פורסמה הבהרה בנושא ערכי סף לגזי קרקע במרתפי חניה
הקלה בערכי הסף לגזי קרקע מתחת למבנים הכוללים קומות חניה תת-קרקעית רק בתנאי שיבוצעו לפחות 96 החלפות אוויר צח ביממה בחניון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/7/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר עדכון למסמך הבהרה על ערכי סף לגזי קרקע במבנים הכוללים מרתפי חניה. גם לאחר העדכון, תישאר בתוקף ההקלה בערכי סף לגזי קרקע במרתפי חניה תת קרקעית, אלא שנוסף תנאי לקבלת ההקלה: על מערכת האוורור שתותקן בחניון לפעול באופן שיבוצעו לפחות 96 החלפות אוויר צח ביממה.

ערכי הסף מתייחסים לגזי קרקע הנמדדים בשיטה אקטיבית TO-15 ומתייחסים למרתפים שמשמשים כחניונים בלבד.


כתבות רלוונטיות:

  1. הקלה בערכי סף לגזי קרקע בחניה תת קרקעית, 08.01.2018
  2. עדכון הנחיות סקר גז קרקע, 07.07.2021
  3. עדכון ערך תקין לאיזופרופנול [IPA] , 16.11.2020
  4. עדכון ערך סף של pH ודוחות מעבדה של קרקע מזוהמת, 25.10.2020
  5. מידע נוסף על סקר גזי קרקע | infospot

הקלה בערכי הסף לגז קרקע בכפוף לאוורור הולם

בשנת 2018 המשרד להגנ"ס פרסם הקלה בנוגע לערכי סף לגזי קרקע במבנים הכוללים מרתפי חניה, לפיה יהיה ניתן לקבל הקלה בערכי הסף המותרים לנוכחות גזי קרקע במרתפים המשמשים לחנייה תת קרקעית.

לפי המסמך, אם במרתפי החניה פועלת מערכת איוורור עצמאית, ניתן להכפיל פי 4 את ערכי הסף לריכוז גזי קרקע המותרים מבלי שנדרש לטפל בזיהום, כפי שמפורטים בטבלאות המסמך "ערכי סף מבוססי סיכון למזהמי קרקע – טבלאות עזר".

עם זאת, קבלת ההקלה תהיה כפופה לתנאי חדש שנוסף בהבהרה הנוכחית. על מערכת  האוורור בחניון לפעול כך שיבוצעו לפחות 96 החלפות אוויר צח ביממה בהתאם לשיקול מהנדס האוורור ותקני מינימום לחניונים.

עוד נקבע כי משטר החלפת האוויר הצח יתבצע באופן שווה לאורך כל שעות היממה ולא רק בשעות השיא של פעילות החניון או בחלק משעות היום. כלומר, המערכת תוכל לעבוד לסירוגין באופן שתספק לפחות 96 החלפות אוויר צח בפריסה שווה לכל אורך היממה.

חדירת גזי קרקע למבנים מהווה סיכון בריאותי

הסיבה לכך שיש הגבלות על שימוש בבניין שהקרקע מתחתיו או בסביבתו מזוהמת היא החשש מחדירת גזי קרקע לתוך המבנה. עם זאת, במקרה שיש חניון הוא משמש כחיץ בין המבנה לבין הקרקע ולכן ניתנת הקלה וערכי הסף של גזי הקרקע יכולים להיות גבוהים יותר.

גזי קרקע החודרים למבנה מהווים סיכון לבריאות הציבור מאחר שהם רעילים ובחלקם אף מסרטנים. חומרים אלה הם בעלי משקל מולקולרי נמוך ולכן עלולים לחדור למבנה. הם כוללים קבוצות מזהמים כגון חומרים אורגניים נדיפים (VOC), חומרים אנאורגניים (כגון: כספית, עופרת, סולפיד), חומרים חצי נדיפים (S-VOC). לדוגמא: מרכיבי דלקים כגון בנזן וכן פחמימנים מוכלרים שמקורם בפעילות תעשייתית של שימוש בממסים, TCE, PERC, CCl4 , ויניל כלוריד ותוצרי פירוק שלהם.

המזהמים הנדיפים נודדים כגז בתת הקרקע וחודרים למבנים דרך סדקים ברצפת ובקירות. התופעה קיימת בחללים תת קרקעיים כגון מרתפים וחניונים, וגם במבנים מעל הקרקע המצויים במגע ישיר עם הקרקע ובמבנים בהם יש חללים המקשרים בין הקרקע לבין הקומות העליונות, למשל פיר מעלית.

על מנת למפות, לזהות ולכמת את גזי הקרקע נהוג לבצע סקר גזי קרקע, כחלק מתהליך חקירת קרקע החשודה בזיהום.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. הבהרה - ערכי