חשיפה: הדרישות החדשות לתסקיר אקלימי
כדאי להכיר את ההנחיות לביצוע תסקיר אקלימי שקיבלה לראשונה בישראל חברת רא"מ המעוניינת להקים מפעל לפצלי שמן. בקרוב ייתכן שכל פרויקט תשתית יחויב בכך
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/6/2021

לאחרונה דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה שכוללות לראשונה דרישה ל'תסקיר אקלימי'. כעת אנו מפרסמים את נוסח התסקיר האקלימי והדרישות המפורטות בו.

כדאי להכיר את הדרישות החדשות לתסקיר אקלימי, היות ובטיוטת 'חוק האקלים' שפורסמה לפני כחודשיים, יש הצעה לחייב הכנת תסקיר אקלים לפני הקמת תשתיות תחבורה ואנרגיה או מבנים חדשים בישראל.

גם השרה החדשה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, הציבה את נושא המאבק בשינוי האקלים וחקיקת האקלים בראש סדר העדיפויות ובהתאם לכך אף עיגנה את הנכונות הממשלתית לפעול בנושא – בהסכמים הקואליציוניים.

הנחיות התסקיר הסביבתי המדובר ניתנו במקור לחברת רא"מ המבקשת להקים מפעל לעיבוד פצלי שמן ופסולת פלסטיק להפקת אנרגיה במישור רותם. לאחרונה אושר לה לקדם את התכנון בכפוף לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה וכן, לראשונה בישראל – תסקיר אקלימי.

ההנחיות לתסקיר אקלימי דורשות להתחשב בהתחייבויות ישראל לכלכלה דלת פחמן ולהפחתת גזי חממה עקב משבר האקלים וכן להציג חלופות, לרבות הפקת אנרגיה באמצעות אנרגיות מתחדשות, ולהציג חלופות טכנולוגיות למתקן ההפקה והעיבוד של פצלי שמן וחלופות טכנולוגיות להפחתת פליטות לאוויר, גם של גזי חממה.


כתבות רלוונטיות:

 1. דרישה לתסקיר אקלימי ממקימי מפעל, 07.6.2021
 2. פורסמה טיוטת חוק האקלים הישראלי, 19.04.2021
 3. המשרד להגנ"ס מתנגד להקמת מפעל הפקת אנרגיה, 13.5.2020
 4. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | Infospot

מפעל להפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק

שותפות רא"מ (רותם אנרגיה מחצבים) הוקמה בשנת 2016. היא מחזיקה ברישיון חיפוש פצלי שמן במישור רותם ומתכננת הקמת מתקן להפקת נפט וחשמל מפצלי שמן, שיועשרו בפסולת פלסטיק ממתקני מיון פסולת עירונית.

לפני כשנתיים הסתיימה בהצלחה בדיקת מעבדה לבחינת התאמת התנאים בישראל לטכנולוגיה שמקורה ברוסיה. התהליך נקרא פירוליזה (זיקוק יבש) והוא למעשה פירוק של חומר אורגני על ידי חימום אך ללא נוכחות חמצן, כך שלא מתרחשת בעירה.

על פי התוכנית שהציגה השותפות בפני הוועדה המחוזית, המפעל יהיה בעל כושר עיבוד של כ־2 מיליון טון תערובת פצלי שמן ופסולת פלסטיק בשנה. פצלי השמן יתקבלו ממכרה שמיקומו כ־2 ק"מ מהמפעל, ופסולת הפלסטיק תגיע ממתקני מיחזור של פסולת עירונית לאחר מיון.

היקף הכרייה השנתי של פצלי השמן צפוי לעמוד על 1.8 מיליון טונות בשנה, ואספקת הפסולת תהיה בהיקף של כ־200 אלף טון בשנה. התוצר הצפוי מהמפעל יהיה כ־1.5 מיליון חביות נפט בשנה, וכ־70 מגה וואט חשמל באמצעות תחנת כוח שתקום במקום.

המשרד להגנ"ס מתנגד להקמת מפעל פצלי השמן

אלא שהמשרד להגנ"ס הביע התנגדות להקמת המפעל בטענה שההשפעה הסביבתית של הפרויקט אינה תואמת את מדיניות מדינת ישראל לצמצום פליטת גזי חממה ,צמצום הפסולת והנזקים הנגרמים ממנה. למרות זאת, הוועדה המחוזית החליטה לאפשר לחברת רא"מ להכין תסקיר השפעה על הסביבה כולל תסקיר אקלימי ורק לאחר מכן לקיים דיון עקרוני בפרויקט, וזאת למרות הסבירות הנמוכה לאישור הפרויקט בשל חוסר ההתאמה למדיניות הישראלית.

כעת אנו מביאים את ההנחיות שניתנו לרא"מ במסגרת התסקרי הסביבתי.

תסקיר אקלימי: בחינת חלופות להקמת מפעל פצלי שמן

בהנחיות, המשרד להגנ"ס דורש להציג לפניו חלופות למפעל פצלי השמן, תוך תיאור הסיבות שהביאו לבחירה בהקמת המפעל המתוכנן. ההשוואה אמורה להיערך בין החלופה הנבחרת (מפעל פצלי שמן) לבין החלופות הבאות:

 1. כרייה, עיבוד והפקת אנרגיה מפצלי שמן ופלסטיק
 2. ייבוא נפט לישראל
 3. מחז"מ
 4. אנרגיה מתחדשת (פוטו-וולטאים/טורבינות רוח)

כמו כן, בהשוואה נדרשת התייחסות למספר פרמטרים. אחד מהם הוא סקירת פליטות מזהמים וגזי חממה לרבות הנזק שנגרם מכל אחת מהחלופות. הסקירה צריכה להתייחס לכל שלבי התהליך ע"פ מתודולוגיית ,Assessment Cycle Life לרבות מתהליך הכרייה והסעת החומר, גריסתו, הסעת וגריסת הפלסטיק, הפירוליזה, הפקת החשמל, שינוע חביות הנפט לאתר לאחסון הדלק וזיקוק התוצר. כמו כן, יהיה על רא"מ לפרט היכן התוצר יעבור הליך זיקוק.

פרמטר נוסף שהחברה תידרש להתייחס אליו הוא צרכי מדינת ישראל בתזקיקי נפט בעשור הקרוב, זאת תוך התייחסות למהלך של משרדי האנרגיה והגנת הסביבה להפחתה אסטרטגית בשימוש בדלקים פוסיליים מזהמים כגון פחם ונפט, הגדלת היקפי האנרגיות המתחדשות, הפסקת התלות בתזקיקי נפט עד 2030 ועוד.

המשרד להגנ"ס אף יבחן את התסקיר שיוגש לו לאור המחויבויות הבינלאומיות של ישראל בתחום האקלים, כולל חתימתה על הסכם פריז ושאיפתה להגיע לכלכלה מאופסת פחמן בשנת 2050.

לצד השוואה בין החלופות הקיימות, המשרד להגנ"ס דורש בהנחיות שפורסמו לפרט את החלופות האפשריות גם לאופן הובלת חומרי הגלם אל המתקן הגריסה, הפריקה, אחסון החומר הגרוס, הפסולת המתקבלת באתר ומתקן המיון, אחסון התוצרים, אחסון פסולות, וחלופות להובלת התוצרים אל בתי הזיקוק.

במסגרת זו הוא מבקש להציג בפניו את כלל החלופות הטכנולוגיות למתקן ההפקה והעיבוד של פצלי שמן במתקנים בסדר גודל מסחרי הפועלות כעת בעולם. כל זאת עבור מרכיבי התהליך שבהם קיימת שונות בהשפעות סביבתיות עקרוניות, ובכלל זה מרכיב גזי החממה.

כמו כן, המשרד מבקש שיוצגו לו חלופות טכנולוגיות להפחתת פליטות לאוויר, לראשונה עם דגש על פליטות של גזי חממה. הדיווח צריך לכלול ציון של שיעור ההפחתה הצפויה של המזהמים תוך השוואה להפחתות המתקבלות בטכנולוגיות אחרות.

המסמך המלא לפניכם.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה למפעל עיבוד פצלי שמן, המשרד להגנ"ס, 06.2021

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: