עדכון הנחיות סקר גז קרקע
המשרד להגנ"ס פרסם גרסה מעודכנת של ההנחיות עם שינויים קלים בהן
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/7/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון קל להנחיות סקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית TO 15. מרבית השינויים הם עריכה לשונית, אך יש גם מספר שינויי תוכן קלים.

אחד השינויים הינו הבהרה לגבי המזהמים אותם יש לדגום בסקר גז קרקע. בנוסף לדרישות הקיימות של דיגום מזהמים בעלי נדיפות גבוהה ומזהמים בריכוז החורג מערך הסף לאוויר תוך-מבני, נוספה הבהרה (סעיף 1.3.3) שמדגישה כי יש לדגום את רשימת ברירת המחדל של המזהמים המופיעה בגרסה העדכנית ביותר בנמצא של נספח א' להנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע – "רשימת שיטות דיגום ואנליזה" – שעודכנו לאחרונה באפריל 2020.

שינוי נוסף בהנחיות, מתאים אותן לעדכון עליו דיווחנו לפני יותר מחצי שנה ועניינו עדכון ערך תקין לאיזופרופנול [IPA] המשמש לגילוי דליפות בדיגום גזי קרקע. לפי השינוי (סעיף 5.5.3.3 + 5.5.4.8), ערכי IPA  תקינים יהיו בטווח שבין סף הגילוי [LOD - Limit Of Detection] לבין 300 מיקרו גרם למ"ק. הערך התקין הקודם היה ריכוז  IPA הגבוה מפי 10 מסף הכימות [LOQ – Limit Of Quantifiation]. עדכון הטווח נעשה על רקע שיפור ביכולת איתור וכימות IPA  בדיגומי גז קרקע הנבדקים באמצעות קניסטרים בשיטת .TO-15


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכון ערך תקין לאיזופרופנול [IPA] , 16.11.2020
  2. עדכון ערך סף של pH ודוחות מעבדה של קרקע מזוהמת, 25.10.2020
  3. הנחיות המעודכנות להשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע, 21.09.2020
  4. עדכון הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, 04.07.2019
  5. הקלה בערכי סף לגזי קרקע בחניה תת קרקעית, 8.01.2018
  6. מידע נוסף על סקר גזי קרקע | infospot

תזכורת: מה זה סקר גז קרקע?

סקר גז קרקע מהווה בדרך כלל את השלב השני בתהליך בירור חשד לזיהום קרקע, לאחר שלב סקר היסטורי ולפני סקר קרקע, שכן הוא יכול לסייע באיתור מוקדי הזיהום בקרקע וייעול סקר הקרקע שמגיע אחריו. סקר גזי קרקע לא נדרש בכל המקרים, אלא בעיקר כשיש חשד למזהמים שהם חומרים נדיפים או חצי נדיפים.

סקר גזי קרקע יכול לשמש גם לבירור נקודתי, האם יש חדירת גזי קרקע למבנים קיימים והאם יש להתקין בהם אמצעי מיגון ואוורור.

גזי קרקע הם חומרים מזהמים נדיפים או חצי נדיפים הנודדים בתת הקרקע או במי התהום ועלולים לחדור למבנים דרך סדקים ברצפה, קירות המבנה ואף פירי מעליות ותשתיות. במרבית המקרים, מקור גזי הקרקע בדליפה/שפיכה של מזהמים נדיפים המחלחלים לקרקע, נספגים בה, נודדים דרך סדקים בקרקע או מי התהום ומתנדפים במשך הזמן לאוויר בפני השטח.

החשיפה לגזי קרקע נפוצה בעיקר במרתפים, חניונים תת קרקעיים או חללים בקומת קרקע. חשיפה ממושכת וחוזרת לגזי קרקע עלולה לגרום לתחלואה במגוון מחלות, בהתאם לסוג הגז המזהם. חלק גדול מגזי הקרקע ידועים כמסרטנים לאדם.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. הנחיות לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות TO15, המשרד להגנ"ס, 07.2021

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>