קפיצה של 80% ב-4 שנים בכמות פסולת הבניין הממוחזרת
דוח של המשרד להגנ"ס על נתוני שנת 2022 מצביע על המשך מגמת שיפור בטיפול בפסולת בניין במרבית המדדים, וצפי להמשך שיפור בשנים הקרובות בשל תמיכה בהקמה והרחבה של מתקני טיפול נוספים וחקיקת חוק פסולת בניין
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/3/2024

הטיפול בפסולת בניין ממשיך להראות מגמת שיפור, כך עולה מדוח שפרסם המשרד להגנת הסביבה על נתוני שנת 2022. כמות פסולת הבניין שנקלטה באתרי טיפול מורשים המשיכה לגדול (5% בהשוואה לשנה הקודמת) בעיקר בזכות גידול בכמות מתקני הטיפול בפסולת בניין - 2 מתקנים נוספו בשנת 2022. במבט רב-שנתי יש גידול מ-24 מתקנים בשנת 2015, ל- 37 מתקנים בשנת 2022.

לא רק שכמות פסולת הבניין שנקלטה גדלה, אלא גם שיעור המיחזור המשיך לגדול בשנת 2022 והגיע ל 72%, עלייה של 6% ביחס לשנה הקודמת, וקפיצה של 20% ביחס לשנת 2018. אם מסתכלים על הגידול הכמותי – כלומר כמות פסולת הבניין שמוחזרה (ולא האחוז מתוך הסה"כ), אז יש קפיצה עוד יותר מרשימה, של 15% בכמות פסולת הבניין שטופלה בשנת 2022 (4.5 מיליון טון) ביחס לשנה הקודמת (3.9 מיליון טון), וקפיצה של 80% ביחס לשנת 2018 אז מוחזרו 2.5 מיליון טון.

אחד הנתונים החשובים הוא כמות פסולת הבניין שנוצרה אך לא הגיעה לאתרי הטיפול, כלומר הושלכה בשטחים פתוחים או הוטמנה באתרים פיראטיים. למרות שכולם מסכימים שמדובר על תופעה רחבת היקף ואחד מהמפגעים הסביבתיים הבעייתים ביותר, למשרד להגנ"ס אין נתונים מהימנים אודות כמות פסולת הבניין שנוצרת מדי שנה, ולכן גם אין נתונים מהימנים על כמות פסולת הבניין שלא מטופלת כחוק, אלא הערכות כלליות בלבד, לפיהן מדובר על כמיליון טון פסולת בניין בשנת 2022.

כדי להתמודד עם ההשלכה הפיראטית הנרחבת, בימים אלה מקודם חוק פסולת בניין בכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית.

קישור לדוח מופיע בתחתית הידיעה.

תרשים: כמות פסולת בניין שנקלטה באתרי טיפול ועברה מיחזור


כתבות רלוונטיות:

  1. אסדרה של ענף מובילי הפסולת, 8.2.2024
  2. המחלוקות סביב הצעת חוק פסולת בניין, 13.06.2023
  3. פסולת בנייה: גידול במתקני הטיפול ובפסולת המטופלת כחוק, 10.5.2023
  4. פשיטה על תחנות מעבר פיראטיות, 14.12.2022
  5. למידע נוסף על פסולת

גידול בכמות הפסולת המטופלת בזכות גידול בכמות מתקני הטיפול

לפי הדוח, נכון לשנת 2022 פעלו בישראל כ-37 אתרי טיפול מורשים לפסולת בניין. מדובר ב-2 אתרים נוספים לעומת 2021, המהווה המשך מגמה של גידול בכמות מתקני הטיפול בפסולת בניין, מ-24 מתקנים בשנת 2015.

הגידול בכמות מתקני הטיפול בפסולת בניין הוא אחת הסיבות העיקריות לגידול בכמות פסולת הבניין שנקלטת באתרים מורשים. בשנת 2022 קלטו 37 האתרים המורשים 6.2 מיליון טון פסולת בניין, גידול של 5% ביחס לשנה שלפני כן.

כפי שצוין גם בדוח לשנת 2021, הגידול בכמות מתקני הטיפול צפוי להימשך מכיוון שהמשרד להגנת הסביבה אישר תמיכה כספית באמצעות קרן הניקיון להקמה של 16 מתקני מיחזור פסולת בנייה חדשים ושדרוג של 15 מתקנים קיימים בהיקף כולל של 157 מלש"ח.

המשך מגמת גידול בכמות פסולת בניין שעברה למיחזור

הישג חשוב שעולה מנתוני הדוח הוא

להמשך קריאת הכתבה המלאה