בתוך עשור: מפעלי התעשייה הפחיתו ב-60% את פליטת המזהמים
דוח המפל"ס 2022 מלמד על המשך המגמה לפיה מפעלי התעשייה מפחיתים פליטות באופן משמעותי ואינם מקור הפליטה העיקרי למזהמים העיקריים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/9/2023

אחת המסקנות הבולטות מדוח המפל"ס ומצאי הפליטות הלאומי שפורסמו לפני שבועיים, היא שמפעלי התעשייה הפחיתו את הפליטות שלהם באופן משמעותי בעשור האחרון, כך שתרומתם של המפעלים למאזן הפליטות בישראל נמוכה בהשוואה לפעילויות אחרות כגון ייצור חשמל, תחבורה, שריפות פסולת, ושימוש ביתי.

המשרד להגנ"ס הדגיש את הנושא בהודעתו וגם הדגיש את חלקו במהלך הזה כשאמר כי "האופן שבו המשרד (להגנ"ס) יישם את חוק אוויר נקי בעשור האחרון בא לידי ביטוי במפל"ס ומראה ירידה לאורך שנים בפליטות המזהמים לאוויר מהתעשייה בישראל, כך שהן הגיעו לרמה של פליטות התעשייה האירופית". המשרד מתכוון בין היתר ליישום עקרון הטכנולוגיה המיטיבית להפחתת פליטות BAT באמצעות היתר הפליטה לאוויר, באופן שתואם את דרישות האיחוד האירופאי.

מניתוח הנתונים שביצענו באמצעות מערכת המפל"ס עולה כי בין השנים 2022-2012 הפחיתו 197 מפעלי התעשייה המדווחים למפל"ס בין 50%-83% מפליטות המזהמים לאוויר, לפי קבוצות המזהמים המוגדרות במפל"ס (אנאורגניים, אורגנים מוכלרים, אורגנים אחרים, מתכות כבדות, גזים אחרים). כמו כן, ממוצע ההפחתה של מפעלי התעשייה עבור כל המזהמים לאוויר המדווחים למפל"ס (למעט גזי חממה) בעשור האחרון הוא 60%.

הפחתת הפליטות בתעשייה התבצעה בזכות הפחתת השימוש במזוט לטובת גז טבעי וחשמל, הטמעת טכנולוגיות שונות, וגם בשל סגירת מפעלים או פעילויות ייצור.

הדוח של המפל"ס אף מצביע על הפחתת פליטות משמעותית באזורי תעשייה שהיו ידועים בזיהום האוויר שהם גורמים, ובראשם התעשייה הכבדה במפרץ חיפה שלפי הדוח הפחיתה בין 57%-95% מפליטות מזהמי האוויר שלה בעשור האחרון.

מפעלי התעשייה ימשיכו לצמצם את הפליטות שלהם בשנים הקרובות. למשל, בדוח נאמר כי מפעל המלט "נשר רמלה" צפוי לצמצם את פליטת תחמוצות החנקן מ-800 מ"ג/מק"ת, ל-500 מ"ג/מק"ת החל משנת 2023 ול-350 מ"ג/מק"ת החל משנת 2027.

פליטה לאוויר של חומרים מסרטנים, מפל"ס+מצאי 2022


להגדלה לחצו כאן


כתבות רלוונטיות:

 1. מפל"ס 2022: הפחתה בחומרים מסרטנים; עלייה בגזי חממה, 6.9.2023
 2. עשור למפל"ס: הפחתה מתמשכת בפליטת רוב המזהמים, 25.8.2022
 3. המפל"ס לשנת 2020: מגמה מעורבת בהפחתת פליטות, 30.8.2021
 4. המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
 5. 6 מפעלים טרם דיווחו למפל"ס וצפויים לקנסות גבוהים, 13/08/2020
 6. מפל"ס – ראשי | infospot

מעבר ממזוט לגז טבעי, טכנולוגיות נקיות והפסקת פעילות

כאמור, הפחתת הפליטות בתעשייה התבצעה בזכות הפחתת השימוש במזוט לטובת גז טבעי וחשמל, הודות להטמעת טכנולוגיות שונות וגם בשל סגירת מפעלים או פעילויות ייצור. למשל, 22 מפעלים נסגרו או הפסיקו פעילות ייצור בשנים 2022-2012 תרמו כ-6% להפחתה הכללית של פליטות מפעלי תעשייה. בלעדיהם סך הפחתת הפליטות תעמוד על 54% במקום על 60%.

מבחינת טכנולגיות נקיות, מפעלי תעשייה התקינו בעשור האחרון מערכות מסוגים שונים להפחתת פליטות לאוויר, ביניהן:

 1. מסנן קטליטי סלקטיבי (SCR - Selective catalytic reduction) להפחתת פליטות של תחמוצות חנקן [NOx].
 2. מחמצן תרמי (RTO - Regenerative thermal oxidizer) - נועד לטפל בפליטות של תרכובות אורגניות ולנטרל ריחות.
 3. מחמצן קטליטי משובי (RCO - Regenerative Catalytic Oxidizer) - מתקן המטפל בפליטות של תרכובות אורגניות ופחמן חד חמצני [CO].

