מתקן ההשבה השומרוני הטוב מקבל אישור חיבור לחשמל
מתקן השבת הפסולת המתוכנן לקום באתר "השומרוני הטוב" במעלה אדומים עלה לשימוע של רשות החשמל לצורך אישורו להתחבר לרשת החשמל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/1/2021

רשות החשמל פרסמה להערות הציבור שימוע שגרתי שקיימה עם מנהל מערכת החשמל במטרה לחייבו לחבר בבוא העת את מתקן ההשבה (הפקת אנרגיה מפסולת) שעתיד לקום באתר "השומרוני הטוב" במעלה אדומים. זאת למרות שהמשרד להגנ"ס הצהיר לפני מספר חודשים כי הוא הקפיא את התוכניות לקידום מתקני ההשבה עד לגיבוש אסטרטגיית פסולת חדשה.

לפי מסמכי השימוע, הפעלת המתקן צפויה רק בשנת 2025, אלא שהמכרז להקמת והפעלת מתקן ההשבה טרם פורסם (הליך מיון מוקדם פורסם לפני כשנה) ובשימוע נמסר שהוא יפורסם בקרוב. אפשר להגיש הערות ציבור הנוגעות להוראה עד לתאריך 3.2.2021 בשעה 12:00 על פי ההנחיות באתר רשות החשמל.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשרד להגנ"ס עוצר את מתקני ההשבה, 06.8.2020
  2. פורסם המכרז הראשון להקמת מתקן השבה, 10.10.2019
  3. המדינה תקדם 3 מתקני השבת אנרגיה מפסולת במרכז, 14.05.2020
  4. 9 מתקני השבה עד 204029.7.2019
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

מתקן השבת אנרגיה מפסולת ב'שומרוני הטוב'

על פי מסמכי השימוע, ההספק של מתקן ההשבה המתוכנן לאתר ה'שומרוני הטוב' במעלה אדומים יהיה 75 MW. על פי התכנון המקורי, המתקן ישמש כמתקן המרכזי לטיפול בפסולת של מטרופולין ירושלים והאזור. המתקן עתיד להחליף את הקמתה של מטמנה שכבר אושרה באתר המיחזור ה"שומרוני הטוב", ובכך יימנעו מפגעים סביבתיים משמעותיים.

-----

מסמכים רלוונטיים:

  1. שימוע - חיבור