות על הקמעונאים הגדולים, היבואנים והמחסנים ולא נסכים לשום הפרה של חוק השקיות".

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח יישום חוק