דוגמה טובה להשפעה של התקנת מתקני הפחתת פליטות ניתן לראות במפעל רותם אמפרט נגב, שלפי דיווחי המפל"ס הפחית ב-97% את פליטת החומרים האורגניים הנדיפים וב-85% את פליטות הבנזן בזכות התקנת מתקן RTO בשנת 2022.

לגבי המזוט, לפי דוח המפל"ס צריכת המזוט פחתה ב-28% בשנת 2022 במפעלי המפל"ס, ובמצטבר פחתה ב-94% משנת 2012. 46% מצריכת המזוט המדווחת למפל"ס כיום מתרחשת על ידי מפעלי ייצור אספלט.

מזוט הוא דלק מזהם במיוחד שהיה בשימוש נרחב בישראל עד לפני כעשור. המזוט פולט פי 6 תחמוצות גופרית יותר מסולר, ופי 2 יותר תחמוצות חנקן. במקום השימוש במזוט גדל השימוש בגז טבעי, כפי שניתן לראות בתרשים הבא:

מגמות צריכת מזוט וגז טבעי, מפל"ס 2022


להגדלה לחצו כאן

התעשייה במפרץ חיפה הפחיתה פליטות באופן ניכר

לפי דוח המפל"ס, אזור התעשייה במפרץ חיפה הידוע כמקור לזיהום אוויר משמעותי הפחית בין 57%-95% מהפליטות שלו בעשור האחרון. בחומרים אורגנים נדיפים NMVOC חלה הפחתה מצטברת של 88% בפליטות משנת 2012, כאשר בשנת 2022 לבדה עמדה ההפחתה על 7% ונבעה מהפחתות במפעל גדיב ומסגירת מפעל שמן תעשיות שמנים.

לדברי חברת בזן, ״דוח המפלס מוכיח את מה שבזן טוענת מזה תקופה ארוכה – השקעותיה באיכות הסביבה הביאו למהפך במפרץ חיפה. האמירה הזו מגובה בנתוני המשרד להגנת הסביבה.  הדוח מהדהד את נתוני בזן המציגים הפחתה בפליטות של עד 95% ובהשוואה בין אזורי התעשייה השונים ברחבי ישראל ניכר כי מפרץ חיפה הוא אחד המתחמים הנקיים ביותר בישראל, בניגוד מוחלט לתפיסה המקובלת בציבור".

מגמות פליטה לאוויר במפרץ חיפה, מפל"ס 2022


להגדלה לחצו כאן

התעשייה היא לא הפולטת המרכזית

בעוד שמפעלי התעשייה (וענף ייצור החשמל – תחנות כוח) הפחיתו פליטות באופן משמעותי בעשור האחרון, על יתר הענפים ש"תורמים" בצורה מכרעת לפליטות מזהמים לאוויר לא ניתן לומר דבר דומה. בחלקם אף נרשם גידול בפליטות.

בדוח המפל"ס ומצאי הפליטות הלאומי שהציג המשרד להגנת הסביבה לפני שבועיים, הוצגו האחראים לפליטת מזהמים מרכזיים: תחמוצות חנקן NOx, תחמוצות גופרית SOx, חומרים אורגניים נדיפים, חלקיקים נשימים PM10, PM2.5 וחומרים מסרטנים. מהנתונים עולה כי באף אחד מהמזהמים התעשייה לא הייתה מקור הפליטה העיקרי.

כך, הענף שפלט את תחמוצות החנקן הרבות ביותר היה התחבורה עם 48% מהפליטות. במקום השני נמצא ענף ייצור החשמל עם 33%,  והתעשייה רק במקום השלישי.

במקרה של תחמוצות גופרית, תחנות הכוח לייצור חשמל הן הפולטות המרכזיות עם 58% מהפליטות, ובמקום השני נמצא סקטור התעשייה עם 21% מהפליטות.

במקרה של פליטות חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC), שימושים ביתיים אחראים ל-40% מהפליטות, לאחר מכן גידול בעלי חיים אחראי ל-16% מהפליטות, תחבורה אחראית ל-11% מהפליטות, שריפת פסולת לא חוקית אחראית ל-10% מהפליטות, וסקטור התעשייה אחראי ל-8%.

עוד על חומרים אורגנים נדיפים: לפי הדוח, בעשור האחרון פחתה הפליטה מענפים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר ב-64%. בשנת 2022 לבדה הייתה הפחתה של 20% בפליטות חומרים אורגנים נדיפים בענפים הנ"ל, רובם בזכות מתקן RTO שהוקם במפעל רותם אמפרט נגב.

אחוז הפליטות של חלקיקים נשימים PM10 בקרב תעשייה – המדווחת והלא מדווחת למפל"ס – היה 9% בשנת 2022. לשם השוואה, התחבורה הייתה אחראית ל-30% מהפליטות ושריפת פסולות שונות – ל-22% מהפליטות.

גם במקרה של חלקיקים נשימים PM2.5, פליטות התעשייה פלטו 9% בלבד מסך הפליטות. לעומת זאת, תחבורה הייתה אחראית ל-34% מהפליטות ושריפות פסולת שונות (חוקיות ולא חוקיות) היו אחריות ל-28% מהפליטות.

שריפות פסולת גרמו גם ל-74% מהפליטות של חומרים מסרטנים. ל-19% מהפליטות הייתה אחראית התחבורה ול-3% מהפליטות הייתה אחראית התעשייה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה