עדכונים והקלות בדיווח למפל"ס
פורסמו עדכונים במחשבונים לחישוב פליטות עבור הדיווח למפל"ס. כמו כן נכנסה לתוקף הקלה בדיווח למפל"ס המיועדת לסוגי פעילויות מסוימים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/12/2023

מספר עדכונים לשיטות חישוב ודיווח על פליטות לאוויר, הזרמות שפכים והעברת פסולת – כחלק מהדיווח למפל"ס, פורסמו לאחרונה.

עדכון אחד עוסק בעדכון מקדמי הפליטה משריפת גז מחצבים (גז טבעי) בישראל בהשוואה למקדמי הפליטה של ארה"ב בהם נעשה שימוש עד היום.

מלבד זאת, בחודשים האחרונים פורסמו עדכונים למחשבוני מפל"ס שונים, ונכנסה לתוקף ההקלה בדיווח למפל"ס לתחנות מעבר פסולת ומתקני גידול בע"ח עליה דיווחנו לפני חצי שנה, ופורסמו מחשבונים נלווים.

קישורים לקבצי החישוב והדיווח המעודכנים מופיעים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הקלה בדיווח למפל"ס לתחנות מעבר ומתקני גידול בע"ח, 20.7.2023
  2. עדכון הוראות לחישוב פליטות למפל"ס, 3.1.2023
  3. עדכון הנחיות חישוב הפליטות למפל"ס, 03.1.2022
  4. עדכון הנחיות דיווח למפל"ס להערות הציבור, 08.12.2021
  5. מידע נוסף על מפל"ס PRTR  | infospot

עדכון מקדמי פליטה לשריפת גז מחצבים (גז טבעי) בישראל

בימים האחרונים המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות לציבור הצעה לעדכן את מקדמי הפליטה למזהמים הנפלטים כתוצאה משריפת גז מחצבים (המשמש בעיקר לייצור חשמל בתחנות כוח).

לפי המסמך, המשרד להגנ"ס סבור כי מקדמי הפליטה שנעשה בהם שימוש עד היום בקובץ הדיווח למפל"ס, שנלקחו מארה"ב, מחמירים ברובם ביחס לגז בישראל, ובפרט עבור קבוצת המזהמים חומרים אורגנים נדיפים NMVOC. לכן, המשרד נעזר בחברת הייעוץ וההנדסה הסביבתית DHVMED, לחישוב מקדמי פליטה מעודכנים המבוססים על דיגומים ואנליזות שביצעה חברת החשמל.

במסגרת העדכון מוצע לעדכן את המקדמים עבור 10 מזהמים או קבוצות מזהמים שונות הנפלטים בעת שריפת גז מחצבים: חומרים אורגנים נדיפים NMVOC, בנזן, אתיל בנזן, טולואן, קסילן, פורמאלדהיד, PAH, נפתלן, בנזו-א-פירן, אנתראקן.

עבור קבוצת המזהמים חומרים אורגנים נדיפים NMVOC מוצע לקבוע מקדם פליטה חדש (6.22E-07) הנמוך בכשני סדרי גודל (פי מאה) ממקדם הפליטה הקיים (3.09E-05). גם עבור מרבית המזהמים האחרים מדובר במקדמי פליטה נמוכים יותר, אך בחלק מהמקרים גם מקדמי פליטה גבוהים (מחמירים) יותר.

בד בבד, מוצע להשאיר את המצב הקיים לפיו אין מקדמי פליטה עבור 11 מזהמים אורגניים שכל תוצאות הדיגום שלהם בכל השנים היו מתחת לסף הגילוי.

עדכון המחשבון פורסם להערות הציבור, וניתן להעביר הערות עד ליום 28.12.2023 לממונה מערכת הפליטות של מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) במשרד להגנ"ס. קישור לנוסח העדכון המלא מופיע בתחתית הכתבה.


עדכון מתאריך 31.12.2023: הוחלט שלא לעדכן בינתיים את מקדמי הפליטה לשריפת גז מחצבים, והם יישארו כפי שהיו קודם לכן.


עדכון מחשבון פליטות מציי רכב

עדכון נוסף נעשה במחשבון פליטות מציי רכב שפורסם

להמשך קריאת הכתבה המלאה