תוכנית ההרצה של אסדת לוויתן אושרה - הגז החל לזרום (בכיוון ההפוך)
המשרד להגנת הסביבה אישר אמש גם את תוכנית ההרצה של אסדת הגז, הכוללת ניטור איכות אוויר ב 2 נקודות על קו החוף, דיגום איכות האוויר על אסדת הגז ועוד. הגז החל לזרום אמש בכיוון ההפוך, מהחוף לאסדה, לצורך בדיקות. בדצמבר תחל אספקת הגז הסדירה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/11/2019

גז החל לזרום באסדת הגז לוויתן, אך בכיוון ההפוך, כחלק מתהליך ההרצה של האסדה שיימשך מספר שבועות ובסיומו יחל הזרמה קבועה של גז מהאסדה לחוף. תהליך ההרצה החל היום, רק לאחר קבלת האישורים האחרונים ובהם אישור תוכנית ההרצה על ידי המשרד להגנת הסביבה, אתמול בשעות הערב.

לפני שבועיים אושר היתר הפליטה לאוויר של אסדת הגז לוויתן, בכפוף להגשה מחדש של היבטי איכות הסביבה לתוכנית ההרצה של המתקן, שלא אושרה. אמש, אושרה תוכנית ההרצה המעודכנת של אסדת הגז ובכך הוסרו אחד החסמים האחרונים בדרך להפעלת האסדה בשבועות הקרובים.

המיקום של אסדת הגז לוויתן, כ-10 ק"מ מחוף דור (מועצה אזורית חוף הכרמל), גוררת התנגדות של פעילי סביבה ותושבים מהאזור המנהלים הליכים משפטיים בעניין.

הדרישות הסביבתיות בתוכנית ההרצה של אסדת הגז

לפני הפעלתה המסחרית של אסדת הגז לוויתן, נדרש לבצע פעולת הרצה לאסדה, כמקובל בעת הפעלת מתקן חדש. עבור הפעילויות באסדה בתקופה זו ניתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תוכנית שהוגשה לבחינה ולאישור המשרד להגנת הסביבה, כחלק מתנאי היתר הפליטה לאוויר וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. דרישה לתקן את היתר הפליטה של אסדת לווייתן, 14.11.2019
 2. היתר הפליטה לאסדת לווייתן נכנס לתוקף, 19.11.2019
 3. הזדמנות להשפיע לפני היתרי הפליטה לאסדות הגז, 17.07.2019
 4. איגוד ערים אשקלון מבקש לפקח על אסדת הגז "תמר", 29.05.2019
 5. מידע נוסף על היתרי פליטה לאוויר | infospot

המשרד אישר את התוכנית המעודכנת שהוגשה, מאחר ומולאו ההשלמות שדרש, ובהן:

 • פירוט השפעת הפליטות על קו החוף
 • סקר סיכונים
 • ניטור סביבתי של בנזן בתחנות ניטור המוצבות ביישובים סמוך לחוף
 • דיגום סביבתי על אסדת לוויתן של הפחממנים לרבות בנזן לאחר הזרמת הגז מהבארות
 • ביצוע בדיקות להרכב הגז הנפלט בעת הנישוב, דיגום TOC ועוד
 • על פי מודל פיזור מזהמים שעשתה חברת נובל וביצע גם המשרד, אין חריגה מתקני היעד והסביבה של המזהם בנזן בתקופת ההרצה. חברת נובל תיידע את הציבור באתר החברה על מועדים קריטיים.

המשרד יבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופת ההרצה, שתימשך כחודשיים. במהלך תקופה זו, לפי הצהרת נובל, ייפלטו 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות. המשרד חייב את בעל מקור הפליטה לפרסם באופן ברור את השלבים השונים בתכנית זו ולעדכן את הציבור.

בהתאם לדרישת המשרד, יופעלו 2 תחנות לניטור איכות אוויר בתקופת ההרצה - במעיין צבי ובקיסריה.

תוכנית ההרצה של אסדת לוויתן

בחברת נובל אנרג'י המפעילה את אסדת הגז מסבירים כי ההרצה מתחילה עם בדיקת המערכות והצנרת בגז אינרטי (חנקן), אותו יחליף בהדרגה גז טבעי. בשלב ההפעלה הראשונית, שימשך כחודש, יופעלו בהדרגה המערכות באסדה, באמצעות גז טבעי מטופל ממערכת הולכת הגז הארצית.

בהמשך, גז טבעי שיופק מהמאגר יוזרם לאסדה ויבוצע המשך פינוי של החנקן מהמערכות והצנרות. פינוי החנקן והגז הטבעי הנדרש כחלק משלבים אלה יעשה באופן מבוקר דרך מתקן ייעודי.

נובל מדגישה כי מודל תאורטי שנערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה לבחינת הקפי הפליטות בתקופת ההרצה מראה באופן חד משמעי כי בשום שלב לא תהיה השפעה על איכות האוויר ביבשה ובחוף.

המודל מראה שבתרחיש הקיצוני ביותר, ריכוז הבנזן שעלול להגיע ליבשה ולחוף יהיה לכל היותר 0.135 מק"ג/מ"ק, שהם עד 3.5% מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן, ולאורך תקופת ההרצה לא צפויה כל חריגה מהתקן.

עוד הודיעה החברה כי את נתוני תכנית ההרצה ניתן לראות בעמוד השקיפות באתר האינטרנט של החברה, בו ניתן לראות גם את המודל לפיזור בנזן, וישנה גישה ישירה לתחנות הניטור שמוצבות ביבשה.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. היתר הפליטה לאוויר של אסדת