כיצד הקורונה משפיעה על ענף איכות הסביבה בישראל?
שמירת רציפות תפקודית של אתרי פסולת הנחשבים כמפעלים חיוניים. המשרד להגנת הסביבה בוחן כיצד להאריך היתרים ואישורים למפעלים המפוקחים הרלוונטיים. ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/3/2020

המשרד להגנת הסביבה נערך לשמירת הרציפות התפקודית של המפעלים החיוניים אשר באחריותו (בעיקר אתרי פסולת) ומתן הקלות למפעלים המפוקחים על ידו בהיבטי איכות הסביבה.

במסגרת תחומי האחריות של המשרד והשמירה על בריאות הציבור, המשרד ממשיך להפעיל באופן מלא את מערך החירום המטפל באירועי חירום סביבתיים כגון אירוע חומרים מסוכנים, קרינה, זיהום אוויר, אסבסט וזיהום נחלים.

בהערכת מצב שקיימו אמש בכירי המשרד להגנת הסביבה, הוצגה ההיערכות להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל. בדיון, שבוצע באמצעות שיחת וידיאו מקוונת, הוצגה תמונת מצב והתקיים דיון בפערים מרכזיים ובנושאים לטיפול. במסגרת זו, נבדקה היערכות הגורמים המפוקחים והמשרד, ועמידתם בהוראות משרד הבריאות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הנחיות חיטוי נגד קורונה לבתי עסק ורשויות מקומיות, 25.03.2020
  2. דוח משרד הביטחון: חיטוי נגד נגיף הקורונה23.3.2020
  3. דוח משרד הביטחון: מסיכות נגד נגיף הקורונה, 16.03.2020
  4. הקלות לתעשייה בהיתרים ורשיונות סביבתיים, 23.03.2020
  5. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | infospot

רציפות תפקודית של אתרי פסולת ופסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה נערך לשמירה על הרציפות התפקודית של המפעלים החיוניים אשר באחריותו - כגון החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב המשמשת כאתר הפסולת המסוכנת המרכזי בישראל, ומטמנות פסולת בכל רחבי הארץ. המשרד גם נערך לסיוע לרשויות מקומיות בכל תחומי אחריותו.

ואכן, בשיחה שקיימנו עם חברת עלה שרותי אקולוגיה המשתמש כאתר לקליטת פסולת תעשייתית ופסולת מסוכנת מסוגים שונים, נאמר לנו שהם ממשיכים לעבוד כרגיל ולתת שירות על מנת שמפעלים יוכלו להמשיך לעבוד ולפנות אליהם פסולת.

לאור המצב, בחברת שרותי אקולוגיה גם מציעים למפעלים שירות חיטוי נגד נגיף קורונה.

עבודה מול המפעלים המפוקחים בהיבטי איכות הסביבה

בהמשך להנחיות הממשלה, כחלק מצעדי ההתגוננות מפני התפשטות נגיף קורונה, צפויה הפחתה משמעותית בפעילות המשק ובכלל זה של הגופים שעליהם המשרד מפקח.

באשר לשמירת רציפות תפקודית של הגופים המפוקחים, המשרד להגנת הסביבה בוחן את המנגנונים החוקיים והמנהליים הנדרשים לצורך הארכת היתרים, אישורים ותנאים בתחומי הפעילות השונים.

גם בענף הפסולת האלקטרונית נערכים לקורונה

מבדיקה שעשינו עם תאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית מ.א.י, נאמר לנו כי הם נערכו לשמירה על רציפות תפקודית גם במצב של עבודה מהבית. כמו כן, צפוי צמצום משמעותי בפעילות קבלני האיסוף של פסולת אלקטרונית מהמגזר העסקי, מוסדות חינוך ומוסדות עירוניים, ומצד שני, התאגיד נערך להגדיל באופן משמעותי את פינוי מוצרי החשמל הישנים והפסולת האלקטרונית ממדרכות הרחובות ברשויות המקומיות שהתקשרו עם מ.א.י.