מתקן חדש לפסולת אורגנית: 250 מיליון ₪, 185,000 טון פסולת
המועצה האזורית אשכול פרסמה מכרז לתכנון, הקמה ותפעול של מתקן טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה, לאחר שהקרן לניקיון אישרה כי תתמוך בפרויקט בסכום של עד 100 מיליון ₪
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/7/2021

המועצה האזורית אשכול מקימה מתקן לטיפול בפסולת אורגנית באתר הפסולת 'דיה' (ליד קיבוץ צאלים) שצפוי לקלוט כ- 700 טון פסולת ביום, כולל פסולת חקלאית. עלות הקמת המתקן מוערכת בכ- 250 מיליון ₪, כאשר קרן הניקיון היושבת תחת המשרד להגנ"ס אישרה תמיכה של 100 מיליון ₪ להקמת המתקן.

המתקן המדובר יבוסס על טיפול אנארובי (שלא בנוכחות חמצן) וקופמסטציה כשהתוצר העיקרי יהיה קומפוסט שישמש כדשן לגידולים חקלאיים. בנוסף לכך, בתהליך העיכול האנארובי שמפרק את החומר האורגני נוצר גז מתאן שינוצל להפקת חשמל 'ירוק'.

מכרז לתכנון, הקמה ותפעול של מתקן הטיפול בפסולת אורגנית פורסם בחודש שעבר. ניתן להגיש הצעות עד ל- 14 לספטמבר 2021.

התמיכה של קרן הניקיון בהקמת מתקן הטיפול בפסולת אורגנית באתר 'דיה', בהיקף של 100 מלש"ח, אינה חלק מהקול הקורא שפרסם המשרד להגנ"ס בשבוע שעבר לתמיכה בהקמה, שדרוג או תפעול של מתקני טיפול בפסולת אורגנית, בסכום כולל של 250 מלש"ח.


כתבות רלוונטיות:

 1.  250מיליון ₪ למתקני טיפול בפסולת אורגנית, 12.7.2021
 2. הרחבת חוקי אחריות יצרן, 21.2.2021
 3. איך מגיעים ל-20% הטמנה בשנת 2030?, 26.1.2021
 4. לקדם הפרדת פסולת אורגנית במגזר המסחרי, 26.1.2020
 5. 600 מיליון ₪ למשק פסולת אזורי וטיפול בפסולת אורגנית, 03.03.2020
 6. למידע נוסף על פסולת | infospot

185,000 טון פסולת | 40,000 טון קומפוסט | 30,000 טון ביוגז

כיום אתר הפסולת 'דיה' הוא אתר הטמנה שקולט פסולת ללא מיון או טיפול מקדים ולכן מיועד לסגירה במידה ולא ישודרג. לפי מידע מאתר האינטרנט של המועצה, המתקן החדש, צפוי לקלוט כ- 185,000 טון פסולת בשנה, המשקף קיבולת יומית של כ 650 טון. הפסולת תגיע מ-3 מקורות:

 1. 150,000 טון פסולת אורגנית ממוינת מפסולת עירונית.
 2. 10,000 טון פסולת עירונית מעורבת מהמועצה ובסיסי צה"ל
 3. 27,000 טון פסולת חקלאית

התוצרים אמורים להיות:

 • 40,000 טון קומפוסט בשנה
 • 24,000 טון שאריות להטמנה
 • 7,000 חומרים ברי מיחזור (פלסטיק ומתכת)
 • יתר המשקל אובד בתהליך הקומפוסטציה ואיוד של השפכים (תשטיפים)

בנוסף, המתאן שייווצר בתהליך העיכול האנארובי צפוי לייצר כ 30,000 טון ביוגז בשנה, כמות שוות ערך לכ 5-6 MW. בנוסף תותקן מערכת ייצור חשמל סולארית פוטו-וולטאית על גגות המתקן שתייצר עוד כ- 2 MW לצריכה עצמית.

250 מלש"ח הקמה | 100 מלש"ח תמיכה |  50 מלש"ח הכנסות שנתיות

כאמור, עלות הקמת המתקן כ- 250 מיליון ₪ כאשר הקרן לניקיון אישרה תמיכה של 100 מלש"ח בעקבות החלטת ממשלה מדצמבר 2018 לפיה יינתן סיוע ליישובי עוטף עזה להקים מתקני מיון, טיפול או מיחזור פסולת בתחומם.

