עדכוני BAT לתעשייה הכימית ולתעשיית הטקסטיל
האיחוד האירופי פרסם נוסח סופי של שני מסמכי ייחוס BRFF – האחד מיועד לתעשייה הכימית והשני לתעשיית הטקסטיל. המסמכים מגדירים את הדרישות הסביבתיות מתעשיות אלה באירופה. אך רלוונטי גם לרגולציה על מפעלים בישראל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/1/2023

האיחוד האירופי פרסם לאחרונה את הנוסח הסופי של שני מסמכי ייחוס (BREF: BAT Reference document ) המיועדים לתעשייה הכימית ולתעשיית הטקסטיל, זאת בהמשך לטיוטה שפורסמה בתחילת 2022.

כ-3,000 מפעלי תעשיית כימיקלים ו-300 מפעלי טקסטיל באיחוד האירופי יצטרכו לציית לדרישות הסביבתיות החדשות המפורטות ב BREF, כדי להפחית את השפעתם הסביבתית. זמן ההסתגלות שיינתן למפעלים קיימים הוא 4 שנים. מפעלים חדשים שקמים החל מעתה ואילך יידרשו לעמוד בדרישות החדשות באופן מיידי.

גם לארגונים בישראל חשוב לעקוב אחרי מסמכי הייחוס האירופאים, כי כבר היום דרישות יישום הטכנולוגיה המיטבית BAT חלות על 190 המתקנים המחויבים בהיתר פליטה לאוויר.

בנוסף לכך, כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, המשרד להגנת הסביבה מתכוון לקדם את חוק רישוי סביבתי משולב בחוק ההסדרים הקרוב, וזאת לאחר שכבר הושגו הסכמות עם משרד האוצר. המשרד הדגיש כי החוק יתבסס על התקנים האירופאיים. כלומר, ייתכן מאוד שהדרישות האירופיות שמתפרסמות כעת יהיו רלוונטיות גם למפעלים ישראלים בעתיד הקרוב.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכוני BAT לתעשייה הכימית ולמפעלי טקסטיל, 29.3.2022
  2. עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BAT] , 14.11.2022
  3. ראיון עם מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן,
  4. פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, 08.2.2022
  5. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | Infospot

BREF מערכות לניהול ולטיפול בגזי פליטה בתעשייה הכימית

אחד ממסמכי ה BREF שפורסם כעת מתייחס כאמור למערכות ניהול וטיפול בגזי פליטה בתעשייה הכימית.

הפליטות הרלוונטיות למסמך הייחוס הזה, נובעות בעיקר מפעילויות הכוללות ייצור של כימיקלים אורגניים, פולימרים ותרופות, שהם פולטים גדולים של תרכובות אורגניות נדיפות (VOCs) עם כ-40,000 טון הנפלטים לאוויר בכל שנה. תשומת לב מיוחדת במסמך החדש מוקדשת לחומרים מסרטנים או רעילים. כמו כן, מושם דגש על מניעה, צמצום וכימות של פליטות מפוזרות, כגון דליפות מציוד. מקורות פליטה נוספים יכולים להיות צינורות אוורור, תנורי תהליכים, דודי קיטור, פילטרים, משרפות, מחמצנים ועוד.

הקריטריונים הסביבתיים החדשים קובעים גם ערכי סף ספציפיים עבור VOCs ו-VCMs. מדובר בשני מזהמים הנפלטים מייצור פולימרים (כמו PVC או פוליאתילן).

עדכון ה-BREF לתעשיית הטקסטיל

במקרה של מגזר הטקסטיל, השינויים בחקיקה הסביבתית נוגעים במיוחד לעיבוד רטוב של טקסטיל, הכוללים טיפולים כגון הלבנה, צביעה או טיפול גימור להענקת תכונות ספציפיות לטקסטיל, כמו דחיית מים. פעילויות אלה לא מופיעות בתוספת השלישית של חוק אוויר נקי הישראלי ולכן לא ברור אם יש מפעלים בישראל שיושפעו באופן ישיר מהמסמך. התוספת השלישית מגדירה את הפעילויות המחייבות היתר פליטה לאוויר.

מסמך ה-BREF האירופאי למגזר הטקסטיל הוא עדכון של מסמך מ-2003. המסמך מתמקד בפליטות לאוויר ולמים, בייחוד של כ-20 מזהמים, כולל פורמלדהיד, תרכובות אורגניות נדיפות כוללות (TVOC), אבק, אמוניה ומתכות. המסמך מתמקד גם בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לכלכלה מעגלית - לרבות התייעלות אנרגטית ויעילות משאבים (צריכת מים, צריכת כימיקלים, ייצור פסולת). הוא גם מקדם ייצור תעשייתי בר קיימא יותר באמצעות החלפה של כימיקלים שהם מסוכנים, מזיקים או בעלי השפעה סביבתית גבוהה לחומרים אחרים ועל ידי ניהול כימיקלים.

תזכורת | מה זה BAT?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  מביאות בחשבון לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית, אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר, נקראים BREF.

תהליך עדכון מסמך BREF בדרך כלל נמשך מספר שנים וכרוך בהתייעצות עם רשימה ארוכה של בעלי עניין ובמספר סבבים של טיוטות המפורסמות להערות הציבור.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה