השפעת הקורונה על פעילות המשרד להגנ"ס
13 מעובדי המשרד להגנ"ס נמצאים בבידוד. ניתנת למפעלים אפשרות לבקשת דחייה בהעברת דיווח למפל"ס עקב היעדרות עובדים הנמצאים בבידוד ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/3/2020

כיצד ישפיע וירוס הקורונה על תחום איכות הסביבה? האם ההאטה בפעילות הכלכלית תגרום לירידה בזיהום האוויר, כפי שקרה בסין? האם יינתנו הקלות בתחום איכות הסביבה למפעלים? לרוב השאלות עדיין אין תשובות. אך ננסה לגעת בכמה מהן.

13 מעובדי המשרד להגנ"ס נמצאים בבידוד

נכון להיום (יום חמישי) 13 עובדים של המשרד להגנת הסביבה נמצאים בבידוד ביתי, 2 מהם עובדים המועסקים דרך חברה חיצונית. חלק מהעובדים נכנסו לבידוד לאחר ששהו בחו"ל וחלקם לאחר ששהו בקרבת חולה מאומת. אף אחד מהעובדים אינו בכיר, ברמת סמנכ"ל ומעלה.


 


  1. הנחיות חיטוי נגד קורונה לבתי עסק ורשויות מקומיות, 25.03.2020
  2. דוח משרד הביטחון: חיטוי נגד נגיף הקורונה23.3.2020
  3. דוח משרד הביטחון: מסיכות נגד נגיף הקורונה, 16.03.2020
  4. הקלות לתעשייה בהיתרים ורשיונות סביבתיים, 23.03.2020
  5. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | infospot

אפשרות לדחיית מועד הדיווח למפל"ס

המשרד להגנ"ס עדכן היום כי מפעל המדווח למפל"ס, המעריך כי לא יעמוד במועד הדיווח האמור בחוק (31 מרץ 2020) עקב היעדרות עובדים הנמצאים בבידוד, רשאי להודיע על כך לדוא"ל mirsham@sviva.gov.il  עם פירוט המספר מזהה, ולהגיש את הדיווח עד ליום 21 אפריל 2020.

לא נתפלא אם המשרד להגנת הסביבה ירחיב את האפשרות לדחות העברת דיווחים סביבתיים, גם לתחומים אחרים.

לפני ימים ספורים המשרד להגנת הסביבה הודיע, כי בשל התפשטות נגיף הקורונה ידחו הפעילויות המיוחדות לרגל יום הניקיון הלאומי החל השנה ב-24 במרץ ברשויות המקומיות, בבתי הספר ובתנועות הנוער וכי תוקף אישורי התמיכה שניתנו לרשויות המקומיות על-ידי המשרד, בהיקף של כ-10 מיליון שקל, יוארך עד למועד החלופי.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: