לראשונה דרישה לתסקיר אקלימי ממקימי מפעל לפצלי שמן
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום אישרה לחברת רא"מ לקדם פרויקט של הקמת מפעל פצלי שמן במישור רותם, בכפוף לתסקיר אקלימי ותסקיר השפעה על הסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/6/2021

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום אישרה לקדם את הפרויקט של חברת רא"מ להקמת מפעל להפקת אנרגיה מפצלי שמן ב'מישור רותם'. האישור ניתן לחברה בכפוף לכך שתערוך תסקיר השפעה על הסביבה, בהתאם להנחיות מחמירות של המשרד להגנ"ס, וכן, לראשונה ובאופן תקדימי -  תסקיר אקלימי שמטרתו להעריך את השפעת הפרויקט על פליטות גזי חממה.

החלטת הוועדה לאשר את קידום הפרויקט היא בניגוד לעמדת הארגונים הסביבתיים שביקשו למנוע אותו והתבססו בין השאר על הסתייגויות שעלו בוועדה מצד המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות בדיון שהתקיים לפני כשנה, עקב החשש מפליטות משמעותיות של מזהמים והיותו של המיזם עומד בסתירה למדיניות המעבר לאנרגיות מתחדשות של ישראל.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשרד להגנ"ס מתנגד להקמת מפעל הפקת אנרגיה, 13.5.2020
  2. לא יאושרו רישיונות חדשים לכריית פצלי שמן,  19.2.2020
  3. משרד הבריאות מתנגד להקמת מתקן פצלי שמן02.7.2020
  4. הפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק29/4/2019
  5. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | Infospot

קידום הפרויקט בכפוף להנחיות מחמירות

הוועדה התכנסה בשבוע שעבר ב'זום' ובפניה הוצגו שתי הצעות שונות: לאשר את קידום הפרויקט, זאת בכפוף לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה ותסקיר אקלימי על פי הנחיות של המשרד להגנ"ס, או לדחות את אישור הנחיות לתסקיר ואת קידום הפרויקט, בשל סיכוייו הנמוכים להתממש, כפי שסבורים גופים סביבתיים שונים.

הוועדה החליטה לקבל את ההצעה הראשונה, כלומר קידום הפרויקט בכפוף לתסקיר סביבתי, ברוב של 13 מתוך 15 חברים.

משמעות הדבר היא שחברת רא"מ קיבלה אור ירוק לערוך את התסקירים המתבקשים, המהווים צעד חשוב בהתקדמות הפרויקט. החברה תצטרך לבצע את התסקירים לפי הנחיות של המשרד להגנ"ס, שאת חלקן היא ביקשה לשנות או להסיר בעבר, אך הסכימה לקבלם בסוף כפי שהם.  

מפעל להפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק

שותפות רא"מ (רותם אנרגיה מחצבים) הוקמה בשנת 2016. היא מחזיקה ברישיון חיפוש פצלי שמן במישור רותם ומתכננת הקמת מתקן להפקת נפט וחשמל מפצלי שמן, שיועשרו בפסולת פלסטיק ממתקני מיון פסולת עירונית.

לפני כשנתיים הסתיימה בהצלחה בדיקת מעבדה לבחינת התאמת התנאים בישראל לטכנולוגיה שמקורה ברוסיה. התהליך נקרא פירוליזה (זיקוק יבש) והוא למעשה פירוק של חומר אורגני על ידי חימום אך ללא נוכחות חמצן, כך שלא מתרחשת בעירה.

על פי התוכנית שהציגה השותפות בפני הוועדה המחוזית, המפעל יהיה בעל כושר עיבוד של כ־2 מיליון טון תערובת פצלי שמן ופסולת פלסטיק בשנה. פצלי השמן יתקבלו ממכרה שמיקומו כ־2 ק"מ מהמפעל, ופסולת הפלסטיק תגיע ממתקני מיחזור של פסולת עירונית לאחר מיון.

היקף הכרייה השנתי של פצלי השמן צפוי לעמוד על 1.8 מיליון טונות בשנה, ואספקת הפסולת תהיה בהיקף של כ־200 אלף טון בשנה. התוצר הצפוי מהמפעל יהיה כ־1.5 מיליון חביות נפט בשנה, וכ־70 מגה וואט חשמל באמצעות תחנת כוח שתקום במקום.

החברה התעקשה לערוך תסקיר סביבתי והוועדה אישרה

בישיבה שנערכה לפני שנה בוועדה, חברת רא"מ ביקשה לקבל הנחיות להכנת תסקיר סביבתי לפרויקט מהמשרד להגנ"ס – צעד שיאפשר לה לקדמו. החברה הדגישה שהתסקיר יכלול את כלל התהליך המוצע: מהגעת פצלי השמן לפתח המפעל, דרך הבאת פסולת הפלסטיק הנדרשת לתהליך (לרבות מקורותיה), תהליך הייצור, ועד הובלת הנפט לבתי הזיקוק, כולל הליך הזיקוק. הנתונים יתווספו לתסקיר של כריית פצלי השמן שנערך בנפרד.

אלא שהמשרד להגנ"ס הביע התנגדות להקמת המפעל בטענה שההשפעה הסביבתית של הפרויקט אינה תואמת את מדיניות מדינת ישראל לצמצום פליטת גזי חממה, צמצום הפסולת והנזקים הנגרמים ממנה.

בתום הישיבה לפני כשנה, הוועדה החליטה לאפשר לחברת רא"מ להכין תסקיר השפעה על הסביבה ורק לאחר מכן לקיים דיון עקרוני בנושא, וזאת למרות הסבירות הנמוכה לאישור הפרויקט בשל חוסר ההתאמה למדיניות הישראלית.

כחודשיים לאחר מכן הגיש המשרד להגנ"ס לחברה הנחיות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה. החברה ביקשה להסיר חלק מהדרישות או לשנותם, אך המשרד להגנ"ס לא הסכים לכך, מה שגרר דיון נוסף בפורום רחב שגם הוא לא קידם את רצון החברה לשנות את ההנחיות. לבסוף, לפני כשבועיים, הודיעה חברת רא"מ כי היא מקבלת את ההנחיות כמו שהן ומודעת לעלויות הגבוהות הכרוכות בכך.

בעקבות כך, הוועדה קיימה לפני כשבוע ישיבה שבה הוצגו עיקרי ההנחיות להכנת התסקיר של המשרד להגנ"ס, והחליטה לאשרן ולאפשר לחברה להכין תסקירים בהתאם.

הארגונים הסביבתיים: יש לעצור את הפרויקט

במכתב ששלח ארגון אדם טבע ודין לנציגי הוועדה לפני כינוסה בשבוע שעבר, הוא סבר שחברת רא"מ תנסה לבקש הקלות הנוגעות לתסקיר והזהיר מפני כך.

בפני הוועדה הועלתה הצעה חלופית לאישור ההנחיות לתסקיר – לדחות אותן ובכך לגדוע את קידום הפרויקט. נציגים סביבתיים שהציעו את ההצעה נימקו אותה בכך שקידום התכנית שתאפשר הפקת אנרגיה מפצלי שמן, אינה עולה בקנה אחד עם היעדים של ישראל להפחתת מקורות פליטה, והוסיפו כי הובלת כמויות גדולות מאוד של פסולת פלסטיק מכל הארץ ל'מישור רותם' בנגב המזרחי, רק כדי שתשתלב עם עיבוד פצלי השמן בהליך של פירוליזה, במקום למחזר אותה ולטפל בה בסמוך למקור היווצרותה, עומד בניגוד למדיניות הנוכחית לטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה ושל המועצה הארצית לתכנון בניה.

כמו כן, הגופים הסבירו כי גם ההכרח להוביל כמות גדולה של נפט במכליות כביש מ'מישור רותם' אל בתי הזיקוק באשדוד או בחיפה, תוך העמסה של מכליות רבות על כבישי הארץ, מהווה חסרון גדול מאוד. בנוסף, הליך של הכנת תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית עלול להמשך זמן רב ויידרש לתשומות גדולות של זמן וכסף, הן של חברת רא"מ והן של מוסדות התכנון.

עידוד פרויקטי תשתית ב"תסקיר אקלימי"

המשרד להגנ"ס הודיע לפני מספר חודשים כי הוא מעוניין לחייב פרויקטי תשתית לבצע 'תסקיר אקלימי' כחלק מההליך התכנוני, בדומה לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה.

התסקיר האקלימי לא יחייב את הממשלה, מוסדות התכנון או גופים אחרים לקבל החלטה מסוימת, אלא לתת את הדעת להיבט האקלימי ולבחון באופן שיטתי השפעות אקלימיות – להבין עד כמה פרויקט התשתית מתאים לתוכניות ההיערכות הלאומיות לשינויי אקלים, לבחון את פליטת גזי החממה הצפויה ממנו ואת האמצעים להפחתה.

התייחסויות

ארגון אדם טבע ודין: "הוועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה לקדם פרויקט עם פוטנציאל הרסני אשר מסכן את ההתחייבויות הבינלאומית של מדינת ישראל למאבק בשינוי אקלים וכך מאפשר קידום של פרויקט לזיקוק ועיבוד של פצלי שמן דלק פוסילי ומזהם.

עם זאת, הוועדה החליטה לאמץ את הנחיות של המשרד להגנת הסביבה, אשר בצעד תקדימי כוללים בחינה אקלימית של הפרויקט. תסקיר אקלימי ותסקיר השפעה על הסביבה שמהווה צעד תקדימי בהתייחסות לפרוייקטים מסוג זה. אנחנו מקווים שזה צעד בכיוון הנכון".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>