פסולת בנייה: גידול במתקני הטיפול ובפסולת המטופלת כחוק
שיפור בטיפול בפסולת הבנייה בישראל: הגידול בכמות מתקני הטיפול גרמה לגידול בכמות הפסולת שנקלטה, ובכמות הפסולת שמוחזרה. הגידול צפוי להמשיך עקב המשך העידוד בהקמה ושדרוג של מתקני טיפול וצעדים נוספים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/5/2023

המשרד להגנת הסביבה מפרסם דוח תמונת מצב על הטיפול בפסולת בנייה בשנת 2021 עם השוואה לשנים קודמות. מהדוח עולה תמונת מצב מעודדת: כמות המתקנים לטיפול בפסולת בניין גדלה משמעותית בעשור האחרון, והיא תרמה לגידול בכמות פסולת הבניין המועברת לאתרים מורשים ולגידול בכמות פסולת הבניין הממוחזרת.

מגמת השיפור צפויה להימשך בשנים הקרובות בשל המשך התמיכה של המשרד להגנת הסביבה בהקמה ובשדרוג של מתקני טיפול בפסולת בניין, בהקמת מערכי ניהול פסולת בניין אזוריים של רשויות מקומיות, וכמובן הודות לניסיון של המשרד לקדם חוק פסולת בניין במסגרת חוק ההסדרים.

חשוב להדגיש כי חלק מהנתונים שהמשרד מציג בדוח מבוססים על הערכות ונתונים שכנראה אינם מדויקים ואינם שלמים, בלשון המעטה. לכן יש להתייחס בספקנות למספרים של שנה מסוימת, ולהסתכל על המגמה הרב שנתית – שהיא כנראה יותר נאמנה למציאות. דוגמאות לפערים בנתונים בהמשך הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. חוק ההסדרים עבר קריאה ראשונה, 3.4.2023
  2. חוק פסולת בניין אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה, 12.3.2023
  3. פשיטה על תחנות מעבר פיראטיות, 14.12.2022
  4. מדריכים לניהול הריסת מבנים ופסולת בנייה, 5.12.2022
  5. למידע נוסף על פסולת

יותר מתקני טיפול, פחות השלכה בשטחים פתוחים

נתון שלגביו אין ספק הוא הגידול בכמות מתקני הטיפול בפסולת בנייה

להמשך קריאת הכתבה המלאה