עדכוני BAT לתעשיית ייצור קרמיקה ולמשחטות
האיחוד האירופי פרסם טיוטות לשני מסמכי ייחוס BRFF – האחד מיועד לתעשיית ייצור הקרמיקה והשני למשחטות ולמוצרים מבעלי חיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/9/2023

שני עדכונים של מסמכי ייחוס סביבתיים של האיחוד האירופאי BREF, ארעו לאחרנה. במקרה הראשון, האיחוד האירופי פרסם החודש טיוטה ראשונה להערות ציבור של BREF מעודכן עבור תעשיית ייצור הקרמיקה Ceramic Manufacturing Industry.

במקרה השני, לפני חודשים אחדים פורסמה טיוטה סופית של BREF למשחטות ומוצרים מבעלי חיים (Slaughterhouses and Animals By products Industries (SA)) שלאחר אישור סופי צפויה להכנס לתוקף בקרוב.

מסמכי BREF מגדירים את הדרישות הסביבתיות של האיחוד האירופי מהמפעלים באירופה. גם המפעלים הרלוונטיים בישראל מושפעים ישירות ממסמכים אלה מכיוון שהם נדרשים לעמוד בדרישות דומות.

כבר היום דרישות מסמכי BREF חלות על כ- 190 המתקנים המחויבים בהיתר פליטה לאוויר בישראל. השלמת תהליך חקיקת חוק רישוי סביבתי משולב, שבשלב זה עבר את הקריאה הראשונה בלבד, צפוי לגרום לדרישות האירופיות לחול על מפעלים ישראלים בתחומים נוספים מלבד איכות אוויר, כגון שפכים, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים ועוד.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכוני BAT לתעשייה הכימית ולתעשיית הטקסטיל, 26.1.2023
  2. עדכוני BAT לתעשייה הכימית ולמפעלי טקסטיל, 29.3.2022
  3. עדכון BAT למתקני שריפת פסולת ומפעלי מתכת, 7.4.2019
  4. עדכון מסמכי ייחוס לטכניקה מיטבית זמינה [BAT] , 14.11.2022
  5. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | Infospot

טיוטה ראשונה לעדכון BREF לתעשיית הקרמיקה

בתחילת החודש פרסם האיחוד האירופי טיוטה ראשונה להערות ציבור לתעשיית ייצור הקרמיקה. מדובר על עדכון של BREF משנת 2007.

המסמך חל על מתקנים בהם מתקיימים תהליכי ייצור מוצרים קרמים על ידי שריפה, כגון רעפים, לבנים, אריחים, פורצלן, בכושר ייצור העולה על 75 טונות ליום או בכבשנים בעלי נפח העולה על 4 מ"ק ועם צפיפות השמה לכבשן העולה על 300 ק"ג למ"ק.

ערכי הסף האלה זהים גם עבור מתקנים בישראל. כלומר מתקנים בישראל בעלי כושר ייצור מעל ערכי הסף הנ"ל, נדרשים להיתר פליטה לאוויר, שבו המתקנים נדרשים לעמוד בדרישות טכנולוגיה מיטבית זמינה BAT בהתאם למסמכי הBREF  של האיחוד האירופאי.

ניתן להגיש הערות למסמך עד לתאריך 31.10.2023.

טיוטה סופית ל BREF משחטות

עדכון נוסף התרחש לפני חודשים אחדים אז פורסמה טיוטה סופית לאחר הערות ציבור של ה-BREF למשחטות ומוצרים מבעלי חיים. מדובר בעדכון של BREF משנת 2005. המסמך אמור לעבור אישור של ועדה מייעצת ולאחר מכן להיכנס לתוקף ככל הנראה בשנה הקרובה.

במסגרת חוק אוויר נקי הישראלי אין תנאי סף להיתר פליטה לאוויר לסוג הפעילות הזו. לפי המסמך האירופי, התנאים תקפים להפעלת משחטות עם כושר ייצור העולה על 50 טונות ליום, וכן לפעילות סילוק או מיחזור פגרי בעלי חיים או פסולת בעלי חיים, עם יכולת טיפול העולה על 60 טונות ליום.

תזכורת | מה זה BAT? | מה זה BREF?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  לוקחות בשיקול לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מרבית, אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

מסמכי ייחוס המגדירים את הטכניקות הזמינות הטובות ביותר, נקראים BREF שזה קיצור של BAT Reference Document.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה