מלגות ותמיכה במחקרים וסקרים בנושאי סביבה
המשרד להגנת הסביבה פרסם שני קולות קוראים לתמיכה במחקרים וסקרים בנושאים: זיהום אוויר ופליטות גזי חממה וזיהום ים. קול קורא נוסף מתמקד במלגות לסטודנטים מצטיינים שחוקרים בתחומי סביבה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/6/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר שני קולות קוראים לקבלת הצעות למחקרים ולסקרים. בנוסף לכך, בחודש שעבר, פרסם המשרד קול קורא להענקת מלגות מחקר בתחומי הסביבה לסטודנטים מצטיינים.

הקול הקורא הראשון עוסק בזיהום אוויר ופליטת גזי חממה והוא מפורסם כחלק מהתוכנית הלאומית למניעה ולצמצום זיהום אוויר ופליטות גזי חממה. הקול הקורא השני עוסק בזיהום ים.  

במסגרת הקול הקורא הראשון אפשר להגיש הצעות למחקרים וסקרים ב-4 נושאים:

 1. אפיון חלקיקים וקביעת ריכוזי רקע
 2. זיהום אוויר מתחבורה
 3. פליטות מגידול בעלי חיים
 4. זיהום אוויר תוך מבני והפחתת פליטות VOC ממשקי בית

במסגרת הקול הקורא השני הנושאים הרלוונטיים, שבהם אפשר להגיש הצעות, הם:

 • זיהום הים התיכון מנגר עירוני
 • ערכי רקע למזהמים בים שבמפרץ אילת, על רקע חידוש השינוע בנמל קצא"א והרחבת נמל אילת.

אפשר להגיש הצעות לשני הקולות הקוראים עד לתאריך 1.8.2022 בשעה 12:00.

הקול הקורא השלישי, שפורסם בחודש שעבר, מציע מלגות מחקר בתחומי סביבה לסטודנטים מצטיינים, בין 23-32 אלף ₪ לשנה, והוא מתמקד בתחומים הבאים:

 • טיפול בפסולת ומיחזור וכלכלה מעגלית
 • זיהום אוויר
 • שינוי אקלים
 •  מחלות זואונוטיות (מבעלי חיים)

 


כתבות רלוונטיות:

 1. מענקים למחקרים וסקרים בתחום האקלים והפסולת, 06.2.2022
 2. באילו תחומים סביבתיים המשרד משקיע, 18.3.2020
 3. לאחר סאגת המחקר האפידמיולוגי בחיפה שהופסק: 12 מחקרים16/3/2017
 4. 750  אלף ₪ למחקרים בנושא ים וחופים 21/1/2019
 5. 1.7מיליון ₪ לסקרים ומחקרים בנושא תחליפי נפט לתחבורה  19/3/2019

קול קורא 1: מחקרים וסקרים בנושא זיהום אוויר וגזי חממה

במרץ האחרון הממשלה אימצה את התוכנית הלאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ופליטות גזי החממה בישראל. במסגרתה הוטל על השרה להגנת הסביבה לפרסם קולות קוראים למחקרים בנושא זיהום אוויר. זה הרקע לפרסום הקול הקורא הנוכחי.

המחקרים והסקרים שיבוצעו כתוצאה מהקול הקורא ישמשו את המשרד להגנת הסביבה לגיבוש מדיניות ותוכניות להפחתת מזהמים.

מי רשאי להגיש בקשות? במקרה של מחקרים, מוסדות מחקר המוכרים על ידי הקרן הלאומית למדע. במקרה של סקרים, כל אדם, עמותה, גוף ממשלתי או תאגיד אחר לרבות מוסדות להשכלה גבוהה ומכוני מחקר בישראל.

באילו נושאים אפשר להגיש מחקרים בסיסיים ויישומיים, סקרים וסקרי היתכנות? ב-4 הנושאים הבאים:

 1. אפיון חלקיקים וקביעת ריכוזי רקע
 2. הפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה
 3. כימות והפחתת פליטות מגידול בעלי חיים
 4. זיהום אוויר תוך מבני, הפחתת פליטות VOC ממשקי בית

המשרד מעוניין לבחור בהצעה אחת לפחות מכל נושא. אולם אם לא ימצא מחקר מכל נושא ייתכן שייבחרו שני מחקרים/סקרים או יותר באותו נושא.

מה משך המחקרים והסקרים? משך המחקרים וסקרי ההיתכנות אמור להיות עד 3 שנים, ומשך סקרים רגילים – עד שנתיים.

מה היקף התקציב? היקף התקציב המשוער הכולל לקול קורא הוא 3 מיליון שקלים. תקציב מרבי כולל להצעה יהיה למחקר עד 750,000 ₪, לסקר עד 100,000 ₪ ולסקר היתכנות עד 100,000 ₪.

