קנס 3.8 מיליון ₪ לנובל אנרג'י על הפרת תנאי הזרמה לים
המשרד להגנ"ס מדווח הבוקר כי הטיל עיצום כספי של 3.78 מיליון ₪ על חברת נובל אנרג'י-שברון, לאחר שהפרה את תנאי היתר ההזרמה לים של אסדת הגז לוויתן.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/11/2020

נזכיר כי רק לפני חודשיים הרגולטור הישראלי אישר לענקית האנרגיה שברון לרכוש את פעילות נובל אנרג'י בישראל, כאשר הנכס העיקרי הוא אסדת לוויתן הממוקמת כ- 10 ק"מ מקו החוף מול חוף דור.


כתבות רלוונטיות:

  1. מועצת הנפט מאשרת את העברת השליטה בלוויתן לשברון, 15/09/2020
  2. אכיפה נגד נובל אנרג'י בגין הפרת היתר הפליטה של לוויתן, 27/05/2020
  3. תקדים: מתקן לניטור רציף של איכות האוויר על אסדת לוויתן, 12/05/2020
  4. הלקח מפרשת לוויתן: צריך להקשיב לציבור ולשתף יותר, 01/03/2020

הפרת חובת דיווח וחריגות באמות מידה להזרמה לים

כאמור, המשרד להגנ"ס הטיל עיצום כספי בסך של 3,783,276 ₪ בגין הפרת תנאי היתר ההזרמה לים של אסדת הפקת הגז לוויתן. הטלת העיצום הכספי בוצעה לאחר הליכי אכיפה, לרבות שימוע שנערך למנהלי החברה ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה.

אסדת הגז לוויתן החלה בהפעלה חלקית בדצמבר 2019 וקיבלה היתר הזרמה לים כחוק לכל פעילויותיה. היתר ההזרמה קובע את כמות וסוג השפכים והמזהמים שהאסדה מורשית להזרים לים, ואת חובת הדיווח והניטור על ההזרמות הנ"ל.

המשרד להגנ"ס מסביר כי בדיקות שערכו אנשי היחידה הימית של המשרד מצאו, כי כבר בחודשי ההפעלה הראשונים של אסדת הגז לוויתן, הייתה הפרה של מספר תנאים בהיתר ההזרמה לים שניתן לה ונרשמו שורה של חריגות מההיתר. בין היתר, נרשמו הפרות בחובות הדיווח למפקחי הגנת הסביבה הימית וכן חריגות באמות המידה הקבועות בו להזרמה לים.

לאחר שבחן את טענות החברה בעניין, ואת המידע שהועבר מהיחידה להגנת הסביבה הימית, החליט סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן-דוד (בנדה), להטיל את העיצום הכספי לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים - 1988. המשרד רואה את ההפרות בחומרה ומדגיש, כי לא יאפשר פעילות מתקנים בים ללא שקיפות מלאה ותוך גילויי אי ציות לתנאי היתר ההזרמה לים בפרט והיתרים בכלל.

היתר הזרמה לים

למספר מצומצם של גופים יש היתר הזרמה לים והם משלמים היטל בגינו. דוח שפורסם לפני כשנתיים הצביע על כך שחל גידול במספר ההיתר ההזרמה לים, אך למרות זאת יש צמצום של כמות המזהמים שמוזרמים תחת היתרי ההזרמה לים, הן בשל הפסקת הזרמת הבוצה של השפד"ן והן בשל שדרוג מערכות הקדם לטיפול בשפכים במפעלי תעשייה.

התייחסויות

תגובת חברת שברון: "שברון קיבלה הודעה מהמשרד להגנת הסביבה ותגיב לאחר שתלמד את הנושא לעומק. שברון מחויבת לעמוד בכל דין לרבות בדרישות כל ההיתרים השונים שהוענקו לה על ידי המשרד להגנת הסביבה"

השרה גילה גמליאל: "שברון צריכה להפיק את הלקחים מההפרה הבוטה של נובל אנרג'י. לא נאפשר לחברות הענק לסכן את הציבור. היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרדי מפקחת באופן קפדני על כל המתקנים והפעילויות בים בישראל. נמשיך לנקוט ביד קשה ובלתי מתפשרת נגד המזיקים לסביבה. המדיניות ברורה - המזהם משלם"


חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: