מענקים למחקרים וסקרים בתחום האקלים והפסולת
הקול הקורא הראשון תומך במחקרים על השפעת שינוי אקלים על המערכת האקולוגית ופתרונות מבוססי טבע לסיכוני שינוי אקלים. הקול הקורא השני מבקש לקבל הצעות בנושא פסולת וכלכלה מעגלית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/2/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם שני קולות קוראים לתמיכה במחקרים, אחד בתחום שינוי האקלים והשני בתחום הפסולת.

במסגרת הקול הקורא הראשון, התמיכה תינתן למחקרים בנושא השפעות שינוי אקלים על שירותי המערכת האקולוגית ופתרונות מבוססי טבע לסיכוני שינוי אקלים. גובה התמיכה המרבי למחקר יהיה חצי מיליון ₪, מתוך הסכום הכולל של הקול הקורא הנוכחי העומד על 1.5 מיליון ₪.

במסגרת הקול הקורא השני, התמיכה תינתן למחקרים ולסקרים בנושאי מדיניות הטיפול בפסולת בישראל, כלכלה מעגלית, פסולת טקסטיל, פסולת אורגנית, פסולת אריזות ופסולת פלסטיק. גובה התמיכה המקסימלי למחקר יהיה עד 750 אלף ₪ ולסקר/סקר היתכנות עד 200 אלף ₪, זאת מתוך 4 מיליון ₪ שיוקצו לקול הקורא הזה בכללותו.

תוצאות המחקרים והסקרים ישמשו בין היתר לגיבוש מדיניות המשרד ולקביעת דרכי פעולה מועדפות לקידום הטיפול בתחומי האקלים והפסולת.

קישורים לקולות הקוראים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. באילו תחומים סביבתיים המשרד משקיע, 18.3.2020
  2. לאחר סאגת המחקר האפידמיולוגי בחיפה שהופסק: 12 מחקרים16/3/2017
  3. 750  אלף ₪ למחקרים בנושא ים וחופים 21/1/2019
  4. 1.7 מיליון ₪ לסקרים ומחקרים בנושא תחליפי נפט לתחבורה  19/3/2019
  5. סיניה נתניהו, המדענית הראשית במשרד להגנ"ס, פורשת, 820/8/201

באילו נושאים אפשר להגיש הצעות מחקר?

המשרד להגנת הסביבה פונה במסגרת הקול הקורא בתחום האקלים לציבור החוקרים בארץ בבקשה לקבל הצעות מחקר במטרה

להמשך קריאת הכתבה המלאה