מדוע מיתנו את עליית דמי הטיפול לפסולת אריזות?
לחץ וטענות של יצרנים ויבואנים הביא ככל הנראה למיתון עליית מחירי דמי הטיפול בפסולת אריזות לשנת 2022. עם זאת, בחלק מזרמי הפסולת תורגש עלייה של 80% בדמי הטיפול, ובזרמים אחרים תירשם ירידת מחיר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/12/2021

דמי הטיפול בפסולת אריזות לשנת 2022 שפרסם תאגיד המיחזור תמיר בשבוע שעבר עוררו עניין בענף, מעבר לרגיל. זאת משום שתחילה הודיע תמיר כי צפויה עליית מחירים ממוצעת של 26%, וכמה ימים לאחר מכן, ככל הנראה בעקבות לחץ של יבואנים ויצרנים, הוא חזר בו וציין שעליית המחירים הממוצעת ליבואני וליצרני האריזות תעמוד על 15% בלבד ופרסם דמי טיפול בהתאם.

אגב, עליית המחירים הממוצעת היא נתון מתעתע, משום שיש מחיר נפרד לכל זרם פסולת אריזות לפי סוג החומר (נייר, קרטון, פלסטיק, מתכת וכו') ולפי הפרדה לזרם מסחרי וביתי - והיצרנים והיבואנים משלמים לפי סוג וכמות האריזות בהם הם משתמשים בפועל מדי שנה.

כלומר, כשמפלחים את דמי הטיפול החדשים מבינים שבחלק מהזרמים צפויה עליית מחיר של 80% ובחלק אחר צפויה דווקא ירידה במחירים. בהתאם לכך יהיו יבואנים ויצרנים שתהיה להם עליית מחירים של עשרות אחוזים בדמי הטיפול, ואחרים שתהיה אצלם ירידה.

אז באילו מקרים בין היתר צפויה עליית מחירים משמעותית? דמי הטיפול בפסולת אריזות מעץ, גם של הזרם המסחרי וגם של הזרם הביתי, צפויים לעלות בכ-80%. גם דמי הטיפול של קרטוניות השתייה מהזרם הביתי יעלו ב-2022 בכ-31% בהשוואה לשנת 2021, ודמי הטיפול במתכת מהזרם המסחרי יעלו בכ-30%. עליות וירידות המחירים המפורטות בהמשך הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. דמי הטיפול בפסולת אריזות צפויים לעלות בשנת 2022, 06.12.2021
  2. עודכן נוהל פטור מחוק פסולת אריזות ליבואנים קטנים, 03.10.2021
  3. דמי הטיפול בפסולת אריזות צפויים לעלות בשנת 2022, 12.09.2021
  4. תאגידי מיחזור פסולת אריזות: פורסמו הדרישות לקבלת הכרה, 27.06.2021
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

מה הביא למיתון העלייה במחירי דמי הטיפול?

נזכיר כי שלשום דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה אישר לתאגיד מיחזור האריזות תמיר תקופת הכרה נוספת ל-5 שנים. זו תקופת ההכרה השלישית שמקבל התאגיד והוא בינתיים ממשיך להיות שחקן יחידי בענף, ללא מתחרים שמנסים כבר מספר שנים לקבל הכרה מהמשרד להגנ"ס.

בשבועיים האחרונים נשמעו טענות של יבואנים ויצרנים על עליית מחירים מוגזמת בדמי הטיפול, בין היתר בשל היעדר תחרות. במקביל, בתמיר הוחלט למתן את העלייה בדמי הטיפול הממוצעים מ- 26% ל- 15%.

בתמיר אומרים כי לצורך יישום דרישות המשרד להגנת הסביבה נדרשת עלייה של כ- 30% בגביית דמי הטיפול לשנת 2022, אלא שהוחלט למתן את הגידול הצפוי באמצעות הגדלת המאמצים לגיוס יצרנים/יבואנים חדשים שיישאו בנטל ויגשרו על הפער הנדרש בתקציב.