מה אמות המידה לבחינת ההצעות? בדיקת איכות ההצעות תיעשה בהתאם לאמות המידה הבאות:

 • איכות מדעית של הצעת המחקר ו/או הסקר ותוכנית העבודה תזכה בעד 45 נקודות
 • השכלה, מומחיות וניסיון – עד 20 נקודות
 • חדשנות ותרומה לקידום ידע חדש – עד 20 נקודות
 • רלוונטיות ההצעה לקידום מדיניות – עד 10 נקודות
 • מידת התאמה למטרות הקול הקורא – עד 5 נקודות

המועד האחרון להגשת הצעה הוא 1.8.2022 בשעה 12:00.

קול קורא 2: מחקרים וסקרים בנושא זיהום ים

הקול הקורא השני הוא פנייה של המשרד להגנת הסביבה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לציבור החוקרים בארץ בבקשה להגיש הצעות למחקרים וסקרים בנושא זיהום ים.

מי רשאי להגיש בקשות? כל אדם, עמותה, גוף ממשלתי או תאגיד אחר לרבות מוסדות להשכלה גבוהה, מכוני מחקר בישראל.

באילו נושאים אפשר להגיש מחקרים וסקרים? ב-2 הנושאים הבאים:

 1. מחקרים בנושא זיהום ים תיכון מנגר עירוני: המציעים יוכלו להגיש, במסגרת קול קורא זה, הצעות למחקר בנושא הערכה של עומס המזהמים )איכות וכמות הזיהום) המגיע לים דרך הנקזים (מערכת הנגר העירונית) בעתות של גשמים.
 2. סקרים בנושא ערכי רקע למזהמים במי הים במפרץ אילת: סקר חד פעמי לאפיון מצב הבסיס של מפרץ אילת, תוך מיפוי ריכוזי הרקע ואתרים מזוהמים לאורך החוף.

לאחר שמופו הנקזים ואגני הניקוז בארץ, המשרד להגנת הסביבה מעוניין לכמת את האיכות והעומס של הנגר העילי מנקזים, במטרה לכמת את כלל הזיהום לים ממערכות הניקוז במדינה. זאת הסיבה שהוא מבקש כעת הצעות למחקר בנושא.

הצורך בסקר בנושא ערכי רקע למזהמים במי הים במפרץ אילת נובע מחידוש פעילות שינוע הדלק בנמל קצא"א ופעולות הרחבת נמל אילת שמביאים להגדלת הלחצים על החי והצומח הימי במפרץ אילת. פוטנציאל זיהום הים מאיומים אלה אינו מקבל מענה כיום בתוכניות הניטור הקיימות במפרץ אילת, לרבות הניטור הלאומי. כמו כן, היעדר מידע בסיס לגבי ריכוזי הרקע של מזהמים פוטנציאליים פוגע ביכולתו של המשרד לקבוע ערכי סף לשיקום במקרה של זיהום קרקע ומי תהום ביבשה אשר מחלחלים לסביבה הימית.

מה משך המחקרים והסקרים? עד שנתיים.

מה היקף התקציב? תקציב מקסימלי למחקר הוא עד 1,000,000 ₪. אין מידע לגבי תקצוב סקר.

מה אמות המידה לבחינת ההצעות? בדיקת איכות ההצעות תיעשה בהתאם לאמות המידה הבאות:

 • איכות מדעית של הצעת המחקר/סקר ותוכנית העבודה – עד 60 נקודות
 • השכלה, מומחיות וניסיון רלוונטיים לביצוע הסקר - עד 20 נקודות
 • מידת ההתאמה לדרישות המשרד - עד 20 נקודות

המועד האחרון להגשת הצעה הוא 1.8.2022 בשעה 12:00.

קול קורא 3: מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחומי סביבה

כאמור, לפני כחודש פרסם המשרד להגנ"ס קול קורא למלגות מחקר לסטודנטים במצטיינים בתחומי הסביבה.

מי רשאי להגיש בקשות? מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה מגישים תלמידים מצטיינים בתחומי הסביבה לתואר שני ודוקטורט.

אילו נושאים רלוונטיים למלגות?

 • טיפול בפסולת, מיחזור וכלכלה מעגלית
 • זיהום אוויר
 • מחלות זואונוטיות
 • שינוי אקלים

מה היקף התקציב וגובה המלגות? היקף התקציב הוא מיליון ₪. וניתן לקבל מלגות שנתיות עד 25 אלף ₪ לתלמידי תואר שני ועד 32 אלף ₪ לתלמידי תואר דוקטורט.

המועד האחרון להגשת בקשות למלגה הוא 21.07.2022 דרך מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. קול קורא