הזדמנות אחרונה להשפיע לפני שהיתרי הפליטה לאוויר ניתנים לאסדות הגז
רגע לפני אישור היתרי הפליטה לאוויר של אסדת לוויתן ואסדת תמר, המשרד להגנת הסביבה מזמין לדיון ציבורי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/7/2019

כחלק מתהליך מתן היתרי פליטה לאוויר לאסדות הגז "תמר" ו"לווייתן" של חברת נובל אנרג'י, המשרד להגנת הסביבה מודיע על מועדי הדיונים הציבוריים בטיוטות ההיתרים שיינתנו לצורך הפעלת אסדות הגז.

היתרי פליטה לאוויר מגדירים את הטכנולוגיות המיטביות שיש ליישם להפחתת פליטות ואת ערכי הפליטה המרביים שמותרים. היתרי הפליטה ניתנים לתקופה של 7 שנים. הדרישות בהיתרי הפליטה של האסדות של נובל אנרג'י מבוססות על הדירקטיבה האירופית והטכניקה הזמינה והמתקדמת ביותר לאסדות ימיות.

הדיונים יתקיימו במועדים הבאים:

  • דיון ציבורי בטיוטת היתר הפליטה לאסדת "לווייתן" יתקיים ביום ג', 20 באוגוסט 2019 בשעות 18:00-20:00, במבנה איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל רחוב המסגר 3, חדרה. 
  • דיון ציבורי בטיוטת היתר הפליטה לאסדת "תמר" יתקיים ביום ד', 21 באוגוסט 2019 בשעות 18:00-20:00, במשרדי איגוד ערים לאיכות הסביבה - נפת אשקלון, רחוב עליית הנוער 2, אשקלון.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. פורסמה טיוטת היתר הפליטה לאסדת לוויתן, 23.06.2019
  2. איגוד ערים אשקלון מבקש לפקח על אסדת הגז "תמר", 29.05.2019
  3. טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת תמר, 16.04.2019
  4. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
  5. מידע נוסף על היתרי פליטה לאוויר | infospot

היתר פליטה לאסדת לוויתן

אסדת לווייתן על מתקניה נמצאת בדרכה לישראל בימים אלה מיוסטון שבארה"ב, שם נבנתה, והיא מתוכננת לקום 10 ק"מ מערבית מקו החוף של המושבים נחשולים ודור בתחילת ספטמבר 2019. לאחר כשלושה חודשי הרצה, היא צפויה לספק גז טבעי למשק באופן רציף.

לפני כחצי שנה, נקבע תקדים בו נובל הגישה פעם נוספת את הבקשה להיתר הפליטה לאסדת לוויתן ושילמה שוב את האגרה בסך 400,000 ₪, בעקבות הבקשה הראשונה להיתר שנדחתה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

על פי טיוטת היתר הפליטה, חברת נובל אנרג'י תידרש לעמוד במגבלת פליטה שלחומרים אורגניים נדיפים בסך של 30 טון לשנה ושל בנזן בסך 157 ק"ג לשנה, וכן בתנאים מחמירים לטיפול בפליטות באוויר, לניטור ולדיגום מזהמים באוויר, ולחובת דיווח בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה (BAT).

היתר פליטה לאסדת תמר

אסדת הקידוח תמר פועלת במרחק של כ-24 ק"מ מקו החוף של אשקלון. תהליך מתן היתר הפליטה ניתן רק כעת היות וכאשר האסדה הוקמה, לא הייתה למשרד להגנ"ס סמכות חוקית לכפות היתר פליטה לאוויר על אסדה בים.

במשרד להגנ"ס ציינו בעבר כי יישום ההיתר יביא להפחתת כ-98% מפליטת החומרים האורגניים הנדיפים וביניהם בנזן.

גז טבעי – דלק מעבר לאנרגיות מתחדשות

לאחר קיום דיון ציבורי בהערות הנוגעות לשתי האסדות, ישקול המשרד להגנת הסביבה את ההערות ויעדכן במידת הצורך את התנאים, יחתום את ההיתרים ויפרסמם.

לקראת הדיונים הציבוריים על היתר הפליטה, המשרד להגנת הסביבה מזכיר את תמונת ה'מאקרו' של משק האנרגיה בראי זיהום האוויר. לדבריו, בטווח הקצר, המטרה היא הפסקת השימוש בדלקים מוצקים, כבדים ומזהמים ומעבר לשימוש בגז טבעי, שהוא הדלק הפוסילי הנקי ביותר. על כן, למשרד להגנת הסביבה מחויבות לקידום הגז הטבעי על שלל יתרונותיה הסביבתיים והכלכליים, ובתוך כך פיתוח מאגרי הגז הטבעי לווייתן וכריש-תנין וחיבורם למערכת ההולכה.

הגז הטבעי, מדגיש המשרד להגנת הסביבה, משמש כדלק מעבר עד להגעה לפתרון לטווח הארוך, המשלב באופן מיטבי אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.

---------

מסמכים רלוונטיים:


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: