היערכות למשבר האקלים: 28 מיליון ₪ לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים פרסמה לקט קולות קוראים לשמירה, שיקום ושיחזור שטחים פתוחים, תכנון מיזמים וביצוע סקרים וניטורים. הקול הקורא מוכוון לפעולות שעשויות למתן את השפעות האקלים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/5/2024

בדומה לשנה שעברה, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), פרסמה לקט קולות קוראים למימון פעולות לשמירה על שטחים פתוחים, בקתציב כולל של 28 מיליון ₪, בין היתר גם פעולות העשויות לסייע במיתון השפעות האקלים. הקולות הקוראים הם בנושאים הבאים:

 • קול קורא 1/2024 - ביצוע או תכנון פעולות מעשיות בשטחים פתוחים
 • קול קורא 2/2024 - פעולות בתחום התכנון בשטחים פתוחים, לרבות: תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט לביצוע, תוכניות אב, סקרים ואיסוף נתונים
 • קול קורא 3/2024 - סקרים, ניטור ומחקר כולל עיבוד נתונים. שני סוגי סקרים בלבד הם רלוונטיים – סקר מתחם מפורט רב תחומי או סקר ממוקד מפורט
 • קול קורא 4/2024 - שמירה על שטחים פתוחים מפני משבר האקלים, שיקום שטחים שנפגעו וחיזוק החסינות האקולוגית של מערכות אקולוגיות לחות בשטחים פתוחים

ניתן להגיש בקשה לכל אחד מהקולות הקוראים עד לתאריך 25.7.2024. מסמכי הקולות הקוראים מצורפים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. קול קורא לטיפוח ושמירה על שטחים פתוחים, 21.5.2023
 2. קק"ל תממן מיזמים סביבתיים בתחום האקלים, 13.2.2023
 3. קול קורא לתמיכה בפיתוח ושימור שטחים פתוחים, 9.8.2022
 4. 32 מיליון ₪ להיערכות רשויות מקומיות לשינוי אקלים, 05.1.2023
 5. כך תכינו תוכנית היערכות למשבר האקלים, 20.1.2022
 6. מידע נוסף על שינוי אקלים |  infospot

קול קורא להתמודדות עם משבר האקלים

תחומי הפעילות העיקריים שאותם יממן קול קורא 4/2024 בהיקף כולל של כ-20 מיליון ₪ הם שמירה, פיתוח וטיפוח אזורי גידול לחים או שיקום ושיחזור שלהם, וכן שמירה או שיקום חסינות אקלימית של מערכות אקולוגיות לחות בשטחים פתוחים. הפעולות יכולות להיות למשל הברה (rewilding) ושחזור מערכות פגועות. בכל מקרה, הדגש יהיה על אתרים ששיקומם עשוי למתן את השפעות האקלים.

מה נכלל בהגדרה של שטחים פתוחים, לפי הקול הקורא?

 • שטחים פתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, כולל אזורי נופש ופנאי בחיק הטבע, גנים ופארקים.
 • שטחים שאינם מבונים, לרבות שטחים שאינם מיועדים לפיתוח או לבינוי רחב היקף בטווח הקצר. למשל, שטחים מטרופוליניים בייעוד ירוק – שמורות טבע, גנים לאומיים, יערות ועוד.
 • שטחים שלא יפותחו במסגרת היטלי פיתוח הנגבים על ידי הרשויות.
 • שטחים הזקוקים להגנה, לפיתוח סביבתי, להנגשה ולשיקום לשם חיזוק תפקודם וייעודם לתועלת הציבור לנופש בחיק הטבע. הכוונה היא בין היתר לשטחים הזקוקים לשיקום של מגוון המינים והמערכות האקולוגיות ולמניעת מפגעים.

הקרן מדגישה כי היא תשים דגש על איתור מיזמים עם השפעה אקלימית משמעותית ושיפור המגוון הביולוגי במערכת הקרקעות והסלע, במערכת האטמוספירית, במערכת הצומח והחי ובמערכת המים בבתי הגידול הלחים. בנוסף, יושם דגש על שיקום בתי גידול לחים כמערכות הידרולוגיות ואקולוגיות.

אחת הדרישות היא שהיקף השטח שיובא לטיפול הקרן לא יפחת מ-110 דונם.

הפעולות שימומנו יהיו משלבי התכנון המפורט לביצוע, דרך שלביו השונים של המיזם ועד לביצועו בפועל. הזוכים יתחייבו להחזיק את המיזם במשך עשור לפחות.

קולות קוראים לתכנון, סקרים ומיזמים בשטחים פתוחים

מלבד קול קורא הממוקד באקלים, הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים פרסמה כאמור 3 קולות קוראים נוספים:

 1. קול קורא 1: ביצוע או תכנון פעולות מעשיות בשטחים פתוחים
 2. קול קורא 2: פעולות בתחום התכנון בשטחים פתוחים, לרבות: תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט לביצוע, תוכניות אב, סקרים ואיסוף נתונים - לטובת הסדרת השימוש בשטחים פתוחים
 3. קול קורא 3: סקרים, ניטור ומחקר כולל עיבוד נתונים. שני סוגי סקרים בלבד הם רלוונטיים – סקר מתחם מפורט רב תחומי או סקר ממוקד מפורט – לטיפוח ושמירה על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי בהם

סכום התמיכה הכולל יהיה עד 6 מיליון ₪ למיזם בתחום הביצוע (קול קורא 1), עד 1 מיליון ₪ למיזם בתחום התכנון (קול קורא 2), ועד 400 אלף ₪ לביצוע סקר, מחקר וניטור (קול קורא 3).

למי מיועדים הקולות הקוראים?

להלן הגופים שיוכלו לגשת לקולות הקוראים:

 • רשות מקרקעי ישראל
 • משרדי ממשלה
 • חברות ממשלתיות
 • רשויות סטטוטוריות
 • רשויות מקומיות
 • גופים הפועלים בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובסיס התקציב שלהם הוא תקציב ממשלתי מלא לצורך פעילותם
 • בקול קורא 3/2024 לביצוע מחקרים וסקרים – יוכלו לגשת גם גופים אקדמיים או גופים רשומים המוכרים על ידי משרד המדע

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה