קרן הניקיון אישרה תקציבי עתק בחודשים האחרונים
200 מיליון ₪ לחברה הערבית, 60 מיליון ₪ ליהודה ושומרון, 100 מיליון ₪ לטיפול בעודפים מהפח הכתום, 110 מיליון ₪ למניעת זיהום אוויר, ועוד. גם הפעם חלק מהפרויקטים יתוקצבו מחשבון ההטמנה אף שאינם קשורים לפסולת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/6/2022

חברי הקרן לשמירת הניקיון אישרו בחצי השנה האחרונה תקציבים בהיקף של 652 מיליון ₪ לטובת פרויקטים שונים. התקציבים יוקצו לפרויקטים בחברה הערבית (208 מלש"ח), ביהודה ושומרון (68 מלש"ח) ובאוכלוסייה הכללית ועיקרם שיפור מערך הטיפול בפסולת.

עם זאת, פרויקטים נוספים שתוקצבו לא קשורים ישירות לפסולת. למשל אושרו 6 מיליון ₪ לתמיכה בארגוני סביבה למרות התנגדות של נציג הרשויות המקומיות בקרן. אושר גם תקציב של 110 מיליון ₪ עבור פרויקטים שונים בתחום מניעת זיהום אוויר והפחתת גזי חממה.

בתחתית הידיעה יש רשימה של 45 הסעיפים שאושרו בקרן הניקיון במהלך חצי השנה האחרונה בסכום כולל של 652 מיליון ₪.


כתבות רלוונטיות:

  1. פורסמה התוכנית לשיפור הסביבה בישובים הערביים, 14.6.2022
  2.  40מיליון ₪ לרכישת אוטובוסים בין-עירוניים חשמליים, 11.4.2022
  3. 30 מיליון ₪ לטיפול בפסולת ובזיהום אוויר בירושלים, 30.5.2022
  4. נציגים חדשים בהנהלת קרן הניקיון, 30.12.2020
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

400 מיליון מההטמנה, 110 מיליון מהשקיות, 50 מיליון מיו"ש

כאמור, בסדרת ישיבות שהתקיימו בחודשים האחרונים, אושרו מיליוני ₪ מתקציב הקרן לניקיון למטרות שונות, ביניהן: רכישת רחפנים לתיעוד עבירות, שיפור אכיפת מפגעי רעש, רכש מכונות אוטומטיות להחזרת פיקדון מכלי משקה, תמיכה בארגונים סביבתיים, פרויקטים ביהודה ושומרון, מימון התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר ועוד. הרשימה המלאה בתחתית הכתבה.

בקרן הניקיון פועלים מספר חשבונות שונים: הטמנה, הטמנה יו"ש, שקיות, פיקדון וכללי. כל אחד מהחשבונות מקבל את התקציבים ממקור אחר ומיועד לשימושים אחרים, בהתאם למה שמגדיר החוק.

למשל, החשבון העיקרי בקרן הניקיון הוא חשבון ההטמנה בו מצטברים כחצי מיליארד ₪ מדי שנה, שמקורם בהיטל ההטמנה שמשלמות בעיקר רשויות מקומיות עבור הטמנת פסולת. בחוק מוגדר איך ניתן לנצל כספים אלה, בדגש על כך שיוקדשו לתחום הפסולת.

מבין 650 מיליון ש"ח תקציב שאושר, חשבון ההטמנה מממן כ- 400 מלש"ח, חשבון השקיות מממן – 110 מלש"ח, הטמנה יו"ש – 60 מלש"ח והיתר נחלק בין חשבון הפיקדון לחשבון הכללי.

התמיכה בארגונים הסביבתיים גדלה פי 3 בשנתיים

במסגרת קול קורא שהמשרד להגנת הסביבה פרסם בשנת 2021, ארגוני סביבה נקראו להגיש בקשות לקבלת סיוע לפעילותם המגוונת לשנת 2022, לאו דווקא בתחום הפסולת. הקול הקורא תוקצב אז ב-6 מיליון ₪ מכספי קרן הניקיון.

מדובר בגידול של 1.5 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב בשנה שלפני כן וכ-2 מיליון ₪ יותר משנת 2020.

בפועל הוגשו 42 בקשות שנמצאו תקינות והתקציב לא הספיק ולכן עלתה בקשה להכפיל את התקציב ב- 6 מיליון ₪ נוספים מכספי חשבון ההטמנה בקרן הניקיון, לסכום כולל של 12 מיליון ₪, סכום גבוה פי 3 מגובה התמיכה לפני שנתיים.

נציג הרשויות המקומיות בהנהלת הקרן, ראש עיריית זכרון יעקב ויו"ר ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי, זיו דשא, התנגד להגדלת התמיכה בעמותות הסביבתיות מכספי חשבון ההטמנה שמפקידים הרשויות המקומיות, מכיוון שלא מדובר בהכרח בפעילות שקשורה למטרות הראשיות של הקרן – טיפול בפסולת.

נציגי המשרד להגנת הסביבה טענו שהתקציב ישמש גם לפעילות של העמותות בתחום הפסולת, וכי אין מקור תקציבי אחר בכדי לתמוך בעמותות. דשא אמר שהתמיכה בעמותות ראוייה, אך לא מתקציב חשבון ההטמנה. התקציב אושר למרות התנגדותו.

נציין כי עד לפני כשנה היו בהנהלת קרן הניקיון 2 נציגים של הרשויות המקומיות, בהיותן המקור למרבית התקציב של הקרן ואחראיות ליישום הטיפול בפסולת, אך אחד מנציגי הרשויות הוחלף לראשונה בנציג של העמותות הסביבתיות, כך שהשפעתן של הרשויות בהנהלת הקרן הצטמצמה.

בהנהלת הקרן יושבים 3 נציגים של המשרד להגנ"ס, 2 נציגי משרד האוצר, ו-2 נציגי ציבור בהם נציג הרשויות המקומיות ונציג העמותות הסביבתיות.

אושרו 58 מיליון ₪ לפרויקטים ביהודה ושומרון

הנהלת קרן הניקיון אישרה בחצי השנה האחרונה גם תקציב של כ-62 מיליון ₪ לפרויקטים ביהודה ושומרון. הפרויקטים הנ"ל ממומנים מ"חשבון הטמנה – יהודה ושומרון" שמקור הכספים בו מהיטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות באזור.

עיקר התקציב שאושר – 31 מיליון ₪ - מיועדים להרחבת יחידת דויד שבין היתר מבצעת אכיפה נגד עבירות של הברחת פסולת ושריפת פסולת בשטחי יהודה ושומרון.

14.2 מיליון ₪ נוספים מיועדים להפעלת כלים כבדים לכיבוי שריפות פסולת למשך 3 שנים. עוד אישרו חברי הקרן הקצאת 4.3 מיליון ₪ לשינוע פסולת מיריחו למשך 3 שנים. 3 מיליון ₪ אושרו לשדרוג מגרשי החרמות של משאיות וציוד נוסף עקב עבירות סביבה. בנוסף אושרו 1.3 מיליון ₪ לפרויקטור בתחום שינוע פסולת ואתרים למשך שנתיים, 2.4 מיליון ₪ למקצצות גזם ל-3 שנים ו-1.9 מיליון ₪ אושרו למכולות לפינוי פסולת חקלאית ל-3 שנים.

110 מיליון ₪ למימון התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר

110 מיליון ₪ נוספים אושרו לטובת מימון היבטים שונים בתוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר ולהפחתת גזי חממה. התקציב יילקח מחשבון השקיות, בו מקור הכספים הוא בהיטל בגובה 10 אג' שמשלמים צרכנים עבור שקיות חד פעמיות ברשתות השיווק. מדי שנה מופקדים כ-35 מיליון ₪ בחשבון השקיות.

לאילו פרויקטים יועבר הכסף? 40 מיליון ₪ לרכישת אוטובוסים בין-עירוניים חשמליים – קול קורא שכבר פורסם. לפי המשרד להגנ"ס עם הסיוע של תקציב זה יהיה ניתן לרכוש לפחות 40 אוטובוסים נקיים. 38 מיליון ₪ ליצירת אזורים מופחתי זיהום בערים הגדולות (חיפה, ירושלים, תל אביב). התקציב יתחלק בין הרשויות המקומיות שיידרשו להציב תמרורים ולדאוג לאכיפה לבין בעלי רכב ישן שיידרשו להתקין מסננים וכו' כדי להפחית את הזיהום מרכבם. אושר גם תקציב לטובת הגעה ירוקה לעבודה בגובה 30 מיליון ₪ ולטובת התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי – יוקצו 2 מיליון ₪ נוספים.

100 מיליון ₪ לטיפול בפסולת שאינה אריזות בפח הכתום

תקציב נוסף שאושר בקרן הניקיון הוא 100 מיליון ₪ למימון הטיפול בפסולת שמושלכת לפח הכתום אך אינה כלולה בחוק פסולת אריזות. כלומר, המשרד מבקש לממן עבור הרשויות המקומיות את הטיפול בפסולת היבשה - שאינה אריזות - שמושלכת לפח הכתום.

לפחים הכתומים של תאגיד המיחזור תמיר מושלכת גם כמות מסוימת של פסולת שאינה כלולה בחוק האריזות אך עשויה מאותם חומרים (פלסטיק, נייר, קרטון וכו'). תאגיד תמיר, שאחראי לאסוף ולמחזר פסולת אריזות מהפחים הכתומים, לא מממן את הטיפול בפסולת העודפת הזו, אלא הרשויות המקומיות. לרוב מדובר בפסולת שניתנת למיחזור בדיוק כמו פסולת האריזות ולכן למשרד להגנ"ס יש אינטרס שגם הפסולת הזו תמוחזר ולא תשלח להטמנה.

גם באסטרטגיית הפסולת המשרד הצהיר כי בכוונתו להרחיב את הפח הכתום לפסולת יבשה נוספת מלבד אריזות, באמצעות חקיקה רלוונטית שבינתיים מתעכבת, אך בקשת התקציב הנוכחית מותאמת לאסטרטגיה הזו.

תמיכה במתקנים קטנים לפסולת אורגנית

פרויקט נוסף שאושר בקרן הניקיון בהיקף של 50 מיליון ₪ הוא תמיכה במתקנים קטנים לטיפול בפסולת אורגנית במגזר המוסדי – חדרי אוכל בחברות וארגונים, מסעדות וכו'. המטרה היא לעודד הפרדה במקור של פסולת אורגנית על ידי מימון ישיר של מתקני טיפול קטנים מקומיים שיטפלו בכמות של עד 1 טון פסולת ביום.כ-150 קילו ביום במגזר המוסדי. התקציב אמור לתמוך במתקנים בהיקף של 40%.  התקציב אמור להספיק לכ-300 מתקנים שמטפלים בכמות של בין מאות ק"ג ליום עד טון ליום.

חברי הקרן לניקיון אישרו באופן עקרוני את התקציב אך לא הסכימו על הפרטים - מי יקבל את התמיכה - מי שמוכר את המערכת או הקונה? לפי איזה קריטריונים? אלה יסוכמו בהמשך.

13 מיליון ₪ להרחבת מערך דיגומי האוויר

הקרן לניקיון אישרה תקציב נוסף להרחבת מערך ניטור ודיגום איכות האוויר – בסך 13 מיליון ₪. המטרה היא להרחיב את הניטור של זיהום אוויר מתחבורה ובנוסף לנטר בצורה טובה יותר ריכוזי חלקיקים PM והשפעת סופות אבק.

מדובר בהקמה של 2 תחנות ניטור איכות אוויר נוספות שימדדו חלקיקים עד שנת 2024, כך שיהיו 20 תחנות מהסוג הזה במקום 18, ולהוסיף 7 תחנות ניטור איכות אוויר תחבורתיות נוספות עד-2026, כך שיהיו 19 כאלה.

מלבד זאת, התקציב נועד להוסיף נקודת דיגום נוספת לאזורי תעשייה – כלומר להגדיל מ-6 נקודות דיגום ל-7, וכן לרכישת ציוד חדש.

208 מיליון ₪ למגזר הערבי

הקרן לניקיון אישרה הקצאת 208 מיליון ₪ לפרויקטים בחברה הערבית, רובם חלק מהתוכנית לשיפור הסביבה בחברה הערבית שפורסמה לאחרונה. מתוכם, 185 מיליון ₪ נועדו לסיוע בניהול תפעולי של מערך הטיפול בפסולת הגושית ברשויות מקומיות ערביות. 12 מיליון ₪ נוספים נועדו לתמיכה בהקמה ושדרוג מרכזי מחזור ביישובי החברה הערבית ו-6 מיליון ₪ לפרויקט "סביבטבע" ביישובי החברה הערבית. יתרות התקציב 1.9138 מיליון שקלים שאושר ל"סביבטבע 2020" יוקצו לאוכלוסייה הכללית.

נזכיר שהתוכנית הממשלתית לשיפור הסביבה בחברה הערבית עומדת על 550 מיליון ₪. התקציב שהקרן אישרה נועד לממש חלק מתוכנית זו.

היעדים העיקריים שהוצבו לשנת 2026:

  • 100% מהפסולת ביישובים הערבים תועבר לטיפול מוסדר, והיקפי המיחזור יהיו דומים לאוכלוסייה הכללית
  • עד 2026 ל-80% מהרשויות ערביות תהיה תוכנית היערכות למשבר האקלים

פירוט סעיפי התקציב שאושרו בקרן הניקיון

להלן טבלה המרכזת את התקציבים שאושרו בחצי השנה האחרונה בקרן לניקיון

להמשך קריאת הכתבה המלאה