לפי מידע מאתר האינטרנט של המועצה, הוצאות התפעול וסילוק השאריות צפוי לעמוד על כ-30 מיליון ₪ בשנה. אך במקביל, ההכנסות מדמי הקליטה באתר יהיו כ-24 מיליון ₪ בשנה וההכנסות מיצירת חשמל מוערכות בכ-26 מיליון ₪ בשנה.

שנתיים וחצי להקמת המתקן

לפי מסמכי המכרז להקמת מתקן הטיפול בפסולת אורגנית באתר דיה, מדובר במכרז מסוג BOT בו תינתן ליזם שנתיים להקמת האתר, ולאחר מכן היזם יפעיל את האתר לכ-25 שנה. המועצה האזורית אשכול כבר דאגה לשריין את הקרקע הנדרשת למתקן ולאשרו בוועדות התכנון.

עיקרי עבודות הקמת הפרויקט יכללו את המרכיבים הבאים:

 • מתקני כניסה שקילה וקבלת פסולת במבנה סגור
 • טיפול מקדים להוצאת מתכות ואינרטים
 • עיכול אנאירובי במעכלים ייעודיים בתהליך רציף כ-20 יום
 • קומפוסטציה סגורה אינטנסיבית לחומר המעוכל כ-18 יום בתאי בטון
 • הבשלת קומפוסט תחת סככה 6-5 שבועות, ניפוי ושיווק כחומר סופי
 • הטמנת שאריות מוצקים בתאי הטמנה ייעודיים באתר
 • ייצור אנרגיה מתחדשת מביוגז הנוצר בעיכול אנאירובי בהספק כ-6.3 MW חשמל לרשת וכ- 7 MW תרמי לשימושי חימום בתוך המתקן
 • טיפול באויר מתאי קומפוסטציה וכל מבני התפעול באמצעות משטף כימי וביופילטר
 • טיפול סופי בשפכים באיוד ללא הוצאת נוזלים מהאתר
 • ייצור אנרגיה בפאנלים פוטו-וולטאים (PV) לצריכה עצמית בהספק 1.8 MW

250 מיליון ₪ למתקני טיפול בפסולת אורגנית

כזכור, בשבוע שעבר דיווחנו על קול קורא בסכום כולל של 250 מלש"ח להקמה שדרוג או תפעול של מתקני טיפול בפסולת אורגנית. התמיכה במתקן החדש ב'דיה' אינה חלק מהקול הקורא הנ"ל.

לצורך הקמת מתקן חדש יינתן סיוע בסכום מקסימלי של 40% מעלות ההקמה. כמו בתמיכות במתקני מיון, מדובר בקול קורא רב שנתי שיהיה פתוח להגשות עד לשנת 2024, בשיטת 'כל הקודם זוכה' עד גמר התקציב.

כיום מיוצרים בישראל כ-5.8 מיליון טונות פסולת עירונית בשנה והיקפי הפסולת צפויים לגדול ב-2.6% בשנה, בהתאם לגידול באוכלוסייה. פסולת אורגנית מהווה כשליש מהפסולת העירונית (כלומר כ-2 מיליון טונות בשנה) אך כיום קיים אתר מרכזי אחד (משואה) שמטפל בכחצי מיליון טונות פסולת אורגנית לצד אתר או שניים בהיקף קטן (30,000 טונות בשנה).

המשרד להגנ"ס מנסה כבר מספר שנים לקדם הקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת אורגנית, ובהתאם לכך בקול הקורא מוזכרים עוד 4 מתקני טיפול בפסולת אורגנית שנמצאים כיום בשלבי הקמה. חלקם קיבלו תמיכה כספית של המשרד להגנ"ס.

הקול הקורא מתפרסם על רקע הערכת המשרד להגנ"ס כי נדרשים עוד כ-10 מתקני טיפול בפסולת אורגנית בפריסה ארצית כדי לטפל בפסולת האורגנית המופרדת שתיווצר, בהתאם ליעדי האסטרטגיה לשנת 2030.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מכרז לתכנון,