מגמת שיפור: 99.5% מבין אלפי צינורות הדלק שנבדקו - ללא דליפות
נמשכת מגמת הירידה בכמות דליפות הדלק מצינורות ומכלי דלק: 85% מהתחנות הוותיקות גרמו לזיהום קרקע היסטורי, אך כיום פחות מ- 1% ממיכלי הדלק והצינורות נמצאו דולפים, לפי דו"ח שפורסם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/6/2020

בשנת 2019 נמשכה מגמת השיפור בכמות דליפות הדלק מתחנות דלק, כאשר פחות מ 1% ממכלי הדלק וצינורות הדלק שנבדקו – דלפו, בהשוואה ל- 10% בשנת 2007. כך עולה מדו"ח שפרסם המשרד להגנת הסביבה וסיכם את עמידת חברות הדלק בדרישות של בדיקות האטימות.

כיום ידוע שחלחול של כמות קטנה של דלק למי תהום יכולה להביא לזיהום והשבתה של מי תהום בהיקף ניכר, לכן דרישות האטימות של הציוד בתחנות הדלק - מחמירות. אך המצב כיום שונה מאוד ממה שהיה נהוג במאה הקודמת. בדיוק לפני שנה דיווחנו שבמסגרת תהליך הסדרת הטיפול בקרקעות המזוהמות של תחנות הדלק הוותיקות (שהוקמו לפני 1997), התגלה ש 85% מהתחנות גרמו לזיהום קרקע בשל חוסר מודעות והיעדר רגולציה במאה שעברה.


כתבות רלוונטיות:

  1. 85% מתחנות הדלק הוותיקות גרמו לזיהום קרקע, 18.06.2019
  2. עודכנו ההנחיות לבדיקת אטימות בתחנות דלק, 07/02/2019
  3. תקנות חדשות יקלו את הטיפול בקרקעות מזוהמות, 16.10.2018
  4. 176 מתקני דלק זיהמו מי תהום, 2.07.2018
  5. הנחיות לחקירת קרקע בתחנות דלק,  7.12.2017
  6. למידע נוסף על זיהום קרקע | infospot

דו"ח עמידה בדרישות אטימות מכלים וצינורות דלק

לפי הדוח שפורסם לאחרונה, במהלך שנת 2019 נבדקו 1,337 מיכלי דלק ו-2,841 צינורות ניפוק ופריקה בכ-505 תחנות דלק. התגלו דליפות ב 0.8% ממיכלי דלק ו- 0.5% בלבד מצינורות הדלק (ניפוק ופריקה). לצד זאת, חלה עלייה במספר המיכלים החד-דופניים והדו-דופניים שנכשלו בבדיקת UST בהשוואה לשנים קודמות, אך נדרש מעקב לשנה-שנתיים נוספות בכדי לדעת האם מדובר במגמה, או חריגה חד פעמית.

תרשים: שיעור צינורות הדלק שנכשלו עם דליפה גבוהה

איזה חברת דלק מצטיינת באטימות מכלי דלק?

כדי לעודד את חברות הדלק לבצע בדיקות אטימות ולעקוב אחר טיב הציוד, סיווג המשרד להגנ"ס את תחנות הדלק לפי עמידתן בביצוע הבדיקות ומצב הציוד שלהן והפיץ את המידע לחברות הדלק מספר פעמים בשנה.

בראש נמצאת חברת סונול ש100% מתחנות הדלק שלה עמדו בדרישות, ואחריה החברות דור אלון עם 99% מהתחנות, פז עם 98%, טן97% וסד"ש עם 96%. חברת דלק בתחתית עם 85% מהתחנות שעמדו בדרישות.

גילוי דליפות דלק בעזרת ניטור פערי מלאי

המשרד להגנ"ס החל בשנת 2017 לאסוף ולנתח נתונים שמגישים לו חברות הדלק מדי שנה בנוגע לפערי מלאי דלק חודשיים, זאת על מנת להשתמש בנתונים ככלי עזר לגילוי ולטיפול בדליפות ולהבטיח בקרה נוספת על דליפות דלק.

חברות הדלק מחויבות לציין בדו"ח השנתי שלהן את פער המלאי החודשי המירבי עבור בנזין, סולר ועוד. באם התגלה פער חודשי הגדול מ-1% נדרשות החברות להתייחס אליו כאל חשש לדליפה ולבצע פעולות בהתאם להנחיות בנושא. לדברי המשרד, המעקב אחר פערי המלאי סייע לגלות דליפות מסף גילוי של 300 ליטר בחודש ועד דליפות דלק של 500 ליטר בחודש.

עדכון הנחיות לבדיקות אטימות בתחנות דלק

נזכיר כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשנה שעברה הנחיות מעודכנות לביצוע בדיקות אטימות ותקינות בתחנות דלק. המסמך כולל הנחיות לבדיקות אטימות וקובעות את אופן ביצוע הבדיקות התקופתיות וכן מתייחס לאופן תיעוד ורישום נתוני בסיס.

הסדרת שיקום הקרקעות המזוהמות בתחנות דלק

לצד עדכון הנחיות האטימות ויישומן המוצלח, כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח, נזכיר כי המשרד להגנ"ס מיישם בשנים האחרונות תוכנית הסדרה לחקירה ושיקום הקרקע של תחנות דלק ותיקות (שהוקמו לפני 1997). על פי התוכנית חויבו רוב תחנות הדלק שבהסדר לסיים את חקירת הקרקע ובמידה שנדרש שיקום - להתחילו עד סוף 2019.

בהמשך צפויה לצאת לפועל תוכנית הסדרה לא וולונטרית הנוגעת גם לחברות הדלק הבינוניות סד"ש, מיקה, טן ואברך, באמצעות התנאים לרישיון העסק. כמו כן, יושם דגש על תחנות דלק ציבוריות, קיבוציות ומושביות וגם הן יידרשו לחקירת קרקע ושיפור תשתיות.

-------

מסמכים רלוונטיים:

  1. תקציר דו"ח עמידת חברות