תגובת תמיר המלאה בהמשך הכתבה.

באילו זרמים יתייקרו או יוזלו דמי הטיפול?

כאמור, בחלק מזרמי הפסולת תחל עלייה בדמי הטיפול בשנת 2022 ובחלק תחול ירידת מחיר. חשוב לציין שבכל סוגי פסולת האריזות בזרם הביתי יש עליית מחירים ובזרם המסחרי יש עלייה או ירידה במחיר, לפי סוג הפסולת.

זרם הפסולת שבו תחול העלייה הגדולה ביותר הוא זרם העץ: הן בזרם המסחרי והן בזרם הביתי צפויה עלייה של כ- 80% בדמי הטיפול, בהשוואה לשנת 2021. המחיר שנקבע הוא 54 ₪ לטון במקום 30 ₪ לטון.

בזרם הביתי צפויות עליות מחירים ליבואנים וליצרנים בין היתר גם בפסולת קרטוניות שתייה – עלייה של 30.7% בדמי הטיפול – בהמשך לעלייה של 44% בין 2020 ל-2021 (וסה"כ עלייה של כ- 90% בשנתיים).

עדיין בזרם הביתי, בפסולת אריזות פלסטיק מסוג PS ופלסטיק 'אחר' תהיה עלייה של כ- 29%, ועוד עליות מחירים מתונות יותר של עד 15% בזרמים נוספים בזרם הביתי. כאמור בזרם הביתי לא צפויה ירידה בדמי הטיפול בזרם כלשהו.

בזרם המסחרי צפויות עליות מחירים ב-4 סוגי פסולת בלבד מתוך 11 סוגים. עלייה של 80% תחול כאמור על זרם העץ, 30% על טיפול בפסולת אריזות מתכת, 15% על טיפול בקרטון ונייר ו-5% על קרטוניות שתייה.

מנגד, חלה ירידה של כ-10% בדמי הטיפול של כל זרמי פסולת הפלסטיק בזרם המסחרי: PET, HD,

LD, PP, PS, פלסטיק וחומר אחר.

ירידת המחירים הנוכחית בכל סוגי הפלסטיק בכ-9% מגיעה לאחר עלייה של 420% בדמי הטיפול בשנתיים 2021-2019 עבורי סוגי הפלסטיק הללו. בשנת 2019 התעריף היה 36 ₪ לטון, בשנת 2020 – 84 ₪ לטון והתעריף לשנת 2021 הוא 151 ₪ לטו. כאמור בשנת 2022 הוא צפוי לעמוד על 137 ₪.

מדוע נדרשת עליית מחיר דמי הטיפול?

תאגיד תמיר מסביר את עליית המחירים בצורך לעמוד בהחמרת הדרישות של המשרד להגנ"ס בנוגע להגדלת פריסת הפחים הכתומים ברשויות וכן באי צבירת עודפים בקופת התאגיד, ביחס לשנים קודמות. ואכן בתנאי ההכרה החדשים תמיר נדרש להגדיל את פריסת הפחים הכתומים ל-90% ממשקי הבית בישראל.

כאמור, דמי הטיפול נקבעים לכל סוג פסולת אריזות בנפרד (נייר/פלסטיק/מתכת וכו'). כמו כן, נעשית הפרדה במחיר בין הזרם הביתי (אריזות המגיעות לצרכן הביתי) לזרם המסחרי (אריזות המגיעות לבתי עסק). כל תעריף אמור לשקלל את העלות הנדרשת לאיסוף, מיון ומיחזור של אותו זרם ספציפי בהתאם ליעדי המחזור הקבועים בחוק, יחד עם עלויות רוחביות החלות על כל הזרמים.

החברות שישאו בעליית מחיר גבוהה: מזון, קוסמטיקה, מוצרי חשמל

כדי לקבל נקודת מבט נוספת על דמי הטיפול, שוחחנו עם ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה" המלווה יבואנים ויצרנים ביישום חוק האריזות. לדברי בושארי: "קשה להבין ולהסביר את מה שמתרחש. גם בשנת 2022 מגמת עליית דמי הטיפול ממשיכה לטפס וזאת לאחר "תיקונים" ועליות דרמטיות שבוצעו בשנתיים האחרונות בחומרים היחידים שלא עלו בסבב זה (פלסטיק בזרם מסחרי). בנוסף, גם המעבר לשיטת הדיווח המצומצמת, הביא לעליה חדה במרבית קטגוריות הדיווח, בתעריפי 2021.

מניתוח שעשינו על לקוחותינו, נראה כי פחות מאחוז אחד 1% מהחברות המדווחות ייהנו מהוזלה בדמי הטיפול וגם זו משקפת ירידה קלה של כ-5%. מנגד, עבור רובן המוחלט של החברות (למעלה מ-99%), התעריפים החדשים הביאו לעליית מחירים המתחילה בשיעור של 12% ומגיעה עד ל-65% עליה נטו בגובה התשלום.

החברות שיישאו בעלייה הגבוהה ביותר בדמי הטיפול הינם בעיקר מענפי המזון, קוסמטיקה-טואלטיקה ומוצרי חשמל, וזאת משום שהן מוכרות מוצרים ללקוחות קמעונאיים.

באופן די גורף, החישוב שלנו מראה עלייה ריאלית בדמי הטיפול של כ-14% נטו והמשמעות הינה, עלות נוספת של עשרות עד מאות אלפי ₪ בשנה לחברה והערכתי היא, כי הנטל יגולגל הלאה אל ציבור הצרכנים."

תמיר: ההפרש בדמי הטיפול יגיע מיבואנים ויצרנים חדשים

תגובת תאגיד המיחזור תמיר: "פעילות תאגיד מחזור האריזות- תמיר בחמש השנים האחרונות (2017-2021) נעשתה כשדמי הטיפול הממוצעים היו כמעט ללא שינוי.

בשנת 2022 דמי הטיפול יתעדכנו וישקפו בין היתר, את המדיניות הסביבתית אותה מעוניין המשרד להגנת הסביבה ליישם בכל הנוגע לטיפול בפסולת אריזות.

מדיניות זו, מעודדת את הפרדת פסולת האריזות במקור, בבתי התושבים ובבתי העסק ואיסופה באמצעות מערכי איסוף נפרדים לשם מחזורה.

במסגרת מדיניות סביבתית זו רואה המשרד להגנ"ס חשיבות רבה בהנגשת פתרונות המחזור השונים לתושבי המדינה בעיקר ע”י הרחבת פריסתם של הפחים הכתומים אשר נועדו לאיסוף פסולת אריזות שמצטברת בבתי התושבים וזאת בכל רחבי הרשויות המקומיות בישראל.

בהתאם נקבעו דרישות פרטניות על ידי המשרד להגנת הסביבה ובחמש השנים הבאות צפויים להיפרס פחים כתומים לעוד כמיליון משקי בית על מנת להגיע ל- 90% ממשקי הבית במדינת ישראל.

התקציב הנדרש לשנת 2022 ליישום דרישות המשרד להגנת הסביבה בשילוב ההימנעות מהעלאת דמי הטיפול עד כה, משקף עליה של כ- 30% בגביית דמי הטיפול לעומת שנת 2021.

יחד עם זאת על מנת למתן את העלייה הצפויה, התקבלה החלטה בתמיר לרכז מאמצים מיוחדים בגיוס יצרנים/יבואנים חדשים לרבות מאמצים רגולטוריים ובכך להעלות את גביית דמי הטיפול הכוללת בשנת 2022. באופן זה תוכנית העבודה והתקציב לא ישתנו אולם חלק גדול יותר מהגבייה הצפויה בשנת 2022, יגיע ממצטרפים חדשים. יישום התוכנית הנ"ל מביא לכך שהעלייה בדמי הטיפול הממוצעים תעמוד בשנת 2022 על כ- 15%."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה