240 מיליון ₪ להקמה או הרחבת מפעלי מיחזור ולהטמעת שימוש חוזר בתעשייה
פורסם קול קורא שייתן עד 80 מיליון ₪ ועד 40% מההשקעה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/4/2024

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה יצאו בקול קורא להקמת או הרחבה של מפעלי מיחזור ומתקני מיון ולהטמעת השימוש התעשייתי בפסולת למיחזור (תכנון מעגלי). תקציב הקול הקורא עומד על כ-400 מיליון ₪, אך בסבב הראשון שהתפרסם כעת, יוקצו כ-240 מיליון ₪ מתוך התקציב הכללי.

הזוכים יקבלו מענק בשיעור השתתפות של עד 40% מהשקעתם – בבנייה, ברכש ציוד, בייעוץ סביבתי ועוד. גובה הסיוע המרבי יהיה 80 מיליון ₪.

ניתן להגיש בקשה למענק עד לתאריך 31.7.2024. קישור למסמכי הקול הקורא מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. הפרויקטים שיקבלו 950 מיליון ₪ מקרן הניקיון, 27.3.2024
 2. מינהלת חדשה להקמת מתקני טיפול בפסולת, 19.03.2023
 3. נדחתה העברת השליטה בקרן הניקיון למשרד הפנים, 20.2.2023
 4. קרן הניקיון אישרה תקציבי עתק בחודשים האחרונים, 29.06.2022
 5. למידע נוסף על פסולת | infospot

עבור איזה השקעות ניתן לקבל מענק למפעלי מיחזור?

במסגרת הקול הקורא ניתן לקבל השתתפות בשיעור של 40% כאמור עבור הדברים הבאים:

 • השקעות במבנה – בנייה, פיתוח סביבתי ושיפוץ.
 • השקעות הון (ברכוש קבוע) – ציוד ומכונות, מחשבים, מערכות במבנה, ציוד בטכנולוגיות ייצור מתקדם או טכנולוגיית עקיבות ושקיפות.
 • השקעות רכות  - השקעות במעבר לעמידה בתקן ורגולציה טכנית, הפקת סרט תדמית, הקמת אתר אינטרנט, הוצאות בגין יועץ טכנולוגי, סביבתי ועסקי, השתתפות בהכשרות מקצועיות של עובדים לצורך שדרוג, השבחה, תפעול והטמעה של ציוד ומערכות טכנולוגיות ייצור מתקדם, לרבות הבאת מומחים מחו"ל.

לבקשות שעניינן השבת פסולת לאנרגיה יוקצה לכל היותר עד 20% מהתקציב.

סוגי המתקנים והפסולת שיכולים להגיש בקשה

הקול הקורא מיועד לתאגידים המעוניינים באחד מהמקרים הבאים:

 • הקמת מפעל מיחזור, מתקן מיון או מתקן השבה, שמיועדים לטפל בכמות של 5,000 טונות פסולת בשנה לפחות.
 • הרחבת מפעל מיחזור\מיון\השבה לצורך גידול של 20% שהוא לפחות 1,000 טון פסולת מושבת. באחת מהדרכים הבאות:
  • הוספת קו השבת פסולת חדש.
  • הוספת קו מיון חדש.
  • החלפה ו/או הוספה של ציוד ומכונות חדשים בקו ייצור ו/או קו השבת פסולת ו/או קו מיון לצורך הגדלת כמות הפסולת המושבת, הרחבת סוגי הפסולת המיועדים לטיפול במפעל, שיפור תוצר המיחזור או הטמעת תהליך השבת הפסולת.
 • על 40% מהפסולת שתטופל להיות מישראל.

הקול הקורא מגדיר את סוגי הפסולת שרלוונטיים לתמיכה:

 • טיפול בשפכים לא יוכר למענק
 • תמיכה לטיפול בפסולת בניין תינתן רק עבור זכוכית, פלסטיק, עץ, גבס, נייר וקרטון.
 • פסולת אורגנית: רק בקשות הרחבה של מפעל תעשייתי למיחזור או השבה לאנרגיה. או בקשות עבור מיון של פסולת חקלאות אורגנית.
 • פסולת אריזות משקי בית (פח כתום) - לא יתקבלו בקשות למתקני מיון.
 • פסולת עירונית מעורבת (פח ירוק) - לא יוכרו בקשות למתקני מיון.

גובה המענק להקמה והרחבה של מתקני פסולת

תקרת התמיכה במסגרת הקול הקורא תלויה בין היתר במחזור הכספי הקיים של מבקש הסיוע, כלומר ככל שמבקש הסיוע בעל מחזור גדול יותר, כך תקרת הסיוע גדולה יותר. תאגיד עם מחזור שנתי עד 10 מלש"ח יכול לבקש עד 5 מלשח, תאגיד עם מחזור שנתי עד 75 מלשח יכול לבקש עד 30 מלשח, ואילו עסק עד 200 מלשח יכול לבקש עד 80 מלשח.

כמו כן, המענק מוגבל עד 40% מסך תמהיל ההשקעות המוכרות למענק. אך יש סעיפים מסוימים שיכולים לקבל יותר, כדלקמן:

 • בסעיפי השקעות שעניינם טכנולוגיות ייצור מתקדם וטכנולוגיות עקיבות ושקיפות יינתן מענק מוגדל של 10%.
 • בסעיפי השקעות שעניינם עלויות הכרוכות בעמידה בתקן ורגולציה, לרבות הוצאות עבור התעדת תהליכים ומוצרים, בדיקות מעבדתיות למוצר ועוד,  לאורך חיי התכנית יינתן מענק מוגדל בשיעור נוסף של 5%.
 • בסעיפי השקעות רכות שעניינם שירותי הייעוץ הבאים, שיעור הסיוע הוא 90% ולא יותר מ- 50,000 ₪ עבור כל אחד מהיועצים הבאים:
  • יועץ טכנולוגי ל"מפת דרכים לתעשייה
  • יועץ סביבתי לפרק הסביבתי ב"תכנית העסקית"
  • יועץ עסקי להכנת תכנית עסקית
 • בסעיפי השקעות רכות שעניינם סרטון תדמית ואתר אינטרנט שיעור הסיוע הוא 90% ולא יותר מ-20,000 ₪.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. עמוד הקול הקורא, משרד הכלכלה, 04.2024

 חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 Talork@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>